< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

150. výročie posviacky kostola v Badíne

Každý rok 7. októbra si u nás v Badíne pripomíname výročie posvätenia svojho chrámu. Pri príležitosti 150. výročia jeho posviacky bol slávnostným kazateľom generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ján Petrovič, CZ ECAV Badín | 25.10.2016

viac

Prežili sme požehnané chvíle v Novohrade

CZ ECAV Stredné Plachtince prežíval v posledných týždňoch niekoľko vzácnych a požehnaných príležitostí. Na konci prázdnin to bol zborový deň, naši mládežníci na futbalovom turnaji o pohár biskupa ZD vybojovali strieborné medaily, privítali sme sestru Beatrice Hauser z Misie na Níle atď.

 

Jaroslav Ďuriš, CZ ECAV Stredné Plachtince | 24.10.2016

viac

Seniorálne stretnutie žien MYS 2016

V 19. nedeľu po Svätej Trojici 2. októbra 2016 sa v Cirkevnom zbore ECAV Kostolné po 11 rokoch konalo seniorálne stretnutie žien Myjavského seniorátu. Kázňou na text Ž 71, 9 − 20 sa prihovorila domáca sestra farárka Ľubica Kopincová.

 

Ľubica Kopincová, zborová farárka, CZ ECAV Kostolné | 19.10.2016

viac

230. výročie chrámu v Očovej

Pri príležitosti 230. výročia posvätenia Ev. a. v. chrámu Božieho v Očovej sa 2. 10. 2016 konali v Očovej slávnostné služby Božie a vo filiálke Zolná zasadili Strom reformácie.

 

Irena Paľovová, zborová farárka, CZ ECAV Očová | 13.10.2016

viac

Slávnosť inštalácie v Kalinove

V Kalinove sa pri príležitosti Pamiatky posvätenia chrámu Božieho 25. 9. 2016 za bohatej účasti veriacich z matkocirkvi v Kalinove a filiálok Breznička a Veľká Ves uskutočnila inštalácia zborového brata farára Ondreja Šoltésa.

 

Mária Ziváková, zborová dozorkyňa | 11.10.2016

viac

Piešťanci boli v Uherskom Hradišti

Cirkevníci z CZ ECAV Piešťany navštívili 11. 9. 2016 partnerský cirkevný zbor v Uhorskom Hradišti. Cestou sa zastavili v Múzeu Jana Amosa Komenského v Uhorskom Brode, kde si priblížili život a dielo tohto učiteľa národov a biskupa Jednoty bratskej.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 3.10.2016

viac

Stretnutia po rokoch - duchovná kvapka

Pri pohrebnej počestnosti jednej z prvých maturantiek Ing. Viery Valáškovej, manželky nebohého brata farára Mgr. Valáška, ktorá sa konala 29. augusta 2016 v Brezovej pod Bradlom, sa zišli aj jej bývalí spolužiaci.

 

S. J. Mišiak, námestný farár, CZ ECAV Myjava | 2.10.2016

viac

V Leviciach o Misii na Níle

Dňa 21. septembra 2016 cirkevný zbor v Leviciach navštívila švajčiarska misionárka Beatrice Hauser. Prihovorila sa nám s prednáškou, v ktorej okrem iného predstavila misijnú spoločnosť Misia na Níle.

 

Martin Riecky. zborový farár, CZ ECAV Levice | 28.9.2016

viac

Oldřichovice na návšteve v Králi-Abovciach

Bratia a sestry z dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce i z okolitých fílií cirkevného zboru v Tornali privítali 18. septembra 2016 vzácnu návštevu - bratov a sestry z Farního sboru Slezské církve evangelické a. v. v Oldřichoviciach.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ-Abovce | 28.9.2016

viac

Spomienka na Darinku Bancíkovú

V CZ ECAV Levice sa 25. 9. 2016 konalo popoludnie slova a hudby, venované prvej slovenskej evanjelickej farárke Darinke Bancíkovej, ktorej dramatický život priblížil herec Alfréd Swan. Podujatie obohatili hrou na organe profesor Beloslav Riečan z Banskej Bystrice a spevom sólistka Danka Šóšiková.

 

Martin Riecky. zborový farár, CZ ECAV Levice | 28.9.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart