< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

Blahoželali 106-ročnej členke

Krásneho veku 106 rokov sa v auguste dožila pani Helena Majerová – teta Ilka (tak ju v Kremnici všetci volajú), najstaršia obyvateľka Kremnice, najstaršia členka CZ ECAV na Slovensku v Kremnici.

 

Božena Schniererová, CZ ECAV Kremnica | 24.8.2017

viac

Rázus aj Svetský stále živí v srdciach ľudí

Pravdivosť slov nadpisu potvrdila 9. nedeľa po Sv. Trojici 13. 8. 2017 počas celodenného programu v obciach Moravské Lieskové a Dolné Srnie. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 17.8.2017

viac

Slávnosť k 70. výročiu presídlenia

V nedeľu 30. júla 2017 sa v maďarskej obci Bakonycsernye konali spomienkové slávnosti k 70. výročiu výmeny obyvateľov. Pozvaní boli aj hostia zo Slovenska.

 

Štefan Kiss, CZ ECAV Nové Zámky | 11.8.2017

viac

Zborový deň 2017 v Leviciach

„Byť evanjelikmi v Leviciach nás baví.“ Toto tvrdenie domáceho brata farára Martina Rieckeho potvrdil i tohtoročný tretí ročník zborového dňa, ktorý sa konal 2. 7. 2017 v priestoroch zborového centra.

 

Katarína Riecka, CZ ECAV Levice | 26.7.2017

viac

Dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV na Slovensku 2017

V malebnom prostredí kopaničiarskeho regiónu na zrúcaninách hradu Branč sa 5. júla 2017 uskutočnil opäť po roku Dištriktuálny deň ZD ECAV na Slovensku so spomienkou na našich vierozvestcov Cyrila a Metoda, majstra Jana Husa, evanjelických martýrov i reformačného jubilea.

 

Roman Sarvaš, námestný farár, CZ ECAV Babiná  | 24.7.2017

viac

Služby Božie v Ducovom

Cirkevný zbor ECAV Piešťany usporiadal pri príležitosti spomienky na apoštolov Petra a Pavla, Cyrila a Metoda a majstra Jana Husa slávnostné služby Božie na na pamätnom mieste Veľkej Moravy a husitského tábora, zvanom Kostolec, v obci Ducové.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ Piešťany | 12.7.2017

viac

Spomienkové služby Božie v Ilave

Na sviatok Svätej Trojice v nedeľu 11. 6. 2017 sa v Ilave konali spomienkové služby Božie s prisluhovaním Večere Pánovej pri 75. výročí uväznenia biskupa Fedora Fridricha Ruppeldta v ilavskej väznici v roku 1942.

 

Ľubica Juríčková, poddozorkyňa, CZ ECAV Považská Bystrica  | 20.6.2017

viac

Zájazd Piešťancov na Gemer

Členovia Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Piešťany uskutočnili z iniciatívy a pod vedením svojho zborového farára ThDr. Branislava Dolinského 6. – 8. mája 2017 zborový zájazd, ktorý tentoraz smeroval do oblasti Gemera.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ Piešťany  | 14.6.2017

viac

DEŇ MATIEK 2017 v Púchove

Deň matiek tomto roku pripadol na 4. nedeľu po Veľkej noci, ktorú nazývame aj Cantate – Spievajte Pánovi. A v našom chráme sa v túto nedeľu veľa spievalo: dopoludnia na oslavu a chválu Pána Boha na službách Božích a popoludní na koncerte Základnej umeleckej školy v Púchove ku Dňu matiek.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 9.6.2017

viac

Farná k 500. výročiu reformácie

V nedeľu 14. apríla 2017 sa v Evanjelickom chráme Božom vo Farnej konali slávnostné služby Božie pri príležitosti Dňa matiek, ako aj pripomienky tohtoročného 500. výročia reformácie.

 

Katarína Beréniová, presbyterka, CZ ECAV Farná | 1.6.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart