< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

Deň matiek v Pliešovciach

„Vždy pri mne si stála, keď bola som malá a tak si sa bála, čo dá mi svet. A ja si len rastiem a hľadám si šťastie a vrátim sa späť, veď som už skoro dáma, no tak sa neboj, mama, aj keď zostávaš sama.“

 

Katarína Kmecová, zborová farárka , Pliešovce | 14.5.2013

viac

Poďakovanie ku Dňu matiek

Na slovenských a potom aj na maďarských službách Božích v Rimavskej sobote sme pozdravili všetky mamy, staré mamy, krstné mamy a ďakovali sme im za nekonečnú lásku i trpezlivosť pri výchove svojich ratolestí aj za obetavú a nezištnú službu lásky.

 

Monika Kisantal Hansková, Rimavská Sobota | 14.5.2013

viac

Spomienka na M. R. Štefánika

V piatok 3. mája 2013 sa v Košariskách, Brezovej pod Bradlom a na Bradle konala regionálna spomienka pri príležitosti 94. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika.

 

Lívia Lichancová, zborová farárka, CZ Brezová pod Bradlom | 13.5.2013

viac

Štatúty troch nových cirkevných zborov schválené

Presbyterstvo Západného dištriktu ECAV na Slovensku k 15. 2. 2013 zrušilo Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Bratislava. Na jeho činnosť nadviazali tri novozriadené právne nástupnícke cirkevné zbory našom hlavnom meste.

 

Martin Šefranko, predsedajúci zborový farár, CZ ECAV Bratislava Legionárska | 7.5.2013

viac

Posviacka fary v Devičí

3. nedeľa po Veľkej noci sa v devičianskom cirkevnom zbore niesla v duchu posolstva, ktoré nám táto nedeľa prináša. Slová Jubilate! − Radujte sa! zazneli mnohokrát počas slávnostných služieb Božích. Dôvodom k takejto radosti bola posviacka fary po generálnej oprave.

 

Branislav Kováč, kaplán, CZ Devičie  | 25.4.2013

viac

Inštalácia sestry farárky Evy Kolesárovej

Tretia nedeľa po Veľkej noci s názvom Jubilate! – Plesajte! 21. apríla 2013 sa stala dňom slávnostnej inštalácie novej petržalskej zborovej farárky Evy Kolesárovej. Inštaláciu vykonal senior Bratislavského seniorátu Boris Mišina; kázňou slova Božieho poslúžila sestra farárka Oľga Klátiková a prihovoril sa i generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, zborová presbyterka | 25.4.2013

viac

Kantorom vyše 60 rokov

Veriaci v novosadskom cirkevnom zbore druhú nedeľu po Veľkej noci zablahoželali k významnému životnému jubileu – 90. narodeninám – svojmu kantorovi Jurajovi Štefánikovi.

 

Eva Mažárová, Nové Sady | 23.4.2013

viac

Koncerty maďarskej skupiny v RIS

Hudobná skupina Koral Sziget navštívila v Rimavskom senioráte cirkevné zbory v Rimavskej Sobote, Tornali a Gemeri, kde žijú evanjelici s maďarskou národnosťou a kde mávame služby Božie aj v maďarskom jazyku.

 

Viktória Lisáková, CZ ECAV Rim. Sobota | 19.4.2013

viac

Stretnutie s bratom emeritným biskupom

Vnútromisijný výbor Rimavského seniorátu aj tomto roku zorganizoval už tradičné stretnutie s emeritným biskupom našej cirkvi. Tento rok naše pozvanie prijal brat emeritný biskup Ivan Osuský.

 

Viktória Lisáková, CZ ECAV Rim. Sobota | 15.4.2013

viac

Gratulácia našim jubilantom

Sme vďační Pánu Bohu, že sme v Rimavskej Sobote mali príležitosť gratulovať našim jubilantom, ktorí sa dožili vďaka Božej milosti krásnych jubileí: bratia farári Mgr. Pavel Slančo (90 rokov), Mgr. Miroslav Synak (85 rokov) a Mgr. Mojmír Zúrik (85 rokov).

 

Viktória Lisáková, CZ ECAV Rim. Sobota | 15.4.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart