160. výročie posvätenia chrámu v Kopaniciach

Dňa 16. 9. 2018 sa v CZ ECAV Hodruša-Hámre konala slávnosť 160. výročia posvätenia Evanjelického a. v. chrámu v Kopaniciach. Kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup ZD Milan Krivda.

Kostol bol vysvätený v roku 1858 a teraz si domáci viery, ale aj hostia pripomenuli jeho okrúhle výročie. Na úvod všetkých privítala sestra dozorkyňa Drahomíra Buštorová. Brat biskup ZD Milan Krivda kázal na základe textu o Zacheovi z Evanjelia podľa Lukáša.

Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili aj kazatelia, ktorí v minulosti kázali slovo Božie v Kopaniciach: Daniel Šovc, Lenka Kusendová, Róbert Mišových, Ján Lichanec, Tomáš Valašík a Milan Bartko, pričom viacerí z nich poslúžili liturgiou. Liturgovala i sestra farárka z CZ ECAV Hrochoť Beáta Fraňová. Básňou zo svojej tvorby sa prihovoril brat farár Daniel Šovc. Programom poslúžili aj deti a mladí z Kopaníc, ktorí vystúpili s básňami o histórii kostola za posledných 10 rokov. Brat biskup na záver udelil Áronovské požehnanie, po ktorom zazneli slávnostné tóny evanjelickej hymny Hrad prepevný. Hrou na organe sprevádzal brat kantor Robert Zacharovský.

Pri príležitosti posvätenia chrámu bola odhalená aj pamätná tabuľa s menami slova Božích kazateľov, ktorí v kostole v Kopaniciach od jeho začiatku pôsobili. Pamätnú tabuľu odhalila novozvolená sestra seniorka Hontianskeho seniorátu Katarína Zaťková.

Po slávnostných službách Božích boli pripravené slávnostné stoly, pri ktorých si bratia a sestry mohli zaspomínať a budovať bratsko-sesterské spoločenstvo. Všetci prítomní boli vďační Pánu Bohu, že sa mohli dožiť týchto slávnostných chvíľ.

Fotografie: Martina Krivdová, tajomníčka VM ZD ECAV

Milan Bartko, zborový kaplán, CZ ECAV Banská Štiavnica | 19.9.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart