< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

Slávnostné uvedenie knihy o Lišove

Dňa 29. 4. 2017 sa v Lišove konali slávnostné služby Božie, na ktorých bola uvedená do života kniha Anny Ľuptákovej a Miloslava Naďa „Lišov − monografia obce“. Zároveň sme si pripomenuli 475. výročie reformácie v Lišove.

 

Dušan Hučka a Margita Paulínyová, CZ ECAV Terany | 30.5.2017

viac

Myjavskí evanjelici s úctou spomínali

Myjavský cirkevný zbor si 19. marca 2017 s úctou spomenul na dvoch významných kňazov, narodených v ten istý deň – Dr. Jozefa Miloslava Hurbana aj turolúckeho farára Karola Ľudovíta Semiana – pri 200. výročí ich narodenia.

 

Samuel Ján Mišiak, námestný farár, CZ ECAV Myjava | 3.5.2017

viac

K 160. výročiu narodenia Terézie Vansovej

V nedeľu 23. 4. 2017 sme si v Cirkevnom zbore ECAV Rimavská Píla v spolupráci s obcou a MO Matice slovenskej v Tisovci pripomenuli 160. výročie narodenia Terézie Vansovej.

 

Lýdia Naďová, duchovná správkaňa, EG vTisovci | 3.5.2017

viac

K 70. výročiu návratu Slovákov do vlasti

V CZ ECAV Levice si v nedeľu 23. apríla 2017 na slávnostných službách Božích pripomenuli 70. výročie návratu Slovákov, presídlených v 17. a 18. storočí na územie dnešného Maďarska, do vlasti v roku 1947.

 

Ľudmila Jancíková, CZ ECAV Levice | 27.4.2017

viac

Veľký piatok v Kokave nad Rimavicou

Cirkevný zbor v Kokave nad Rimavicou prežil tohtoročný Veľký piatok v obzvlášť príjemnom ovzduší. Čítaním pašií nás potešili manželia - herci Alfréd a Ľudmila Swannovci z Bratislavy.

 

Katarína Mišanková, Kokava nad Rimavicou | 19.4.2017

viac

Stretnutie kurátorov Bratislavského seniorátu

V rokovacej miestnosti Evanjelického domu starostlivosti v Bratislave sa v sobotu 1. apríla 2017 konalo seniorálne stretnutie kurátorov, predsedov hospodárskeho výboru a dozorcov s názvom „Podajme si ruku“. Na stretnutí bolo prítomných 17 účastníkov z deviatich cirkevných zborov Bratislavského seniorátu.

 

Dušan Havalda, seniorálny presbyter BAS | 12.4.2017

viac

Stretnutie žien a pôstny koncert v Petržalke

V 5. pôstnu nedeľu 2. apríla 2017 popoludní sa v CZ ECAV Bratislava-Petržalka konalo stretnutie evanjelických žien veľkej Bratislavy. Večer sa uskutočnil pôstny koncert petržalských spevokolov a teológov z EBF UK.

 

Viera Mariašová, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 5.4.2017

viac

Spomienka na J. M. Hurbana v Leviciach

V nedeľu 19. marca 2017 sa v Evanjelickom chráme v Leviciach konali služby Božie pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana. Potom bol v areáli kostola odhalený pomník s jeho bustou.

 

Emília Jakubíková, Levice | 30.3.2017

viac

V Kálnici si uctili veľkého syna nášho národa

V Kálnici, filiálke CZ ECAV Beckov, 18. marca 2017 inštalovali pamätnú tabuľu, ktorá je venovaná Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, evanjelickému farárovi a veľkej osobnosti našich národných dejín.

 

Ružena Bandurová, Kálnica | 23.3.2017

viac

Opustili nás dvaja horliví dozorcovia

Hneď na začiatku tohto roka, keď si človek kladie mnohé predsavzatia a plány, prijali sme smutnú správu, že Pán života a smrti si povolal k sebe do večnosti dlhoročných zborových dozorcov Pavla Slaninu z CZ ECAV Lišov a Ivana Šimka z CZ ECAV Horné Rykynčice.

 

Dušan Hučka, zborový farár, CZ Terany, administrátor CZ Lišov a CZ Horné Rykynčice | 31.1.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart