< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

Piešťanci po stopách Cyrila a Metoda

Žiaci evanjelického náboženstva z CZ ECAV Piešťany sa 4. 10. 2013 zúčastnili pod vedením učiteľky Jany Masarykovej a zborového farára Branislava Dolinského na exkurzii „Po stopách Cyrila a Metoda a štúrovcov“.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 27.10.2013

viac

PO STOPÁCH KONŠTANTÍNA A METODA A KRALICKEJ BIBLIE

V rámci Mesiaca úcty k starším pripravil 19. októbra 2013 CZ ECAV Lubina v spolupráci s OZ Holubyho poľný kvet pre svojich seniorov poznávací zájazd na významné miesta súvisiace s históriou kresťanstva, našej Evanjelickej cirkvi a. v. i nášho národa.

 

Eva Juríková, zborová farárka CZ ECAV Lubina  | 23.10.2013

viac

Skalica – Freyburg – družobné mestá

V posledný septembrový víkend (27. – 29. septembra) vycestovalo 21 prevažne mladých cirkevníkov zo Skalice spolu so svojím farárom ThDr. Petrom Švehlom zo Skalice do družobného mesta Freyburg.

 

Drahomír Čermák, CZ ECAV Skalica | 21.10.2013

viac

V Holíči spomínali na svojich kazateľov

V holíčskom cirkevnom zbore sme si v 20. nedeľu po Sv. Trojici slávnostnými službami Božími pripomenuli významných slova Božieho kazateľov, ktorí pôsobili v Holíči, a to Jána Jaromíra Boora pri príležitosti 100. výročia úmrtia a 161. výročia narodenia a jeho syna Petra Boora pri príležitosti 131. výročia narodenia.

 

Peter Michalička, zborový dozorca | 21.10.2013

viac

Opäť po rokoch v Topoľčanoch

V 17. nedeľu po Sv. Trojici navštívil náš cirkevný zbor pri príležitosti pamiatky posvätenia chrámu jeho niekdajší administrátor brat farár Ján Sabanoš s manželkou, ktorý sa nemalou mierou pričinil o založenie evanjelického cirkevného zboru v Topoľčanoch.

 

Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, CZ Topoľčany | 21.10.2013

viac

Poďakovanie za úrody zeme v Topoľčanoch

V nedeľu 13. októbra 2013 sme aj v našom chráme Božom v Topoľčanoch slávili slávnosť Poďakovania za úrody zeme.

 

Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, CZ Topoľčany | 21.10.2013

viac

400 rokov od prvej písomnej zmienky o CZ ECAV Príbelce

Už minimálne 400 rokov bráni, obhajuje, s úctou a cťou vyznáva Cirkevný zbor ECAV Príbelce evanjelické augsburské presvedčenie. Toto pozoruhodné jubileum si zaslúži veľkolepé oslavy, a tak sa v našom CZ uskutočnilo v rámci leta a jesene veľa zaujímavých podujatí na upevnenie viery pre ďalšie generácie.

 

Zuzana Kupcová, CZ Príbelce | 18.10.2013

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Kajale

V nedeľu 13. 10. 2013 sa v CZ Galanta v dcérocirkvi Kajal konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 115. výročia pamiatky posvätenia chrámu. Zároveň si zborový brat farár spolu s celým zborom pripomenul 35. výročie od svojej ordinácie.

 

Jana Kováčiková, zborová kaplánka | 15.10.2013

viac

Stretnutie spevokolov RIS 2013

Jesenný čas v Rimavskom senioráte je už tradične venovaný piesňam na chválu a slávu Božieho mena, keď na sviatok Poďakovanie za úrody zeme ďakujeme Pánu Bohu za všetko požehnanie. Tento rok sa stretnutie spevokolov konalo v Rimavskej Sobote.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka, Rim. Sobora | 14.10.2013

viac

Športový deň mládeže HOS 2013

V Hontianskom senioráte sa každý rok - vždy v inom cirkevnom zbore - koná Športový deň mládeže. V tomto roku sa hostiteľom pre vyše 80 mladých ľudí stal CZ ECAV Krupina.

 

Anna Murínová, Krupina | 14.10.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart