Štedrovečerné služby Božie z Pezinka

Televízia TA3 na Štedrý večer 24. decembra 2016 odvysielala priamy prenos zo štedrovečerných služieb Božích z Ev. a. v. kostola v Pezinku. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

Brat generálny biskup v kázni na text L 2, 10 – 11 vyzval veriacich v chráme i pri televíznych obrazovkách:
„Prichádzajme do chrámu, kde sa Jeho evanjelium, teda radostná zvesť, zvestuje stále, nielen na Vianoce. Aby sme žili Ním, a tak nielen svätili sviatky lásky, ale lásku dokázali aj šíriť. Tak sa z našich rodín i z našej spoločnosti začne vytrácať kríza duchovných hodnôt. Budeme poznávať, že máme Spasiteľa, že s Ním môžeme tvoriť lepší a krajší život. Rozhodnime sa správne a veľkú radosť zažijeme nielen cez vianočné sviatky, ale budeme ju prežívať vždy.
Sväťme tento večer evanjelicky: s Božím slovom, modlitbou, nábožným spevom, bez hnevu a nedorozumení. Sväťme Vianoce nielen v kruhu svojich rodín, ale aj v kruhu Božej rodiny a príďme znova do chrámu Božieho. Tešme sa z tých darčekov, ktorými sa z lásky obdarúvame, ale nadovšetko sa radujme z toho daru nebies, že máme Spasiteľa, ktorý je Kristus Pán! A neponechajme si tú radosť len pre seba. Hovorme o nej aj iným. Nech tá radosť zvestovaná všetkému ľudu sa aj stane radosťou všetkého ľudu.
Dnešný večer je krásny. Nesmieme však zabudnúť, že takým ho neurobil človek. Dnešný večer robí krásnym Boží záujem o človeka. Skutočnosť, že Boh sa rozhodol v plnosti času zachrániť svet. Poslal nám na svet Svojho Syna Ježiša Krista. Pán Ježiš prichádza aj dnes, aby priniesol pokoj, porozumenie, lásku, aby všetci ľudia, ktorí počúvajú Jeho hlas, prežívali vnútornú radosť tu na zemi a raz žili blahoslavení v Jeho kráľovstve.“


Okrem generálneho biskupa liturgovali domáci zborový farár Vladimír Kmošena, konsenior Bratislavského seniorátu, a sestra farárka Gabriela Kmošenová. V rámci služieb Božích vystúpil spevokol Stafídes, deti z detskej besiedky s detský spevokol Hrozienka. Na organe hrala domáca kantorka Emília Drobná.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart