< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

Významná zborová slávnosť v Lovinobani

V cirkevnom zbore Lovinobaňa sa 12. mája 2013 konala milá konfirmačná slávnosť. Do krásne vyzdobeného kostola vstúpili v sprievode pani farárky Mgr. Dany Vicovanovej konfirmandi, a to 4 chlapci a 3 dievčatá.

 

Ružena Salajová, Lovinobaňa | 11.6.2013

viac

Beckovčania na návšteve Turca

V sobotu pred svätodušnou nedeľou 18. mája 2013 sa členovia CZ ECAV Beckov vydali z Považia smerom na sever, aby navštívili Turiec – cirkevné zbory v Martine a vo Vrútkach.

 

Monika Cipciarová, zborová farárka, Beckov | 10.6.2013

viac

Večer o F. Ruppeldtovi v Novom kostole

V bratislavskom Novom ev. kostole na Legionárskej ul. sa 2. júna 2013 uskutočnil Večer venovaný pamiatke Fedora Ruppeldta, evanjelického biskupa, ekumenika, výraznej a všestrannej osobnosti našej cirkvi.

 

Martin Šefranko, zborový farár, CZ ECAV BA Legionárska | 4.6.2013

viac

Pozdravili jubilanta

Na službách Božích v Nedeľu Svätej Trojice 26. mája 2013 cirkevný zbor Bratislava Legionárska pozdravil svojho duchovného pastiera, farára-seniora Bratislavského seniorátu Borisa Mišinu pri jeho 60. narodeninách.

 

Martin Šefranko, zborový farár, CZ ECAV BA Legionárska | 3.6.2013

viac

Deň matiek v Prievidzi

V nedeľu 19. mája sme sa stretli v kostole v Prievidzi, aby sme oslávili Pána a pripomenuli si Deň matiek. Za účasti veriacich zo všetkých filiálok nášho zboru sme medzi sebou privítali aj manželov Ďuračkovcov z Bánoviec nad Bebravou.

 

Peter Majerík, presbyter, CZ ECAV Zemianske Kostoľany | 30.5.2013

viac

Piešťanci na 34. kirchentagu v Hamburgu

V dňoch 1. - 5. mája 20123 sa konali v Hamburgu 34. nemecké evanjelické dni - Kirchentag. Zúčastnila sa na nich aj skupinka 13 členov piešťanského cirkevného zboru pod vedením zborového farára B. Dolinského a zborového dozorcu P. Masaryka.

 

Predsedníctvo CZ ECAV Piešťany | 17.5.2013

viac

Deň matiek v Pliešovciach

„Vždy pri mne si stála, keď bola som malá a tak si sa bála, čo dá mi svet. A ja si len rastiem a hľadám si šťastie a vrátim sa späť, veď som už skoro dáma, no tak sa neboj, mama, aj keď zostávaš sama.“

 

Katarína Kmecová, zborová farárka , Pliešovce | 14.5.2013

viac

Poďakovanie ku Dňu matiek

Na slovenských a potom aj na maďarských službách Božích v Rimavskej sobote sme pozdravili všetky mamy, staré mamy, krstné mamy a ďakovali sme im za nekonečnú lásku i trpezlivosť pri výchove svojich ratolestí aj za obetavú a nezištnú službu lásky.

 

Monika Kisantal Hansková, Rimavská Sobota | 14.5.2013

viac

Spomienka na M. R. Štefánika

V piatok 3. mája 2013 sa v Košariskách, Brezovej pod Bradlom a na Bradle konala regionálna spomienka pri príležitosti 94. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika.

 

Lívia Lichancová, zborová farárka, CZ Brezová pod Bradlom | 13.5.2013

viac

Štatúty troch nových cirkevných zborov schválené

Presbyterstvo Západného dištriktu ECAV na Slovensku k 15. 2. 2013 zrušilo Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava. Na jeho činnosť nadviazali tri novozriadené právne nástupnícke cirkevné zbory našom hlavnom meste.

 

Martin Šefranko, predsedajúci zborový farár, CZ ECAV Bratislava Legionárska | 7.5.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart