< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

Pramene v púšti v Rimavskej Sobote

Nedeľa Deviatnik sa v cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote niesla v duchu modlitieb za Egypt, ktorými sme sa zapojili do Svetového dňa modlitieb pod názvom „Pramene v púšti“.

 

Katarína Vicianová, CZ ECAV Rimavská Sobota | 21.2.2014

viac

Spomienka na Milana Rúfusa

V nedeľu 9. februára o 17.00 hod. sa v Malom kostole na Panenskej ul. v Bratislave konali služby Božie spojené so spomienkou na básnika Milana Rúfusa. Pripravili ich CZ ECAV Bratislava Staré Mesto a Združenie občanov ZHODA.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 6.2.2014

viac

Konfirmácia po 43-ročnej "prestávke"

V Ev. a. v. kostole v Kraskove sa 12. januára 2014 konala slávnosť konfirmácie – prvá po vyše štyridsiatich rokoch. Konfirmovaných bolo päť konfirmandov a kostol sa zaplnil šesťdesiatimi veriacimi.

 

Martin Riecky, administrátor cirkevného zboru Kraskovo | 27.1.2014

viac

Oprava Pamätnej fary P. E. Dobšinského

CZ ECAV Drienčany sa v letných mesiacoch 2013 pustil do druhej etapy opravy kultúrnej pamiatky – Pamätnej fary Pavla Emanuela Dobšinského. Realizovaná bola aj vďaka finančnej podpore 10 000 € od Ministerstva kultúry SR cez grantový program „Obnovme si svoj dom“.

 

CZ ECAV na Slovensku Drienčany  | 13.1.2014

viac

Organ v Sirku opäť ožil

V uplynulom roku 2013 sa CZ ECAV Sirk podujal k veľkému činu, a to k nutnej oprave chrámového organa v Sirku, ktorý bol nefunkčný a vo veľmi zlom stave.

 

Adriana Hrivnaková, námestná farárka v Sirku  | 8.1.2014

viac

Adventná radosť 2013 v Tomášovciach

V Evanjelickom a. v. kostole v Tomášovciach sa v rámci adventu konalo tohtoročné stretnutie evanjelických spevokolov Novohradského seniorátu pod názvom "Adventná radosť 2013".

 

Michal Gubo, zborový farár, CZ ECAV Tomášovce | 19.12.2013

viac

Biskup M. Krivda sa stretol s kaplánmi

V stredu 4. decembra 2013 sa na Biskupskom úrade ZD ECAV na Slovensku uskutočnilo stretnutie kaplánov Západného dištriktu s dôstojným bratom dištriktuálnym biskupom ZD Milanom Krivdom.

 

Dušan Vaňko, zborový kaplán v Trenčíne  | 17.12.2013

viac

V CZ Sobotište zasadili Strom reformácie

V predposlednú nedeľu cirkevného roka pri príležitosti 229. výročia Pamiatky posvätenia chrámu v CZ ECAV Sobotište zasadili Strom reformácie.

 

Ľubomír Batka, CZ ECAV Sobotište | 13.12.2013

viac

SEŽ sa stretlo v CZ Bratislava-Dúbravka

V 2. adventnú nedeľu sa v Ev. a. v. zborovom dome v Bratislave-Dúbravke stretlo Spoločenstvo evanjelických žien z bratislavských cirkevných zborov. Ústrednou témou predvianočného stretnutia bola myšlienka Modlitby Pánovej "Príď kráľovstvo Tvoje!" a predstavenie projektu „Gobelín k 500. výročiu reformácie".

 

Ivan Lukáč, CZ ECAV Bratislava-Dúbravka | 13.12.2013

viac

V Trenčíne si pripomínali 350. výročie narodenia Daniela Krmana

Počas 2. adventnej nedele 8. 12. 2013 si cirkevný zbor v Trenčíne pripomínal na službách Božích 350. výročie narodenia evanjelickej osobnosti, superintendenta Daniela Krmana, ktorý sa narodil v Omšení neďaleko Trenčianskych Teplíc.

 

Dušan Vaňko, kaplán, CZ ECAV Trenčín | 12.12.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart