< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

Oprava strechy na kostole v Budikovanoch

Tretím podporeným projektom Cirkevného zboru ECAV Budikovany cez dotáciu Ministerstva kultúry SR v programe „Obnovme si svoj dom“ bola v roku 2017 „Výmena strešnej krytiny na Evanjelickom kostole v Budikovanoch – HAVARIJNÝ STAV“, č. MK-3939/2017/1.1.

 

Terézia Gabčanová, námestná farárka, CZ ECAV Budikovany | 18.1.2018

viac

V Slizkom pokračovali práce na kostole

Ministerstvo kultúry SR podporilo Cirkevnému zboru ECAV Budikovany v roku 2017 viacero projektov. Jedným z nich bol projekt s názvom “Projektová dokumentácia statického zabezpečenia krovu a výmena poškodených klampiarskych prvkov – HAVARIJNÝ STAV“ na Evanjelickom kostole v Slizkom, č. MK-3750/2017/1.1.

 

Terézia Gabčanová, námestná farárka, CZ ECAV Budikovany | 18.1.2018

viac

Záchrana pamiatok v Drienčanoch pokračuje

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Drienčany aj v roku 2017 pokračoval v obnove národnej kultúrnej pamiatky, keď bol schválený projekt s názvom „III. etapa obnovy múru ohradného v Drienčanoch – dezolátny stav“, č. MK-3735/2017/1.1.

 

Štefan Gabčan, námestný farár, CZ ECAV Drienčany | 18.1.2018

viac

Inštalácia v Horných Zeleniciach

V Ev. a. v. chráme Božom v Horných Zeleniciach 10. decembra 2017 seniorka Bratislavského seniorátu Sidonia Horňanová inštalovala novú zborovú farárku Olinu Kolarovú. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup ECAV Miloš Klátik.

 

Olina Kolar, zborová farárka, CZ ECAV Horné Zelenice | 21.12.2017

viac

Adventná večiereň v Banskej Štiavnici

V piatkový večer 15. 12. 2017 sa uskutočnila adventná večiereň, ktorú viedol zborový kaplán Milan Bartko, spojená s vystúpením študentského speváckeho zboru z Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici.

 

Teodor Sitarčík, študent 3. ročníka, EG v Banskej Bystrici | 19.12.2017

viac

Predvianočná SPK Bratislavského seniorátu

V Evanjelickom dome starostlivosti v Bratislave sa 6. 12. 2017 uskutočnila Seniorálna pastorálna konferencia duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. Osobitne boli na ňu pozvaní sestry farárske vdovy a duchovní na dôchodku.

 

Sidonia Horňanová, seniorka BAS | 13.12.2017

viac

Oprava oltára v Mokrej Lúke pokračuje

Cirkevný zbor ECAV Mokrá Lúka vykonal v roku 2017 ďalšiu etapu reštaurátorských prác na hlavnom oltári v Evanjelickom kostole v Mokrej Lúke.

 

Predsedníctvo CZ Mokrá Lúka | 12.12.2017

viac

Brat generálny biskup v Trenčianskych Stankovciach

Prvá adventná nedeľa 3. 12. 2017 bola v CZ ECAV na Slovensku Trenčianske Stankovce výnimočná nielen začiatkom nového cirkevného roka, ale aj tým, že pozvanie na služby Božie ako slávnostný kazateľ prijal dôstojný brat generálny biskup doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., s manželkou Oľgou.

 

Jarmila a Milan Petrulovci, CZ ECAV Trenč. Stankovce | 6.12.2017

viac

Slávnostné príležitosti v CZ ECAV Myjava

V závere jubilejného roka 2017 si Cirkevný zbor ECAV v Myjave dôstojne pripomenul celocirkevné jubileá v rámci slávností a duchovných podujatí v chráme Božom, na ktorých účinkovali vzácni hostia, ako aj myjavský zborový spevokol.

 

Samuel Ján Mišiak, námestný farár, CZ ECAV Myjava | 5.12.2017

viac

Strom reformácie vo Svätom Petre

V 20. nedeľu po Svätej Trojici 29. októbra 2017 bola v rámci služieb Božích v Cirkevnom zbore ECAV Svätý Peter pri Komárne spomienka na Júliusa Daniela Mišiaka pri jeho nedožitých 95. narodeninách.

 

Samuel Ján Mišiak, Myjava | 4.12.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart