< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

Návšteva presbyterov CZ Moravské Lieskové

Zborová poddozorkyňa a päť presbyterov vedených zborovým farárom Petrom Macom navštívili 4. 8. 2014 štyri cirkevné zbory ECAV Považského seniorátu: Trenčianske Stankovce, Slatina nad Bebravou, Nitrianska Streda a Trenčín.

 

Ľubomír Mitana, člen delegácie presbyterov, CZ Moravské Lieskové | 18.8.2014

viac

V Rim. Brezove odkrývajú staré maľby

V júli 2014 v Ev. a. v. kostole v Rimavskom Brezove začali druhú etapu v rámci obnovy chrámu, a to reštaurovaním víťazného oblúka v lodi pôvodného kostola. Odkrývajú pritom maľby, ktoré uzrú svetlo sveta po vyše štyristo rokoch.

 

Mgr. art. Miroslav Janšto, reštaurátor | 14.8.2014

viac

Biblický tábor Dr. M. Luthera vo Vrbovom

Slávnostnými službami Božími 3. 8. 2014 v jubilejnom roku pamiatky posvätenia chrámu (85. výročie) sme otvorili Detský denný biblický tábor Dr. M. Luthera. Kazateľom bol pplk. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra SR.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 13.8.2014

viac

Slávnosť posvätenia obnoveného chrámu Božieho v Českom Brezove

V 6. nedeľu po Svätej Trojici 27. júla 2014 sa konala slávnosť posvätenia obnoveného chrámu Božieho v Českom Brezove po vykonanej oprave exteriéru. Po službách Božích bol pred kostolom zasadený Strom reformácie.

 

Júlia Gabčová, ev. a. v. farárka, České Brezovo | 4.8.2014

viac

Zborový deň v Hontianskych Tesároch venovali Karolovi Braxatorisovi

Združený cirkevný zbor Hontianske Tesáre - Dvorníky si 13. júla 2014 spomínal na slávnostných službách Božích na svojho významného farára, kazateľa, národovca Karola Braxatorisa (1806 -1869) pri 145. výročí jeho úmrtia.

 

Mária Hroboňová, ev. farárka, CZ ECAV Hont. Tesáre - Dvorníky | 17.7.2014

viac

Dištriktuálny deň ZD ECAV 2014 na Branči

V sobotu 5. júla 2014 sa na zrúcaninách hradu Branč v okrese Senica sa uskutočnil Dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV, tradične venovaný pamiatke vierozvestcov Cyrila a Metoda, spomienke na Majstra Jána Husa, ako aj na evanjelických a reformovaných martýrov, ktorí tu boli väznení.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM, ZD ECAV na Slovensku, vm@zdecav.sk | 11.7.2014

viac

Konfirmácia v Babinci po 21-ročnej prestávke

Obec Babinec leží v okrese Rimavská Sobota. Je fíliou Cirkevného zboru ECAV Kraskovo a 5. júl 2014 sa pre ňu stal pamätným, pretože po 21-ročnej prestávke tu boli konfirmovaní traja chlapci a jedno dievča.

 

Martin Riecky, administrátor CZ Kraskovo | 9.7.2014

viac

Spomienka na Juraja Langsfelda v Kremnici

V CZ ECAV Kremnica si 22. júna 2014 pripomenuli pamiatku J. Langsfelda pri príležitosti 165. výročia jeho popravy 22. júna 1849 v Kremnici. Na spomienkových službách Božích sa zúčastnili predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, viceprimátor mesta Kremnica Igor Kríž, zástupcovia a obyvatelia obce Sučany.

 

Božena Schniererová, Kremnica | 9.7.2014

viac

Stretnutie duchovných Gemera a Malohontu

Už po druhýkrát sa stretli duchovní z dvoch seniorátov, nachádzajúcich sa na území bývalej historickej Gemersko-malohontskej župy. Pred rokom bolo miestom ich stretnutia Chyžné v Gemerskom senioráte, tohto roku bol 11. júna hostiteľom Rimavský seniorát a CZ zbor Rimavská Sobota.

 

Ondrej Majling, námestný farár, CZ Hrachovo | 25.6.2014

viac

Spomienka na banské nešťastie v Kremnici

V sobotu pred svätodušnými sviatkami 7. 6. 2014 sa v Kremnici stretli baníci z Kremnice i ďalších slovenských banských miest, aby si pripomenuli banské nešťastie v r. 1443 a uctili si pamiatku tých, ktorí sa stali jeho obeťou. Na pietnej spomienke sa zúčastnila i početná skupina obyvateľov mesta.

 

Jozef Pacek, námestný farár, CZ ECAV Kremnica | 24.6.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart