< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

Konfirmačné jubileá v Babinej

Na službách Božích v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Babinej v nedeľu 15. septembra 2013 si 15 z 21 pozvaných konfirmandov z rokov 1961 − 1963 pripomenulo jubileá svojej konfirmácie.

 

Roman Sarvaš, námestný farár,CZ Babiná  | 24.9.2013

viac

Posviacka zrekonštruovanej zvonice v Zolnej

Pre evanjelikov zo Zolnej, filiálky CZ ECAV na Slovensku Očová, bola 12. nedeľa po Svätej Trojici 18. 8. 2013 významná. Popoludní sa tam konala posviacka zrekonštruovanej 110-ročnej zvonice.

 

Irena Paľovová, zborová farárka | 19.9.2013

viac

Futbalový turnaj o pohár biskupa ZD 2013

V sobotu 7. septembra 2013 sa v Málinci uskutočnil v poradí už 6. ročník Futbalového turnaja o pohár biskupa ZD ECAV, kde si zmerali svoje sily mladí športovci – futbalisti z piatich seniorátov Západného dištriktu.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM, ZD ECAV na Slovensku, vm@zdecav.sk | 12.9.2013

viac

Presbyteri z Beckova sa inšpirovali na Morave

Počas víkendu 7. a 8. septembra 2013 niekoľko presbyterov z CZ ECAV Beckov s bratom dozorcom a so sestrou farárkou s rodinou po prvýkrát navštívili Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi na južnej Morave.

 

Katarína Filipová, Kálnica | 11.9.2013

viac

Zborový deň na Zaježovej 2013

Zborový deň na Zaježovej sa konal prvú septembrovú nedeľu ako vyvrcholenie letných aktivít, ktoré sa počas prázdnin konali v CZ. Je to deň, keď sa tradične stretnú všetky vekové kategórie od najmladších po najstarších a strávia spoločne jeden deň mimo Pliešoviec.

 

Katarína Kmecová, zborová farárka, Pliešovce | 9.9.2013

viac

Po schválení projektu pokračuje reštaurovanie barokového oltára

V Cirkevnom zbore ECAV Rimavské Brezovo po ukončení reštaurovania stredovekého presbytéria začali s treťou etapou reštaurovania barokového oltára v ich chráme Božom.

 

Janka Miháliková, zborová farárka | 8.9.2013

viac

Spomienka na Štefana Pilárika v Senici

V nedeľu 1. septembra 2013 si v Senici pripomenuli 229. výročie posviacky svojho kostola. Domáci farár Juraj Šefčík pri tejto príležitosti kázal na text Iz 2, 2 − 5. Popoludní bolo uvedené hudobno-dramatické mystérium Podivuhodný voz Boží.

 

Oľga Zlochová, Senica | 6.9.2013

viac

Stretnutie farárov a ich rodín v Nemecku

Letné obdobie sa v našich životoch spája s prázdninami, dovolenkami. Je to čas, keď sa snažíme oddýchnuť si a načerpať nielen telesné, ale i duchovné sily. Príležitosťou na to bolo i stretnutie farárov a ich rodín v Nemecku 19. − 24. 8. 2013.

 

Lívia a Ján Lichancovci, CZ Brezová pod Bradlom | 3.9.2013

viac

Nezvyčajný večer v pliešovskom kostole

Nezvyčajný deň, neobyčajná hodina a verím, že aj netradičný a zaujímavý program čakal na ľudí v stredu večer 28. augusta 2013 v pliešovskom kostole. Mládež sa inšpirovala podujatím, ktoré sa konalo vo viacerých slovenských kostoloch, a pripravila Noc v kostole.

 

Bibiána Valentíková, presbyterka CZ ECAV Pliešovce | 2.9.2013

viac

Zborový deň CZ ECAV Dudince

K tradičným udalostiam počas letných prázdnin patrí zborový deň. Tentoraz sa 25. 8. 2013 konal v Teranoch, v prírode Pod horou. Dudinčania naň pozvali aj evanjelikov zo susedných cirkevných zborov z Terian, Hontianskych Tesár a Dvorník.

 

Mária Hroboňová, CZ ECAV Hontianske Tesáre − Dvorníky | 2.9.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart