< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>

Poďakovanie za úrody zeme v Topoľčanoch

V nedeľu 13. októbra 2013 sme aj v našom chráme Božom v Topoľčanoch slávili slávnosť Poďakovania za úrody zeme.

 

Eva Kahanová Bašková, námestná farárka, CZ Topoľčany | 21.10.2013

viac

400 rokov od prvej písomnej zmienky o CZ ECAV Príbelce

Už minimálne 400 rokov bráni, obhajuje, s úctou a cťou vyznáva Cirkevný zbor ECAV Príbelce evanjelické augsburské presvedčenie. Toto pozoruhodné jubileum si zaslúži veľkolepé oslavy, a tak sa v našom CZ uskutočnilo v rámci leta a jesene veľa zaujímavých podujatí na upevnenie viery pre ďalšie generácie.

 

Zuzana Kupcová, CZ Príbelce | 18.10.2013

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Kajale

V nedeľu 13. 10. 2013 sa v CZ Galanta v dcérocirkvi Kajal konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 115. výročia pamiatky posvätenia chrámu. Zároveň si zborový brat farár spolu s celým zborom pripomenul 35. výročie od svojej ordinácie.

 

Jana Kováčiková, zborová kaplánka | 15.10.2013

viac

Stretnutie spevokolov RIS 2013

Jesenný čas v Rimavskom senioráte je už tradične venovaný piesňam na chválu a slávu Božieho mena, keď na sviatok Poďakovanie za úrody zeme ďakujeme Pánu Bohu za všetko požehnanie. Tento rok sa stretnutie spevokolov konalo v Rimavskej Sobote.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka, Rim. Sobora | 14.10.2013

viac

Športový deň mládeže HOS 2013

V Hontianskom senioráte sa každý rok - vždy v inom cirkevnom zbore - koná Športový deň mládeže. V tomto roku sa hostiteľom pre vyše 80 mladých ľudí stal CZ ECAV Krupina.

 

Anna Murínová, Krupina | 14.10.2013

viac

Zo Dňa modranského sirotinca

V sobotu 21. septembra 2013 v CZ ECAV Modre pripravili v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva podujatie Deň modranského sirotinca. Prinášame reportáž, ktorá vyšla v časopise...

 

Andrej Bán | 8.10.2013

viac

Výstavba evanjelického kostola v Žiari nad Hronom

„Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.“ (Ž 127, 1) Aj tieto slová platia o tých, ktorí sa rozhodli postaviť Boží stánok v okresnom meste Žiar nad Hronom.

 

Jozef Pacek, zborový kaplán, CZ Kremnica | 2.10.2013

viac

Stretnutie hontianskych spevokolov

V nedeľné popoludnie 22. 9. 2013 sa Ev. a. v. kostol v Hontianskych Tesároch zaplnil členmi spevokolov z celého Hontu. Privítali ich dozorcovia združeného CZ Hontianske Tesáre – Dvorníky J. Kováč a Ľ. Pastuchová.

 

Mária Hroboňová, námestná farárka | 26.9.2013

viac

Konfirmačné jubileá v Babinej

Na službách Božích v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Babinej v nedeľu 15. septembra 2013 si 15 z 21 pozvaných konfirmandov z rokov 1961 − 1963 pripomenulo jubileá svojej konfirmácie.

 

Roman Sarvaš, námestný farár,CZ Babiná  | 24.9.2013

viac

Posviacka zrekonštruovanej zvonice v Zolnej

Pre evanjelikov zo Zolnej, filiálky CZ ECAV na Slovensku Očová, bola 12. nedeľa po Svätej Trojici 18. 8. 2013 významná. Popoludní sa tam konala posviacka zrekonštruovanej 110-ročnej zvonice.

 

Irena Paľovová, zborová farárka | 19.9.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart