< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

SEŽ sa stretlo v CZ Bratislava-Dúbravka

V 2. adventnú nedeľu sa v Ev. a. v. zborovom dome v Bratislave-Dúbravke stretlo Spoločenstvo evanjelických žien z bratislavských cirkevných zborov. Ústrednou témou predvianočného stretnutia bola myšlienka Modlitby Pánovej "Príď kráľovstvo Tvoje!" a predstavenie projektu „Gobelín k 500. výročiu reformácie".

 

Ivan Lukáč, CZ ECAV Bratislava-Dúbravka | 13.12.2013

viac

V Trenčíne si pripomínali 350. výročie narodenia Daniela Krmana

Počas 2. adventnej nedele 8. 12. 2013 si cirkevný zbor v Trenčíne pripomínal na službách Božích 350. výročie narodenia evanjelickej osobnosti, superintendenta Daniela Krmana, ktorý sa narodil v Omšení neďaleko Trenčianskych Teplíc.

 

Dušan Vaňko, kaplán, CZ ECAV Trenčín | 12.12.2013

viac

Adventné duchovné aktivity v CZ Veľký Krtíš

Príjemné nedeľné 2. adventné popoludnie prežili členovia Cirkevného zboru ECAV vo Veľkom Krtíši a občania mesta Veľký Krtíš, ktorí prejavili záujem o umelecký zážitok, ktorý do nášho evanjelického kostola priniesol umelecký súbor Lúčnica.

 

Pavel Martinčok, zb. dozorca, CZ ECAV Veľký Krtíš | 11.12.2013

viac

Biskup VD kázal v Petržalke

Brat biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Slavomír Sabol na 2. adventnú nedeľu 8. decembra 2013 poslúžil zvesťou slova Božieho v Evanjelickom a. v. chráme Božom Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke.

 

Edita Škodová, zborová presbyterka | 11.12.2013

viac

Adventný bazár v Petržalke

V CZ ECAV Bratislava-Petržalka aj v tomto roku pokračujeme v našej novodobej tradícii adventného bazára, ktorý sa koná počas adventných nedelí v našej zborovej sieni vždy po službách Božích.

 

Eva Kolesárová, zborová farárka | 10.12.2013

viac

Slávnosť v Trenčianskych Stankovciach

CZ ECAV Trenčianske Stankovce v 25. nedeľu po Svätej Trojici 17. 11. 2013 prežíval vzácne chvíle na slávnostných službách Božích, keď si pripomínal 230. výročie od znovuobnovenia cirkevného zboru a 210. výročie posvätenia svojho kostola.

 

Jarmila Petrulová, zborová farárka | 4.12.2013

viac

Adventný čas v Rimavskej Sobote

Už tradične adventný čas v cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote otvárajú naši malí prváci z Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej, ktorí svojím detským vystúpením vnášajú radosť do všedných dní každodenného života.

 

Marta Hansková, CZ ECAV Rimavská Sobota | 3.12.2013

viac

Pamiatka spravodlivého v Mor. Lieskovom

Pri príležitosti 190. výročia narodenia a 110. výročia úmrtia ev. kňaza, národovca, budovateľa CZ Moravské Lieskové Jána Lacka sa v nedeľu 17. novembra 2013 konali slávnostné spomienkové služby Božie.

 

Peter Maca, zborový farár, CZ ECAV Moravské Lieskové | 29.11.2013

viac

Dištriktuálna pastorálna konferencia ZD

V piatok 22. novembra 2013 sa stretlo 86 duchovných zo ZD ECAV v konferenčnej sále Študentského domova Technickej univerzity vo Zvolene na Dištriktuálnej pastorálnej konferencií, ktorú zvolal biskup ZD Milan Krivda, ako aj na kázňových prípravkách na advent a Vianoce 2013.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM, ZD ECAV na Slovensku, vm@zdecav.sk | 29.11.2013

viac

Obnovená zvonica v Drienčanoch

V CZ ECAV Drienčany sme s pomocou Božou aj v roku 2013 realizovali niekoľko projektov. Vďaka jednému z nich sa nám podarilo opraviť strechu na renesančnej zvonici z 50-ych rokov 17. storočia.

 

Štefan Gabčan, zborový farár, CZ ECAV Drienčany | 26.11.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart