< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

Požehnané stretnutie POS v Beckove

V predvečer Kvetnej nedele, v sobotu 23. 3. 2013, sme otvorili dvere nášho chrámu Božieho v Beckove bratom a sestrám dozorcom, dozorkyniam, presbyterom, presbyterkám a spolupracovníkom v CZ POS pri III. stretnutí na seminári pre presbyterov a spolupracovníkov v cirkevných zboroch.

 

Monika Cipciarová, zborová farárka, Beckov | 5.4.2013

viac

Veľkonočná radosť v Rimavskej Sobote

Sme vďační Pánu Bohu za Jeho vykúpenie a za Jeho víťazstvo nad smrťou. Veľkonočné slávnostné služby Božie v našom chráme Božom boli obohatené vystúpením našich detí, ktoré zahrali scénku k aktuálnej téme vzkriesenia.

 

Monika Kisantal Hansková, Rim. Sobota | 4.4.2013

viac

Spomienkový večer venovaný M. Rázusovi

V preplnenej sobášnej sieni mesta Modry sa vo štvrtok 21. marca 2013 konalo spomienkové podujatie venované životu a dielu Martina Rázusa (1888 – 1937).

 

Ján Juráš, Spolok Martina Rázusa | 25.3.2013

viac

Pôstny čas v Rimavskej Sobote

Sme vďační Pánu Bohu za Jeho milosť a lásku, ktorou nás sprevádza aj počas tohtoročného pôstu. V nedeľu na slovenských službách Božích nám deti z Evanjelickej základnej školy Z. Oravcovej v Rimavskej Sobote predviedli scénku pod názvom „Opustené stádo“.

 

Monika Kisantal Hansková, Rim. Sobota | 12.3.2013

viac

Pôstny koncert v Bratislave-Rači

V Evanjelickom kostole v Bratislave-Rači sa v tretiu pôstnu nedeľu 3. marca 2013 uskutočnilo tradičné hudobno-slovné podujatie pod názvom Pôstne zastavenie pri slove a hudbe.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 5.3.2013

viac

Kázňové prípravky ZD ECAV k Veľkej noci

Na BÚ ZD vo Zvolene sa 15. 2. 2013 konali kázňové prípravky. Zúčastnilo sa na nich 45 účastníkov vrátane prednášajúcich: PhDr. Miloš Klátik, PhD., prof. ThDr. Juraj Bándy a Mgr. Jozef Benka, PhD., ktorí obohatili poslucháčov o nové, podnetné myšlienky, ktoré môžu využiť vo svojej kňazskej službe počas pôstneho obdobia a Veľkej noci.

 

Irena Paľovová, zborová farárka, CZ Očová | 18.2.2013

viac

Otvorenie pôstu v Rimavskej Sobote

Na slovenských službách Božích v cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote sme tohtoročný pôstny čas otvorili vystúpením našich detí z EZŠ Zlatice Oravcovej. Ich program bol obohatený prezentáciou pod názvom „Čas“, ktorú si pripravili.

 

Monika Kisantal Hansková, Rim. Sobota | 18.2.2013

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom farárom Mgr. Pavlom Radvánim

V sobotu 26. 1. 2013 sa najbližšia rodina, príbuzní, priatelia, oltárni bratia a sestry, ale aj vďační cirkevníci z Banskej Štiavnice, fílií Banská Belá a Kozelník a diaspor roztrúsených okolo Banskej Štiavnice, ale i z okolitých zborov Hontianskeho seniorátu lúčili s bratom Mgr. Pavlom Radvánim, evanjelickým farárom a dlhoročným seniorom Hontianskeho seniorátu v. v.

 

Lenka Kusendová, nám. farárka, Banská Štiavnica | 31.1.2013

viac

Zablahoželali bývalej kantorke a dirigentke

V nedeľu 27. januára 2013 sestre Zlatici Klátikovej pri príležitosti jej 70. narodenín zablahoželali členovia CZ ECAV Bratislava-Petržalka a poďakovali jej za dlhoročné kantorovanie a vedenie zborového spevokolu.

 

Edita Škodová, Bratislava-Petržalka | 30.1.2013

viac

Prípravné dokumentácie k záchrane gotických kostolov v Rimave

CZ ECAV Rim. Brezovo a Rim. Baňa ukončili 31. 12. 2012 realizovanie projektov s názvom Prípravné dokumentácie ku komplexnej obnove Ev. kostolov v Rim. Brezove a v Rim. Bani, ktoré v minulom roku finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR v programe Obnovme si svoj dom sumou 19 300 eur.

 

Janka Miháliková, ev. farárka, Rim. Brezovo, Rim. Baňa | 15.1.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart