< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

Oprava Pamätnej fary P. E. Dobšinského

CZ ECAV Drienčany sa v letných mesiacoch 2013 pustil do druhej etapy opravy kultúrnej pamiatky – Pamätnej fary Pavla Emanuela Dobšinského. Realizovaná bola aj vďaka finančnej podpore 10 000 € od Ministerstva kultúry SR cez grantový program „Obnovme si svoj dom“.

 

CZ ECAV na Slovensku Drienčany  | 13.1.2014

viac

Organ v Sirku opäť ožil

V uplynulom roku 2013 sa CZ ECAV Sirk podujal k veľkému činu, a to k nutnej oprave chrámového organa v Sirku, ktorý bol nefunkčný a vo veľmi zlom stave.

 

Adriana Hrivnaková, námestná farárka v Sirku  | 8.1.2014

viac

Adventná radosť 2013 v Tomášovciach

V Evanjelickom a. v. kostole v Tomášovciach sa v rámci adventu konalo tohtoročné stretnutie evanjelických spevokolov Novohradského seniorátu pod názvom "Adventná radosť 2013".

 

Michal Gubo, zborový farár, CZ ECAV Tomášovce | 19.12.2013

viac

Biskup M. Krivda sa stretol s kaplánmi

V stredu 4. decembra 2013 sa na Biskupskom úrade ZD ECAV na Slovensku uskutočnilo stretnutie kaplánov Západného dištriktu s dôstojným bratom dištriktuálnym biskupom ZD Milanom Krivdom.

 

Dušan Vaňko, zborový kaplán v Trenčíne  | 17.12.2013

viac

V CZ Sobotište zasadili Strom reformácie

V predposlednú nedeľu cirkevného roka pri príležitosti 229. výročia Pamiatky posvätenia chrámu v CZ ECAV Sobotište zasadili Strom reformácie.

 

Ľubomír Batka, CZ ECAV Sobotište | 13.12.2013

viac

SEŽ sa stretlo v CZ Bratislava-Dúbravka

V 2. adventnú nedeľu sa v Ev. a. v. zborovom dome v Bratislave-Dúbravke stretlo Spoločenstvo evanjelických žien z bratislavských cirkevných zborov. Ústrednou témou predvianočného stretnutia bola myšlienka Modlitby Pánovej "Príď kráľovstvo Tvoje!" a predstavenie projektu „Gobelín k 500. výročiu reformácie".

 

Ivan Lukáč, CZ ECAV Bratislava-Dúbravka | 13.12.2013

viac

V Trenčíne si pripomínali 350. výročie narodenia Daniela Krmana

Počas 2. adventnej nedele 8. 12. 2013 si cirkevný zbor v Trenčíne pripomínal na službách Božích 350. výročie narodenia evanjelickej osobnosti, superintendenta Daniela Krmana, ktorý sa narodil v Omšení neďaleko Trenčianskych Teplíc.

 

Dušan Vaňko, kaplán, CZ ECAV Trenčín | 12.12.2013

viac

Adventné duchovné aktivity v CZ Veľký Krtíš

Príjemné nedeľné 2. adventné popoludnie prežili členovia Cirkevného zboru ECAV vo Veľkom Krtíši a občania mesta Veľký Krtíš, ktorí prejavili záujem o umelecký zážitok, ktorý do nášho evanjelického kostola priniesol umelecký súbor Lúčnica.

 

Pavel Martinčok, zb. dozorca, CZ ECAV Veľký Krtíš | 11.12.2013

viac

Biskup VD kázal v Petržalke

Brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol na 2. adventnú nedeľu 8. decembra 2013 poslúžil zvesťou slova Božieho v Evanjelickom a. v. chráme Božom Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke.

 

Edita Škodová, zborová presbyterka | 11.12.2013

viac

Adventný bazár v Petržalke

V CZ ECAV Bratislava-Petržalka aj v tomto roku pokračujeme v našej novodobej tradícii adventného bazára, ktorý sa koná počas adventných nedelí v našej zborovej sieni vždy po službách Božích.

 

Eva Kolesárová, zborová farárka | 10.12.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart