90. výročie posvätenia chrámu v Pliešovciach

V 19. nedeľu po Sv. Trojici 22. októbra 2017 si v Pliešovciach pripomínali 90. výročie posvätenia chrámu Božieho. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat biskup Milan Krivda.

Celá nedeľa sa niesla v slávnostnom duchu a oslavu „narodenín“ kostola sme rozdelili na dve častí. Prvá bola v kostole, kde sa konali slávnostné služby Božie, kde slávnostným kazateľom bol dôstojný brat biskup Milan Krivda, ktorý poukázal na živú vieru našich predkov a povzbudil nás v nasledovaní Pána Ježiša Krista. Liturgiou poslúžili manželia farárovci Roman Sarvaš a Elena Fujeríková zo susednej dediny Sása, rodáčka z Pliešoviec sestra farárka Irena Gajdošová, manželka brata biskupa sestra farárka Martina Krivdová a domáca sestra farárka Katarína Zaťková. Vzácnymi hosťami boli rodiny po bratoch farároch, ktorí pôsobili v Pliešovciach – po bratovi Jánovi Lackovi st., vďaka ktorému bol postavený chrám Boží, a rodina po bratovi farárovi Ondrejovi Ondrejkovi. Pozvanie prijal aj doc. Mgr. art. Juraj Sarvaš, ktorý služby Božie obohatil zarecitovaním básne a vystúpil aj v rámci popoludňajšieho programu. Hosťami boli aj brat farár z rímskokatolíckej farnosti, brat dekan rímskokatolíckej farnosti zo Zvolena a predstavitelia obcí z Pliešoviec a Sásy. Súčasťou služieb Božích bolo vystúpenie detského spevokolu Svetielka, zborového spevokolu a vypočuli sme si informáciu o histórii stavby nášho kostola.

Po skončení služieb Božích a podaní rúk sme sa premiestnili do kultúrneho domu, kde náš čakal obed a druhá časť osláv kostola - popoludňajší program. Po obede a čakaní na popoludňajší program, si prítomní mohli skrátiť čas pri sprievodných akciách. Mohli si pozrieť prezentáciu akcií cirkevného zboru z posledných rokov, výstavu Histórie ECAV či Históriu reformácie na Slovensku - fotky vyšitých obrazov, ktoré vyšívali po seniorátoch k 500. výročiu reformácie, alebo si zakúpiť niečo v zborovom stánku, a tým podporiť prebiehajúcu opravu fasády kostola.

Popoludňajší program sa konal v sále kultúrneho domu a niesol sa prevažne v ľudovej nôte, pretože folklór a ľudová hudba patrí v Pliešovciach k obľúbeným aktivitám detí, mládeže, dospelých i starších. Vystúpili dva folklórne skupiny a jedna ľudová hudby a popretkávané to bolo príhovorom br. Juraja Sarvaša a prezentáciou o Lutherovej ruži, symbole nás, evanjelikov.

Prežili sme požehnaný deň, za čo patrí veľká vďaka Pánu Bohu a všetkým, ktorí sa oň pričinili. Verím, že slávnostné služby Božie a aj popoludňajší program boli dôstojnou slávnosťou, kde sme oslávili krásne 90. „narodeniny“ nášho kostola.

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce  | 14.11.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart