Živý betlehem v Kokave nad Rimavicou

Na 1. slávnosť vianočnú, v Deň narodenia Krista Pána, vznikla v Kokave nová tradícia. Ľudia sa zdvihli od štedro prestretých stolov a prišli k evanjelickému chrámu, aby si pozreli živý betlehem.

Vo farskej záhrade sa rozžiarili očká nielen deťom, ale aj dospelým. Naši cirkevníci postavili drevenú maštaľku, v ktorej na slame v jasliach ležalo pacholiatko obkolesené ovcami, barančekmi a teliatkom. Prítomným veriacim i neveriacim sa prihovorili duchovní pastieri oboch kokavských cirkví – evanjelickej i rímskokatolíckej. Od brata farára Vladimíra Ticháňa sme sa dozvedeli históriu koledovania a vypočuli sme si fujarovú koledu o narodení Pána, ktorú si odovzdávali valasi na salašoch. Katolícky brat farár zaspieval koledu zo svojho rodného kraja – z východného Slovenska. Ježiška v jasličkách pozdravili koledníci z folklórneho súboru Kokavan, ktorí pred maštaľkou zahrali scénku, uchovávanú v obci celé desaťročia a predstavujúcu vítanie Jezuliatka pastiermi.

Po skončení programu mohli deti pohladkať teliatko, ovečky a odfotografovať sa s dvoma strašidelnými Berdami (v Kokave sa tak volajú Kubovia). Betlehem v krásnych priestoroch farskej záhrady tak zaujal, že prvá veta tohto článku o vzniku novej tradície sa pre náš cirkevný zbor stala zaväzujúcou a už sa tešíme na živý betlehem v roku 2017.

Katarína Mišanková, Kokava nad Rimavicou | 4.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart