< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

Reštaurovanie kazateľnice v Hostišovciach

V roku 2016 sa Cirkevnému zboru ECAV Budikovany podarilo realizovať reštaurovanie drevenej kazateľnice v Evanjelickom a. v. kostole vo filiálke Hostišovce.

 

Terézia Gabčanová, zborová farárka, CZ ECAV Budikovany | 18.1.2017

viac

Reštaurátorský výskum v Drienčanoch

CZ ECAV Drienčany v roku 2016 podal projekt cez Ministerstvo kultúry SR na reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie dreveného kazetového stropu v Evanjelickom a. v. kostole v Drienčanoch.

 

Štefan Gabčan, zborový farár, CZ ECAV Drienčany | 18.1.2017

viac

Oprava poškodeného stropu v Slizkom

CZ ECAV Budikovany bol v roku 2016 podporený cez Ministerstvo kultúry SR v dvoch projektoch. Jedným bolo úspešné pokračovanie reštaurovania drevenej kazateľnice v Hostišovciach a druhým oprava havarijného stavu stropu – podhľadu v lodi Ev. kostola vo filiálke Slizké.

 

Terézia Gabčanová, zborová farárka, CZ ECAV Budikovany | 18.1.2017

viac

II. etapa obnovy ohradného múru

V Drienčanoch sme sa po vykonaných prácach pri obnove kultúrnych pamiatok v minulých rokoch rozhodli pokračovať v záchrane kultúrneho dedičstva aj v roku 2016. Tentokrát išlo o II. etapu obnovy ohradného múru okolo kostola v Drienčanoch.

 

Štefan Gabčan, zborový farár, CZ ECAV Drienčany | 18.1.2017

viac

Adventný benefičný koncert v Hrochoti

V 4. adventnú nedeľu 18. decembra 2016 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Hrochoti uskutočnil benefičný koncert, ktorého výťažok bol venovaný na opravu kostola.

 

Beata Fraňová, zborová farárka CZ ECAV Hrochoť | 4.1.2017

viac

Živý betlehem v Kokave nad Rimavicou

Na 1. slávnosť vianočnú, v Deň narodenia Krista Pána, vznikla v Kokave nová tradícia. Ľudia sa zdvihli od štedro prestretých stolov a prišli k evanjelickému chrámu, aby si pozreli živý betlehem.

 

Katarína Mišanková, Kokava nad Rimavicou | 4.1.2017

viac

Nové monografie o dejinách cirkvi

V 3. adventnú nedeľu 11. decembra 2016 sa v Ev. a. v. chráme Božom v Dolnom Srní konali slávnostné služby Božie pri príležitosti uvedenia troch monografií o dejinách evanjelickej cirkvi. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Pavel Černaj, námestný farár, CZ ECAV Dolné Srnie | 21.12.2016

viac

V Nesvadoch zasadili sekvojovec mamutí

V 3. adventnú nedeľu 11. 12. 2016 evanjelici v Nesvadoch oslávili 65. výročie posvätenia chrámu. Pri tej príležitosti si pozvali hostí z Kiskőrösu a pred kostolom zasadili Strom reformácie − sekvojovec mamutí.

 

Mária Popičová, zborová farárka, CR ECAV Nesvady | 20.12.2016

viac

Pamiatka posvätenia chrámov v Ostrej Lúke a Dubovom

Dvojnásobnú radosť prežívali veriaci ostrolúckeho zboru v predposlednú a poslednú nedeľu po Trojici, keď si pripomenuli 40. výročie posvätenia chrámu Božieho. Pri tejto príležitosti zasadili Strom reformácie č. 160.

 

Ján Čáby, senior Zvolenského seniorátu | 16.12.2016

viac

20. výročie posvätenia chrámu v Dudinciach

V 25. nedeľu po Svätej Trojici 13. novembra 2016 si v CZ Dudince pripomenuli 20. výročie posvätenia chrámu Božieho. Pri tejto príležitosti pred chrámom zasadili strom reformácie − platan javorolistý.

 

Dušan Hučka, administrátor zboru  | 8.12.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart