< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

K 70. výročiu návratu Slovákov do vlasti

V CZ ECAV Levice si v nedeľu 23. apríla 2017 na slávnostných službách Božích pripomenuli 70. výročie návratu Slovákov, presídlených v 17. a 18. storočí na územie dnešného Maďarska, do vlasti v roku 1947.

 

Ľudmila Jancíková, CZ ECAV Levice | 27.4.2017

viac

Veľký piatok v Kokave nad Rimavicou

Cirkevný zbor v Kokave nad Rimavicou prežil tohtoročný Veľký piatok v obzvlášť príjemnom ovzduší. Čítaním pašií nás potešili manželia - herci Alfréd a Ľudmila Swannovci z Bratislavy.

 

Katarína Mišanková, Kokava nad Rimavicou | 19.4.2017

viac

Stretnutie kurátorov Bratislavského seniorátu

V rokovacej miestnosti Evanjelického domu starostlivosti v Bratislave sa v sobotu 1. apríla 2017 konalo seniorálne stretnutie kurátorov, predsedov hospodárskeho výboru a dozorcov s názvom „Podajme si ruku“. Na stretnutí bolo prítomných 17 účastníkov z deviatich cirkevných zborov Bratislavského seniorátu.

 

Dušan Havalda, seniorálny presbyter BAS | 12.4.2017

viac

Stretnutie žien a pôstny koncert v Petržalke

V 5. pôstnu nedeľu 2. apríla 2017 popoludní sa v CZ ECAV Bratislava-Petržalka konalo stretnutie evanjelických žien veľkej Bratislavy. Večer sa uskutočnil pôstny koncert petržalských spevokolov a teológov z EBF UK.

 

Viera Mariašová, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 5.4.2017

viac

Spomienka na J. M. Hurbana v Leviciach

V nedeľu 19. marca 2017 sa v Evanjelickom chráme v Leviciach konali služby Božie pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana. Potom bol v areáli kostola odhalený pomník s jeho bustou.

 

Emília Jakubíková, Levice | 30.3.2017

viac

V Kálnici si uctili veľkého syna nášho národa

V Kálnici, filiálke CZ ECAV Beckov, 18. marca 2017 inštalovali pamätnú tabuľu, ktorá je venovaná Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, evanjelickému farárovi a veľkej osobnosti našich národných dejín.

 

Ružena Bandurová, Kálnica | 23.3.2017

viac

Opustili nás dvaja horliví dozorcovia

Hneď na začiatku tohto roka, keď si človek kladie mnohé predsavzatia a plány, prijali sme smutnú správu, že Pán života a smrti si povolal k sebe do večnosti dlhoročných zborových dozorcov Pavla Slaninu z CZ ECAV Lišov a Ivana Šimka z CZ ECAV Horné Rykynčice.

 

Dušan Hučka, zborový farár, CZ Terany, administrátor CZ Lišov a CZ Horné Rykynčice | 31.1.2017

viac

Oslavy 200. výročia narodenia Dr. J. M. Hurbana

CZ ECAV Hlboké dáva do pozornosti všetkým členom ECAV na Slovensku, ako aj všetkým občanom Slovenska, že si tento rok pripomíname 200. výročie narodenia Dr. J. M. Hurbana, ktorému budú venované podujatia 19. marca 2017 v Beckove a 17. septembra 2017 v Hlbokom.

 

Juraj Šefčík, administrátor zboru; Peter Válka, zborový dozorca; Miloš Čobrda, zborový kurátor a starosta obce Hlboké | 27.1.2017

viac

Slávnostné vianočné služby Božie z Nového Mesta nad Váhom

Na 1. slávnosť vianočnú v nedeľu 25. 12. 2016 sa v Ev. a. v. kostole v Novom Meste nad Váhom konali slávnostné služby Božie, ktoré v priamom prenose odvysielala RTVS – Slovenská televízia.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2017

viac

Štedrovečerné služby Božie z Pezinka

Televízia TA3 na Štedrý večer 24. decembra 2016 odvysielala priamy prenos zo štedrovečerných služieb Božích z Ev. a. v. kostola v Pezinku. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.1.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart