< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

Oprava oltára v Mokrej Lúke pokračuje

Cirkevný zbor ECAV Mokrá Lúka vykonal v roku 2017 ďalšiu etapu reštaurátorských prác na hlavnom oltári v Evanjelickom kostole v Mokrej Lúke.

 

Predsedníctvo CZ Mokrá Lúka | 12.12.2017

viac

Brat generálny biskup v Trenčianskych Stankovciach

Prvá adventná nedeľa 3. 12. 2017 bola v CZ ECAV na Slovensku Trenčianske Stankovce výnimočná nielen začiatkom nového cirkevného roka, ale aj tým, že pozvanie na služby Božie ako slávnostný kazateľ prijal dôstojný brat generálny biskup doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., s manželkou Oľgou.

 

Jarmila a Milan Petrulovci, CZ ECAV Trenč. Stankovce | 6.12.2017

viac

Slávnostné príležitosti v CZ ECAV Myjava

V závere jubilejného roka 2017 si Cirkevný zbor ECAV v Myjave dôstojne pripomenul celocirkevné jubileá v rámci slávností a duchovných podujatí v chráme Božom, na ktorých účinkovali vzácni hostia, ako aj myjavský zborový spevokol.

 

Samuel Ján Mišiak, námestný farár, CZ ECAV Myjava | 5.12.2017

viac

Strom reformácie vo Svätom Petre

V 20. nedeľu po Svätej Trojici 29. októbra 2017 bola v rámci služieb Božích v Cirkevnom zbore ECAV Svätý Peter pri Komárne spomienka na Júliusa Daniela Mišiaka pri jeho nedožitých 95. narodeninách.

 

Samuel Ján Mišiak, Myjava | 4.12.2017

viac

Seniorátne stretnutie žien MYS 2017

Ženy Myjavského seniorátu si na svoje každoročné stretnutie vybrali príjemné novembrové nedeľné popoludnie, keď sa zišli v kostole Cirkevného zboru ECAV Senica-Čáčov.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 30.11.2017

viac

90. výročie posvätenia chrámu v Pliešovciach

V 19. nedeľu po Sv. Trojici 22. októbra 2017 si v Pliešovciach pripomínali 90. výročie posvätenia chrámu Božieho. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat biskup Milan Krivda.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce  | 14.11.2017

viac

Návšteva Žipovčanov na Rimave

Veľkým prianím žipovského brata farára Stanislava Halušku bolo navštíviť cirkevné zbory Drienčany, Budikovany a Hrušovo v Rimavskom senioráte. Dôvodom bol fakt, že od ordinácie v roku 2004 tu pôsobí ich rodáčka Terézia Gabčanová so svojím manželom Štefanom.

 

Terézia Gabčanová, námestná farárka, CZ ECAC Budikovany  | 13.11.2017

viac

Posviacka obnoveného organa v Turej Lúke

Cirkevný zbor ECAV Turá Lúka v nedeľu 8. 10. 2017 prežíval významnú udalosť. Po takmer troch desaťročiach zazneli na službách Božích tóny pôvodného vzácneho organa z dielne slovenského organára Martina Šašku z polovice 19. storočia.

 

Marián Cambel, kantor CZ ECAV Myjava | 17.10.2017

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Králi

V nedeľu 17. septembra 2017 uplynulo presne 45 rokov od vysvätenia chrámu Božieho v obci Kráľ (CZ ECAV Tornaľa). Novoklenovčania z dcérocirkvi Kráľ-Abovce, ale i z okolitých obcí si túto udalosť pripomenuli na slávnostných službách Božích.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev ECAV Kráľ-Abovce | 27.9.2017

viac

Stretnutie Spoločenstva evanjelických žien NOS 2017

V nedeľu 17. septembra 2017 popoludní sa v Evanjelickom chráme Božom v Dobroči konalo slávnostné stretnutie žien Novohradského seniorátu.

 

Milica Jozafová, seniorálna koordinátorka SEŽ | 22.9.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart