Úvod nových seniorálnych presbyterov BAS

Dňa 6. júna sa pred prvým zasadnutím seniorálneho presbyterstva Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku v novom zložení konal úvod jeho nových členov seniorálneho presbyterstva, zvolených na seniorálnom konvente 17. marca 2018.

Úvod vykonala seniorka BAS Sidonia Horňanová po príhovore založenom na slovách zo Skutkov apoštolov 2, 42 – 47 o živote prvého cirkevného zboru v Jeruzaleme. Pred úvodom do funkcie všetci prítomní členovia seniorálneho presbyterstva prijali Večeru Pánovu po spovedi, ktorú prislúžili sestra seniorka a brat konsenior Pavel Kollár, zástupca seniorky.

Foto: Martin Sodoma

Sidonia Horňanová, seniorka BAS | 21.8.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart