< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

Stretnutie farárov a ich rodín v Nemecku

Letné obdobie sa v našich životoch spája s prázdninami, dovolenkami. Je to čas, keď sa snažíme oddýchnuť si a načerpať nielen telesné, ale i duchovné sily. Príležitosťou na to bolo i stretnutie farárov a ich rodín v Nemecku 19. − 24. 8. 2013.

 

Lívia a Ján Lichancovci, CZ Brezová pod Bradlom | 3.9.2013

viac

Nezvyčajný večer v pliešovskom kostole

Nezvyčajný deň, neobyčajná hodina a verím, že aj netradičný a zaujímavý program čakal na ľudí v stredu večer 28. augusta 2013 v pliešovskom kostole. Mládež sa inšpirovala podujatím, ktoré sa konalo vo viacerých slovenských kostoloch, a pripravila Noc v kostole.

 

Bibiána Valentíková, presbyterka CZ ECAV Pliešovce | 2.9.2013

viac

Zborový deň CZ ECAV Dudince

K tradičným udalostiam počas letných prázdnin patrí zborový deň. Tentoraz sa 25. 8. 2013 konal v Teranoch, v prírode Pod horou. Dudinčania naň pozvali aj evanjelikov zo susedných cirkevných zborov z Terian, Hontianskych Tesár a Dvorník.

 

Mária Hroboňová, CZ ECAV Hontianske Tesáre − Dvorníky | 2.9.2013

viac

Koncert v Kokave nad Rimavicou

V roku 2013 si evanjelici v Kokave nad Rimavicou pripomínajú 100. výročie posvätenia svojho kostola. V rámci tohto jubilea cirkevný zbor poriadal niekoľko aktivít - treťou v poradí z nich bol koncert 4. augusta v miestnom chráme Božom.

 

Martin Riecky, zborový farár | 14.8.2013

viac

Biblický les – Cesta za Kristom v Príbelciach

V rámci osláv 400. výročia prvej písomnej zmienky o Cirkevnom zbore ECAV Príbelce sa 27. júna 2013 zišli všetky generácie na „Ceste za Kristom“. Podujatie bola zameraná na interaktívne spoznávanie biblických príbehov a právd.

 

Zuzana Alcnauerová, zborová farárka, CZ Príbelce | 7.8.2013

viac

Nový príbeh sirotinca v Modre

História modranského sirotinca je ako rôznofarebná mozaika − veselá i smutná. Písaná je jeho jednotlivými správcami, podporovateľmi, ale najmä stovkami sirôt, ktoré boli nielen vzdelané, ale aj vychované v tomto dome lásky a porozumenia.

 

Jan Oslík, zborový farár, CZ ECAV Modra | 7.8.2013

viac

Ďalšie prednáška z projektu Grundtvig

V sobotu 27. 7. 2013 sa v Osvetovom dome v Moravskom Lieskovom uskutočnilo v poradí štvrté stretnutie z cyklu prednášok, ktoré miestny evanjelický zbor organizuje v rámci medzinárodného projektu „Grundtvig – učiace sa partnerstvá“, zameraného na vzdelávanie v oblasti ekológie a trvalo udržateľného rozvoja.

 

Ján Maca, CZ Moravské Lieskové | 5.8.2013

viac

170. výročie kodifikácie spisovnej slovenčiny si pripomenuli v Hlbokom

V nedeľu 14. júla 2013 si v Hlbokom pripomenuli 170. výročie uzákonenia spisovnej slovenčiny. Na spomienkových službách Božích sa zúčastnili farári z okolitých obcí aj vládna delegácia na čele s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom.

 

Oľga Zlochová, Senica | 18.7.2013

viac

Day Camp Party v Rimavskom Brezove

Nedeľňajšie popoludnie 14. júla 2013 sme strávili oslavou a poďakovaním Pánu Bohu za Jeho milosť a ochranu počas 10 rokov organizovania detských denných táborov v Rimavskom Brezove. V kostole sme sa retrospektívne pozreli na desaťročné fungovanie táborov formou videoprezentácie.

 

Eva Pačmárová, dozorkyňa CZ ECAV Rimavské Brezovo | 17.7.2013

viac

Spomienkové služby Božie v Pliešovciach

Pri príležitosti 100. výročia narodenia evanjelického farára Ladislava Kyseľa, ktorý sa narodil v Pliešovciach, sa v chráme Božom konali v poslednú júnovú nedeľu spomienkové služby Božie.

 

Katarína Kmecová, zborová farárka, Pliešovce | 16.7.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart