< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

Pôstny koncert v Bratislave-Rači

V Evanjelickom kostole v Bratislave-Rači sa v tretiu pôstnu nedeľu 3. marca 2013 uskutočnilo tradičné hudobno-slovné podujatie pod názvom Pôstne zastavenie pri slove a hudbe.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 5.3.2013

viac

Kázňové prípravky ZD ECAV k Veľkej noci

Na BÚ ZD vo Zvolene sa 15. 2. 2013 konali kázňové prípravky. Zúčastnilo sa na nich 45 účastníkov vrátane prednášajúcich: PhDr. Miloš Klátik, PhD., prof. ThDr. Juraj Bándy a Mgr. Jozef Benka, PhD., ktorí obohatili poslucháčov o nové, podnetné myšlienky, ktoré môžu využiť vo svojej kňazskej službe počas pôstneho obdobia a Veľkej noci.

 

Irena Paľovová, zborová farárka, CZ Očová | 18.2.2013

viac

Otvorenie pôstu v Rimavskej Sobote

Na slovenských službách Božích v cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote sme tohtoročný pôstny čas otvorili vystúpením našich detí z EZŠ Zlatice Oravcovej. Ich program bol obohatený prezentáciou pod názvom „Čas“, ktorú si pripravili.

 

Monika Kisantal Hansková, Rim. Sobota | 18.2.2013

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Pavlom Radvánim

V sobotu 26. 1. 2013 sa najbližšia rodina, príbuzní, priatelia, oltárni bratia a sestry, ale aj vďační cirkevníci z Banskej Štiavnice, fílií Banská Belá a Kozelník a diaspor roztrúsených okolo Banskej Štiavnice, ale i z okolitých zborov Hontianskeho seniorátu lúčili s bratom Mgr. Pavlom Radvánim, evanjelickým farárom a dlhoročným seniorom Hontianskeho seniorátu v. v.

 

Lenka Kusendová, nám. farárka, Banská Štiavnica | 31.1.2013

viac

Zablahoželali bývalej kantorke a dirigentke

V nedeľu 27. januára 2013 sestre Zlatici Klátikovej pri príležitosti jej 70. narodenín zablahoželali členovia CZ ECAV Bratislava-Petržalka a poďakovali jej za dlhoročné kantorovanie a vedenie zborového spevokolu.

 

Edita Škodová, Bratislava-Petržalka | 30.1.2013

viac

Prípravné dokumentácie k záchrane gotických kostolov v Rimave

CZ ECAV Rim. Brezovo a Rim. Baňa ukončili 31. 12. 2012 realizovanie projektov s názvom Prípravné dokumentácie ku komplexnej obnove Ev. kostolov v Rim. Brezove a v Rim. Bani, ktoré v minulom roku finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR v programe Obnovme si svoj dom sumou 19 300 eur.

 

Janka Miháliková, ev. farárka, Rim. Brezovo, Rim. Baňa | 15.1.2013

viac

Kantátové služby Božie vo Veľkom kostole

Tretí adventný víkend sa u nás začal detskými tvorivými dielňami v sobotu dopoludnia v priestoroch Starého lýcea. Deti vyrábali vianočné ozdoby, svietniky a plávajúce sviečky. Raz mesačne pripravuje tvorivé dielne členka CZ Lucia Stohlová, učiteľka na EZŠ.

 

Peter Koska, CZ Bratislava | 29.12.2012

viac

Adventný koncert v Prievoze

Druhá adventná nedeľa sa v CZ Bratislava-Prievoz niesla v duchu žalmistových slov: „Spievajte Hospodinovi novú pieseň, spievaj Hospodinovi, celá zem! Spievajte Hospodinovi, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň čo deň!“ (Ž 96, 1 – 2).

 

Eva Germanová, námestná farárka | 19.12.2012

viac

2. adventná nedeľa v Bratislave

Do srdca si zapíšte, smutní, utrápení, tým sa v duchu potešte, že je predo dvermi váš Spasiteľ, Mesiáš, ktorý srdca rany obviaže vám v pravý čas, poteší, zachráni. (ES 6, 5) – Aj v duchu týchto slov sa niesla 2. adventná nedeľa 9. 12. 2012 v bratislavskom Veľkom kostole.

 

Peter Koska, CZ Bratislava | 16.12.2012

viac

Inovovaná zborová stránka

Cirkevný zbor Záriečie pripravil k 3. výročiu prevádzkovania svojej internetovej stránky www.ecav.zariecie.sk jej inovovanú verziu, ktorá ju zmenila po obsahovej i dizajnovej stránke.

 

Martin Melišík, kantor@zariecie.sk | 9.12.2012

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart