< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

Koncerty maďarskej skupiny v RIS

Hudobná skupina Koral Sziget navštívila v Rimavskom senioráte cirkevné zbory v Rimavskej Sobote, Tornali a Gemeri, kde žijú evanjelici s maďarskou národnosťou a kde mávame služby Božie aj v maďarskom jazyku.

 

Viktória Lisáková, CZ ECAV Rim. Sobota | 19.4.2013

viac

Stretnutie s bratom emeritným biskupom

Vnútromisijný výbor Rimavského seniorátu aj tomto roku zorganizoval už tradičné stretnutie s emeritným biskupom našej cirkvi. Tento rok naše pozvanie prijal brat emeritný biskup Ivan Osuský.

 

Viktória Lisáková, CZ ECAV Rim. Sobota | 15.4.2013

viac

Gratulácia našim jubilantom

Sme vďační Pánu Bohu, že sme v Rimavskej Sobote mali príležitosť gratulovať našim jubilantom, ktorí sa dožili vďaka Božej milosti krásnych jubileí: bratia farári Mgr. Pavel Slančo (90 rokov), Mgr. Miroslav Synak (85 rokov) a Mgr. Mojmír Zúrik (85 rokov).

 

Viktória Lisáková, CZ ECAV Rim. Sobota | 15.4.2013

viac

Požehnané stretnutie POS v Beckove

V predvečer Kvetnej nedele, v sobotu 23. 3. 2013, sme otvorili dvere nášho chrámu Božieho v Beckove bratom a sestrám dozorcom, dozorkyniam, presbyterom, presbyterkám a spolupracovníkom v CZ POS pri III. stretnutí na seminári pre presbyterov a spolupracovníkov v cirkevných zboroch.

 

Monika Cipciarová, zborová farárka, Beckov | 5.4.2013

viac

Veľkonočná radosť v Rimavskej Sobote

Sme vďační Pánu Bohu za Jeho vykúpenie a za Jeho víťazstvo nad smrťou. Veľkonočné slávnostné služby Božie v našom chráme Božom boli obohatené vystúpením našich detí, ktoré zahrali scénku k aktuálnej téme vzkriesenia.

 

Monika Kisantal Hansková, Rim. Sobota | 4.4.2013

viac

Spomienkový večer venovaný M. Rázusovi

V preplnenej sobášnej sieni mesta Modry sa vo štvrtok 21. marca 2013 konalo spomienkové podujatie venované životu a dielu Martina Rázusa (1888 – 1937).

 

Ján Juráš, Spolok Martina Rázusa | 25.3.2013

viac

Pôstny čas v Rimavskej Sobote

Sme vďační Pánu Bohu za Jeho milosť a lásku, ktorou nás sprevádza aj počas tohtoročného pôstu. V nedeľu na slovenských službách Božích nám deti z Evanjelickej základnej školy Z. Oravcovej v Rimavskej Sobote predviedli scénku pod názvom „Opustené stádo“.

 

Monika Kisantal Hansková, Rim. Sobota | 12.3.2013

viac

Pôstny koncert v Bratislave-Rači

V Evanjelickom kostole v Bratislave-Rači sa v tretiu pôstnu nedeľu 3. marca 2013 uskutočnilo tradičné hudobno-slovné podujatie pod názvom Pôstne zastavenie pri slove a hudbe.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu GBÚ, media@ecav.sk | 5.3.2013

viac

Kázňové prípravky ZD ECAV k Veľkej noci

Na BÚ ZD vo Zvolene sa 15. 2. 2013 konali kázňové prípravky. Zúčastnilo sa na nich 45 účastníkov vrátane prednášajúcich: PhDr. Miloš Klátik, PhD., prof. ThDr. Juraj Bándy a Mgr. Jozef Benka, PhD., ktorí obohatili poslucháčov o nové, podnetné myšlienky, ktoré môžu využiť vo svojej kňazskej službe počas pôstneho obdobia a Veľkej noci.

 

Irena Paľovová, zborová farárka, CZ Očová | 18.2.2013

viac

Otvorenie pôstu v Rimavskej Sobote

Na slovenských službách Božích v cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote sme tohtoročný pôstny čas otvorili vystúpením našich detí z EZŠ Zlatice Oravcovej. Ich program bol obohatený prezentáciou pod názvom „Čas“, ktorú si pripravili.

 

Monika Kisantal Hansková, Rim. Sobota | 18.2.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart