Slávnostné príležitosti v CZ ECAV Myjava

V závere jubilejného roka 2017 si Cirkevný zbor ECAV v Myjave dôstojne pripomenul celocirkevné jubileá v rámci slávností a duchovných podujatí v chráme Božom, na ktorých účinkovali vzácni hostia, ako aj myjavský zborový spevokol.

Brat biskup VD Mgr. Slavomíra Sabol v 23. nedeľu po Svätej Trojici 19. novembra 2017 svojou kázňou na dopoludňajších službách pri príležitosti ukončenia jubilejného roka reformácie v myjavskom zbore oslovil prítomných a poukázal na potrebu obnovy domácich pobožností, návratu k Písmu svätému a vrúcnej zbožnosti, čo je odkaz reformácie aj do našej situácie. Niektorí presbyteri, účastníci nešporných služieb Božích na kopaniciach, mali možnosť počuť relevantné informácie od povolaného predstaviteľa cirkvi, nakoľko aj v našom zbore rezonuje kauza J. Pavlus. Zaspieval náš zborový spevokol, ktorý sa zúčastnil aj na inštalácii nášho bývalého mládežníka a teológa Jakuba Pavlusa v Šumperku 15. októbra.

Jubileum 500 rokov reformácie sme si pripomenuli aj na službách Božích 5. novembra okrem aktuálnej kázne aj prednáškou predsedajúceho farára Samuela J. Mišiaka a programom konfirmandov.

V poslednú nedeľu cirkevného roka, na tzv. Katarínsku nedeľu 26. 11., si celá Myjava pripomína pamiatku posvätenia novej myjavskej veže a generálne obnoveného kostola. Pozvaní boli aj dekádoví konfirmandi. Pri tejto príležitosti služby Božie obohatil svojím jedinečným prednesom zaslúžilý umelec Juraj Sarvaš, aby sme dôstojne ukončili aj jubilejný Rok Jozefa Miloslava Hurbana, ktorý je neodmysliteľne spojený s Myjavou, čo odznelo v prednáške domáceho farára Samuela J. Mišiaka. K prítomných sa prihovoril aj niekdajší generálny dozorca Ján Holčík, ktorý z pozostalosti svojho svokra, historika prof. Branislava Varsíka, myjavského rodáka, venoval zboru pamätný obraz Matice slovenskej od Martina Benku s venovaním zakladajúcemu členovi Pavlovi Varsíkovi z 3. 8. 1928. Do slávnostného rámca prispel v tú istú hodovú „Katarínsku nedeľu“ aj večerný koncert Zvonkohry z Košarík a zaplnený chrám dlhotrvajúcim potleskom poďakoval tomuto jedinečnému umeleckému telesu za nezabudnuteľný zážitok.

Nový cirkevný rok okrem tradičných služieb Božích s Večerou Pánovou staroluteránskym spôsobom v rámci služieb Božích sme začali prvým z radu adventných koncertov, konaných už 20 rokov nepretržite v čase večerných služieb Božích v zaplnenom chráme Božom. Skladbami autorov S. K. Elerta na chorál Nuž, Bohu ďakujme, J. G. Wathera Ježiš moja radosť, ale najmä záverečnou improvizáciou – fantázia na chorál Hrad prepevný zaznel vzácny myjavský organ, vrcholné dielo brezovského organára Martina Šašku, ktorý je po generálnej obnove celého telesa organa i skrine. Prítomným v zaplnenom kostole pripravil hlboký umelecký zážitok prof. Ján Vladimír Michalko, ArtD, ktorý náš organ dôverne pozná a nahral na ňom niekoľko CD.

Organizátorom koncertov spolu s myjavským cirkevným zborom je Centrum tradičnej kultúry v Myjave, ktoré pripravuje aj ďalšie dva adventné koncerty. V kostole 10. 12. o 17.00 hod. vystúpi hudobná skupina Sama Smetanu. V rámci ich koncertu bude uvedenie do života nového 2-CD Samka Dudíka, myjavského slávneho huslistu a jeho kapely, nahrávky z rokov 1929 – 1957. Posledný koncert predstaví vianočné spevy a koledy ženskej folklórnej skupiny pod vedením Betky Lukáčovej, pravnučky Samka Dudíka, 17. 12. o 17.00 hod. Na poslednú adventnú nedeľu, na Štedrý deň, budú tradičné predvianočné nešpory po kopaniciach s vystúpeniami detí a štedrovečerné služby Božie o 17.00 hod. v chráme Božom s tradičným programom.

Samuel Ján Mišiak, námestný farár, CZ ECAV Myjava | 5.12.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart