Školenie kantorov Hontianskeho seniorátu

V sobotu 15. 9. 2018 sa v Evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici od rána až do večerných hodín ozývala organová hudba. Hontiansky seniorát tu zorganizoval seniorálne stretnutie a školenie kantorov seniorátu.

Kantorom sa celý deň venoval prednášajúci MgA. Janko Siroma, PhD. Prednášateľa i všetkých prítomných privítala sestra seniorálna dozorkyňa Miroslava Balková a školenie otvorila modlitbou. Po prednáške Janka Siromu nasledovala diskusia a po nej osobitná časť konzultácií, v rámci ktorej sa Janko Siroma venoval každému kantorovi zvlášť a dával rady, ako zlepšiť svoju hru, na čo si dať pozor a ako obohatiť svoju kantorskú službu.

V podvečerných hodinách sa v priestoroch evanjelického kostola konal koncert. Brat Janko Siroma zahral niekoľko skladieb od skladateľov J. S. Bacha, F. Mendelssohna-Bartholdyho a J. Stanleyho a vlastnú virtuóznu improvizáciu na melódiu piesne z nášho Evanjelického spevníka č. 459 Ježiš, moja radosť.

Všetci zúčastnení boli vďační za možnosť stretnutia a konzultácií s Jankom Siromom a ďakovali aj Hontianskemu seniorátu za zorganizovanie školenia kantorov.

Milan Bartko, zborový kaplán, CZ ECAV Banská Štiavnica | 19.9.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart