< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

Zlatá konfirmácia v Bzinciach pod J.

Päťdesiat rokov od konfirmácie si pripomenuli 17 jubilanti v Ev. a. v. chráme v Bzinciach pod Javorinou 9. júna 2013. Prihovoril sa im prof. Igor Kišš, ktorý tu v roku 1963 konfirmoval 33 chlapcov a dievčat.

 

Ž. Hložková, CZ Bzince pod Javorinou | 27.6.2013

viac

„Moja sila a pieseň je Hospodin“

V 1. nedeľu po Sv. Trojici 2. júna 2013 sa pod mottom „Moja sila a pieseň je Hospodin“ uskutočnilo stretnutie zborových spevokolov Považského seniorátu. Už sedemnásť rokov je táto tradícia v senioráte veľmi živá. Tento rok sa spevokoly stretli v CZ Lubina, ktorý je aj sídlom seniorátu.

 

Jozef Pacek, seniorálny kaplán POS | 27.6.2013

viac

Štyri veci na prežitie

V sobotu 22. júna 2013 sa v Rimavskej Sobote v priestoroch EZŠ Z. Oravcovej stretol dorast Rimavského seniorátu. Téma stretnutia bola „Štyri veci na prežitie". Mládež a vedúci zo SEM Košice nám pútavým spôsobom priblížili, čo je viera a čo je potrebné, aby práve ona prežila v našich životoch.

 

Kolektív mládeže Rimavského seniorátu | 26.6.2013

viac

Seniorálne spevokoly v Horných Zeleniciach

Viac ako 230 ľudí prišlo na seniorálne stretnutie spevokolov Bratislavského seniorátu, ktoré sa konalo v Cirkevnom zbore ECAV Horné Zelenice popoludní 16. júna 2013. Na stretnutí sa predstavilo jedenásť spevokolov.

 

Lenka Sedláčková, zborová farárka, Horné Zelenice | 26.6.2013

viac

Cesta za evanjelikmi v Tokaji

Pri vyslovení názvu Tokaj si každý z nás najskôr spomenie na víno. Okrem neho však v tejto oblasti severovýchodného Maďarska nájdeme aj malé spoločenstvo evanjelikov, žijúce v rozsiahlom diasporálnom cirkevnom zbore, ktorého sídlom je práve mestečko Tokaj.

 

Ondrej Majling, námestný farár, CZ Hrachovo | 26.6.2013

viac

Poznávací výlet Krupinčanov

Požehnanú a na program bohatú nedeľu prežili členovia CZ ECAV Krupina, ktorí sa 3. nedeľu po Svätej Trojici zúčastnili na poznávacom zájazde na trase Horná Lehota - Mýto pod Ďumbierom - Nemecká - Hronsek - Sliač.

 

A. Murínová, CZ ECAV Krupina | 24.6.2013

viac

Zborový deň v CZ ECAV Tornaľa

„Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú“ - prvý verš 133. žalmu bol mottom zborového dňa CZ ECAV Tornaľa. Pripravili ho bratia a sestry z fílie Lenka v sobotu 8. 6. 2013 pod vedením brata kaplána Marcela Ištvána.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ-Abovce | 24.6.2013

viac

Ratkovské duchovné osobnosti 2013

V druhú júnovú nedeľu 9. júna 2013 sa opäť zaplnil Ev. a. v. chrám Boží v Ratkovej na slávnostných službách Božích, ktorých neoddeliteľnou súčasťou už po tretíkrát bola literárno-hudobná kompozícia „Ratkovské duchovné osobnosti“. Kazateľom bol brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Daniela Baranová, CZ ECAV Ratková | 24.6.2013

viac

Doc. Vladimír Zajac – Vedec roka 2013

Medzi významnými osobnosťami z rôznych vedeckých odvetví, ktoré každoročne oceňuje Slovenská akadémia vied, bol aj doc. RNDr. Vladimír Zajac, CSc., ktorého vedecké výsledky v oblasti experimentálnej onkológie ďaleko presiahli hranice Slovenska, evanjelik. Ocenenie si prevzal na slávnostnom seminári SAV 30. mája 2013.

 

Michal Rašo, Bratislava | 14.6.2013

viac

Výlet Petržalčanov do Zvolenského seniorátu

V rámci tradičného výletu seniorov sa členovia CZ ECAV Bratislava-Petržalka v tomto roku vydali po trase Banská Bystrica – Hronsek – Zvolen, aby spoznali históriu a súčasnosť cirkevných zborov vo Zvolenskom senioráte.

 

Štefan Škoda, člen CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 13.6.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart