< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | >

Prípravné dokumentácie k záchrane gotických kostolov v Rimave

CZ ECAV Rim. Brezovo a Rim. Baňa ukončili 31. 12. 2012 realizovanie projektov s názvom Prípravné dokumentácie ku komplexnej obnove Ev. kostolov v Rim. Brezove a v Rim. Bani, ktoré v minulom roku finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR v programe Obnovme si svoj dom sumou 19 300 eur.

 

Janka Miháliková, ev. farárka, Rim. Brezovo, Rim. Baňa | 15.1.2013

viac

Kantátové služby Božie vo Veľkom kostole

Tretí adventný víkend sa u nás začal detskými tvorivými dielňami v sobotu dopoludnia v priestoroch Starého lýcea. Deti vyrábali vianočné ozdoby, svietniky a plávajúce sviečky. Raz mesačne pripravuje tvorivé dielne členka CZ Lucia Stohlová, učiteľka na EZŠ.

 

Peter Koska, CZ Bratislava | 29.12.2012

viac

Adventný koncert v Prievoze

Druhá adventná nedeľa sa v CZ Bratislava-Prievoz niesla v duchu žalmistových slov: „Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem! Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň!“ (Ž 96, 1 – 2).

 

Eva Germanová, námestná farárka | 19.12.2012

viac

2. adventná nedeľa v Bratislave

Do srdca si zapíšte, smutní, utrápení, tým sa v duchu potešte, že je predo dvermi váš Spasiteľ, Mesiáš, ktorý srdca rany obviaže vám v pravý čas, poteší, zachráni. (ES 6, 5) – Aj v duchu týchto slov sa niesla 2. adventná nedeľa 9. 12. 2012 v bratislavskom Veľkom kostole.

 

Peter Koska, CZ Bratislava | 16.12.2012

viac

Inovovaná zborová stránka

Cirkevný zbor Záriečie pripravil k 3. výročiu prevádzkovania svojej internetovej stránky www.ecav.zariecie.sk jej inovovanú verziu, ktorá ju zmenila po obsahovej i dizajnovej stránke.

 

Martin Melišík, kantor@zariecie.sk | 9.12.2012

viac

Nové dištriktuálne presbyterstvo ZD zasadalo

Dňa 28. 11. 2012 prvýkrát zasadalo v novom zložení Dištriktuálne presbyterstvo Západného dištriktu − po tom, ako bolo potvrdené voľbou na dištriktuálnom konvente ZD ECAV v Rimavskej Sobote 29. 9. 2012 na šesťročné obdobie.

 

Zuzana Žilinčíková, vedúca BÚ ZD ECAV  | 30.11.2012

viac

Z kázňových prípraviek ZD ECAV

Aj tento rok mali duchovní, ktorí slúžia v cirkevných zboroch, v cirkevných školách na území Západného dištriktu ECAV na Slovensku, ako aj duchovní na dôchodku možnosť zúčastniť sa na seminári Kázňové prípravky.

 

Eva Germanová, námestná farárka, Bratislava-Prievoz | 29.11.2012

viac

Spomienka na ev. farára Štefana Bojnáka

V tomto roku si Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Košariská – Priepasné a Spolok rodákov Milana Rastislava Štefánika Košariská pripomenuli dve jubileá brata farára Štefana Bojnáka: 100 rokov od narodenia (29. 7. 1912) a 10 rokov od úmrtia (2. 2. 2002).

 

Vladislav Valihora, Košariská – Priepasné  | 29.11.2012

viac

Seniorátne stretnutie žien POS

V predposlednú novembrovú sobotu privítal CZ ECAV Topoľčany evanjelické ženy z celého Považského seniorátu, ktoré vymenili starosti a práce všedného dňa za spoločné stretnutie sestier vo viere.

 

Jana Drottnerová, koordinátorka SEŽ POS | 26.11.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart