< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

Komárňanskí evanjelici boli v Békešskej Čabe

Evanjelici z Komárna sa 25. − 26. 10. 2013 zúčastnili na zborovom zájazde do Békešskej Čaby, s ktorou ich spája veľa spomienok. Veľká časť komárňanských cirkevníkov totiž pochádza z Čaby alebo tam aspoň má korene − na Slovensko sa dostali v rámci povojnových repatriácií.

 

Peter Krajcer, námestný farár, CZ ECAV Komárno  | 12.11.2013

viac

K výročiu posvätenia základného kameňa

Kým veriaci v matkocirkvi Kremnica si v 22. nedeľu po Sv. Trojici pripomínali 187. výročie posvätenia chrámu Božieho, veriaci v dcérocirkvi Žiar nad Hronom si pripomenuli 7. výročie posvätenia základného kameňa kostola a misijného centra. Bolo to v deň Pamiatky reformácie v r. 2006, keď novozvolený generálny biskup Miloš Klátik vykonal svoju prvú posviacku v úrade biskupa.

 

Jozef Pacek, námestný farár, CZ ECAV Kremnica | 5.11.2013

viac

Spomienkové slávnosti v Piešťanoch

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Piešťany si pripomenul 65. výročie vzniku matkocirkvi Piešťany na službách Božích v nedeľu 6. 10. 2013. Pripomenuli sme si aj pamiatku prvého duchovného pastiera Štefana Dlháňa.

 

Branislav Dolinský, zborový farár CZ ECAV Piešťany | 27.10.2013

viac

Piešťanci po stopách Cyrila a Metoda

Žiaci evanjelického náboženstva z CZ ECAV Piešťany sa 4. 10. 2013 zúčastnili pod vedením učiteľky Jany Masarykovej a zborového farára Branislava Dolinského na exkurzii „Po stopách Cyrila a Metoda a štúrovcov“.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 27.10.2013

viac

PO STOPÁCH KONŠTANTÍNA A METODA A KRALICKEJ BIBLIE

V rámci Mesiaca úcty k starším pripravil 19. októbra 2013 CZ ECAV Lubina v spolupráci s OZ Holubyho poľný kvet pre svojich seniorov poznávací zájazd na významné miesta súvisiace s históriou kresťanstva, našej Evanjelickej cirkvi a. v. i nášho národa.

 

Eva Juríková, zborová farárka CZ ECAV Lubina  | 23.10.2013

viac

Skalica – Freyburg – družobné mestá

V posledný septembrový víkend (27. – 29. septembra) vycestovalo 21 prevažne mladých cirkevníkov zo Skalice spolu so svojím farárom ThDr. Petrom Švehlom zo Skalice do družobného mesta Freyburg.

 

Drahomír Čermák, CZ ECAV Skalica | 21.10.2013

viac

V Holíči spomínali na svojich kazateľov

V holíčskom cirkevnom zbore sme si v 20. nedeľu po Sv. Trojici slávnostnými službami Božími pripomenuli významných slova Božieho kazateľov, ktorí pôsobili v Holíči, a to Jána Jaromíra Boora pri príležitosti 100. výročia úmrtia a 161. výročia narodenia a jeho syna Petra Boora pri príležitosti 131. výročia narodenia.

 

Peter Michalička, zborový dozorca | 21.10.2013

viac

Opäť po rokoch v Topoľčanoch

V 17. nedeľu po Sv. Trojici navštívil náš cirkevný zbor pri príležitosti pamiatky posvätenia chrámu jeho niekdajší administrátor brat farár Ján Sabanoš s manželkou, ktorý sa nemalou mierou pričinil o založenie evanjelického cirkevného zboru v Topoľčanoch.

 

Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, CZ Topoľčany | 21.10.2013

viac

Poďakovanie za úrody zeme v Topoľčanoch

V nedeľu 13. októbra 2013 sme aj v našom chráme Božom v Topoľčanoch slávili slávnosť Poďakovania za úrody zeme.

 

Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, CZ Topoľčany | 21.10.2013

viac

400 rokov od prvej písomnej zmienky o CZ ECAV Príbelce

Už minimálne 400 rokov bráni, obhajuje, s úctou a cťou vyznáva Cirkevný zbor ECAV Príbelce evanjelické augsburské presvedčenie. Toto pozoruhodné jubileum si zaslúži veľkolepé oslavy, a tak sa v našom CZ uskutočnilo v rámci leta a jesene veľa zaujímavých podujatí na upevnenie viery pre ďalšie generácie.

 

Zuzana Kupcová, CZ Príbelce | 18.10.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart