< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

Nedeľa so ženami v Púchove

Prvá nedeľa po Veľkej noci bola v Púchove venovaná prezentácii projektu Spoločenstva evanjelických žien, ktoré pri príležitosti blížiaceho sa 500. výročia reformácie pripravuje v seniorátoch gobelíny. V Turčianskom senioráte gobelín približuje tematiku Žilinskej synody.

 

Lenka Rišiaňová, ev. a. v. farárka v Púchove, koordinátorka SEŽ TUS | 6.5.2014

viac

100 rokov Evanjelickej nemocnice v Bratislave

3. mája 1914, teda pred 100 rokmi, bola posvätená a daná do užívania budova Evanjelickej nemocnice v Bratislave. Slúžila ako nemocnica, sirotinec a domov diakonís – žien, ktoré zasvätili svoj život starostlivosti o chorých a starých.

 

Martin Šefranko, predsedajúci farár; Peter Synak, zborový dozorca  | 6.5.2014

viac

Zlatá konfirmácia v Nových Sadoch

Niekoľko desaťročí je v novosadskom cirkevnom zbore zvykom, že sa slávnosť konfirmácie koná v prvú nedeľu po Veľkej noci. Tento rok sa však veriaci stretli na slávnostných službách Božích pri príležitosti 50. výročia konfirmácie už v sobotu 26. apríla.

 

Eva Mažárová, Nové Sady | 30.4.2014

viac

Seniorátne stretnutie POS v Beckove

V predvečer Kvetnej nedele, v sobotu 12. apríla 2014, sa v Ev. a. v. chráme Božom v Beckove stretli presbyteri, dozorcovia a spolupracovníci z cirkevných zborov Považského seniorátu na 4. seniorátnom stretnutí.

 

Monika Cipciarová, zborová farárka, CZ ECAV Beckov | 26.4.2014

viac

Hľadanie veľkonočného pokladu

V cirkevnom zbore v Kokave nad Rimavicou sa 26. apríla 2014 uskutočnilo Hľadanie veľkonočného pokladu. Ide o podujatie, ktoré má v našom cirkevnom zbore dlhoročnú tradíciu a koná sa vždy v prvú sobotu po Veľkej noci.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Kokava nad Rimavicou | 26.4.2014

viac

Pôstne stíšenie v Kremnici

Požehnanie Kvetnej nedele prežili veriaci z Kremnice nielen na službách Božích, ale i počas popoludňajšieho pásma slova a hudby pod názvom „Pôstne stíšenie“. Asi 150 veriacich nielen evanjelickej konfesie sa zhromaždilo v Ev. a. v. chráme Božom v Kremnici, aby sa stíšili vo vrcholiacom pôste.

 

Jozef Pacek, námestný farár, CZ ECAV Kremnica | 22.4.2014

viac

Veľkopiatočné pašie v Považskej Bystrici

Aj tohtoročný Veľký piatok – najväčší sviatok evanjelických kresťanov - sme v CZ ECAV v Považskej Bystrici mali možnosť opäť zasvätiť s veľkou vážnosťou a dôstojnosťou spolu so vzácnymi hosťami.

 

Ľubomír Marcina, CZ Pov. Bystrica | 22.4.2014

viac

RIS na tému VEDA A VIERA

Vnútromisjný výbor Rimavského seniorátu 13. apríla 2014 v priestoroch reštaurácie Junior Komplex v Rimavskej Sobote usporiadal stretnutie s názvom VEDA A VIERA.

 

Martin Riecky, predseda VMV Rimavského seniorátu | 16.4.2014

viac

O sprevádzaní a podpore smútiacich

Päťdňový seminár s medzinárodnou účasťou v rámci projektu GRUNDTVIG zameraný na podporu smútiacich v podporných skupinkách sa skončil končil nedeľnými službami Božími v Ev. a. v. kostole v...

 

Hedwiga Tkáčová | 10.4.2014

viac

V Trenčíne idú s dobou

Cirkevný zbor ECAV v Trenčíne pripravil pre majiteľov smartfónov - inteligentných mobilných telefónov - aplikáciu, ktorá im prináša základné informácie o cirkevnom zbore.

 

Ján Bunčák, zborový farár, CZ ECAV Trenčín | 10.4.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart