< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38>

Pamiatka posvätenia chrámu v Pondelku

Obec Hrnčiarska Ves zorganizovala v sobotu 3. 9. 2016 Deň obce pri 505. výročí prvej písomnej zmienky o Pondelku a 225. výročí založenia Malohontskej čitateľskej spoločnosti. V nedeľu si evanjelickí veriaci pripomenuli pamiatku posvätenia chrámu Božieho v Pondelku.

 

Milica Jozafová, dozorkyňa, CZ ECAV Pondelok - Hrnčiarska Ves | 20.9.2016

viac

Seniorátne stretnutie žien NOS 2016

V nedeľu 18. 9. 2016 sa v Lučenci konalo seniorátne stretnutie žien Novohradského seniorátu. Kázňou slova Božieho poslúžila Mgr. Soňa Pichnarčíková a liturgiou evanjelické farárky Mgr. Dana Pavlovkinová a Mgr. Mária Hroboňová.

 

Mária Hroboňová, námestná farárka, CZ ECAV Lučenec  | 20.9.2016

viac

Poznávací výlet po gotickej ceste

Evanjelické cirkevné zbory v Rimavskom Brezove a Rimavskej Bani 17. septembra 2016 zorganizovali v spolupráci s obcami Rimavské Zalužany, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa a Lehota nad Rimavicou poznávací výlet po gotickej ceste – rimavský okruh.

 

Mgr. Jarmila Szepessyová | 20.9.2016

viac

Zborový deň 2016 vo Vrbovom

Dňa 11. 9. 2016 v 16. nedeľu po Sv. Trojici, ktorá mala tému „Bremeno ustarostenosti“, sa v CZ ECAV Vrbové konal zborový deň. Kázňou poslúžila seniorka BAS Sidonia Horňanová a do programu prispel Dychový orchester SEAVC v Srbsku.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 14.9.2016

viac

750.výročie prvej písomnej zmienky o obci Kráľovce-Krnišov

V sobotu 27. 8. 2016 sa v Kráľovciach-Krnišove konala slávnosť pri 750. výročí prvej písomnej zmienky o obci. Na slávnostných službách Božích kázal biskup Západného dištriktu Milan Krivda.

 

Miroslava Balková, presbyterka CZ ECAV Kráľovce-Krnišov  | 14.9.2016

viac

Zvonkohra Košariská–Priepasné v Maďarsku a Rumunsku

Cirkevný zbor ECAV Košariská – Priepasné v dňoch 6. – 12. júla 2016 zorganizoval koncertné turné hudobného telesa Zvonkohra Košariská – Priepasné v Maďarsku, kde vystúpili na V. evanjelických cirkevných dňoch, a v Rumunsku.

 

Lenka Mlčúchová, presbyterka, CZ ECAV Košariská – Priepasné | 9.9.2016

viac

O pohár biskupa ZD ECAV 2016

V prvý tohtoročný septembrový deň sa v CZ Uhrovci konal dištriktuálny futbalový turnaj o pohár biskupa ZD ECAV na Slovensku. Minuloročné prvenstvo si obhájili futbalisti z CZ ECAV Poniky.

 

Martin Šipka zborový farár, CZ ECAV Uhrovec  | 7.9.2016

viac

Zborový deň CZ ECAV Pliešovce

V nedeľu 28. augusta 2016 sa v časti Zaježová konal tradičný zborový deň cirkevného zboru v Pliešovciach. Tentoraz bol venovaný téme Vďačnosť a histórii Zaježovej.

 

B. V., presbyterka CZ ECAV Pliešovce | 6.9.2016

viac

K 20. výročiu vzniku CZ ECAV Dudince

V 13. nedeľu po Svätej Trojici sa v CZ ECAV Dudince konali služby Božie pri príležitosti 20. výročia od vzniku cirkevného zboru, na ktorých privítali aj hostí z partnerských zborov z Rumunska a Poľska. Kazateľom slova Božieho bol biskup ZD Milan Krivda.

 

Dušan Hučka, administrátor zboru; Ján Tóth, zborový kaplán, CZ Hontianske Moravce | 6.9.2016

viac

Ďalší vzácny nález v Rimavskom Brezove

V gotickom kostole v Rimavskom Brezove objavili ďalší vzácny nález: sklenenú nádobu, v ktorej boli listiny s pečaťami Ev. a. v. cirkevného zboru v Rimavskom Brezove z roku 1893.

 

Janka Miháliková, zborová farárka, CZ ECAV Rim. Brezovo | 6.9.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart