< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40>

Blahoželanie storočnému cirkevníkovi

Dňa 14. marca 2014 sa najstarší člen nášho cirkevného zboru v Kokave nad Rimavicou dožil svojho okrúhleho životného jubilea 100 rokov. Zástupcovia cirkevného zboru mu zablahoželali k tomuto vzácnemu jubileu.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Kokava nad Rimavicou | 27.3.2014

viac

Tvorivé dielne v Hontianskom senioráte

Začiatkom marca sa 160 účastníkov z 12 CZ ECAV z Hontianskeho seniorátu stretlo na pôde CZ v Teranoch na tvorivých dielňach. Po dvoch týždňoch pokračovali tvorivé dielne v Krupine.

 

A. Murínová, CZ ECAV Krupina | 26.3.2014

viac

Misijné podujatie v Rimavskej Sobote

V pôstnom čase sme prežili v našom cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote krásne a neopakovateľné chvíle. Privítali sme medzi sebou vzácnu návštevu − brata Allana Bucháneka z Texasu.

 

Katarína Vicianová, CZ ECAV Rimavská Sobota | 24.3.2014

viac

Požehnaný čas s Candee Moser

Niekoľko dní hosťovala v Kremnici sestra Candee Moser, farárka Evanjelickej luteránskej cirkviv Amerike (ELCA)zo štátu Minnesota. Prežili sme s ňou požehnané chvíle v našom kremnickom cirkevnom zbore.

 

Jozef Pacek, námestný farár, CZ ECAV Kremnica | 13.3.2014

viac

Kázňové prípravky ZD k pôstu a Veľkej noci

V piatok 28. februára 2014 sa v zborovej miestnosti CZ ECAV Zvolen zišlo 50 duchovných Západného dištriktu vrátane prednášajúcich na kázňových prípravkách k pôstu a k Veľkej noci.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM, ZD ECAV na Slovensku, vm@zdecav.sk | 12.3.2014

viac

Inštalácia zborového farára vo Zvolene

V CZ ECAV Zvolen sa po 17 rokoch v decembri 2013 konala slávnosť inštalácie zborového farára. Cirkevný zbor si na volebnom konvente zvolil za svojho duchovného pastiera brata farára Mgr. Jána Mojzsisa.

 

Eleonóra Kostorová, poddozorkyňa CZ Zvolen | 3.3.2014

viac

Stretnutie žien v Komárne

Tretiu februárovú nedeľu 16. 2. 2014 sa v Cirkevnom zbore ECAV Komárno konalo stretnutie žien štyroch cirkevných zborov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu pod vedením sestry Zuzany Antalovej.

 

Peter Krajcer, námestný farár, CZ ECAV Komárno | 3.3.2014

viac

Storočné jubilantky v Senici

Pripomínať ženám ich vek nebýva zvykom, ale začiatkom tohto roku v Senici urobili výnimku. Najskôr to bola storočná Jozefa Nemečkayová, potom stotriročná Margita Sadloňová. Zablahoželali im zástupcovia ev. a. v. cirkevného zboru na čele s farárom Jurajom Šefčíkom.

 

Oľga Zlochová, Senica | 27.2.2014

viac

Detský karneval v Kokave nad Rimavicou

V priestoroch evanjelickej fary v Kokave nad Rimavicou sa 15. februára konal detský karneval, ktorý má v našom zbore dlhoročnú tradíciu. Naše deti si pripravili množstvo zaujímavých masiek - ich kreativite sa skrátka nekládli medze.

 

Martin Riecky, zborový farár | 27.2.2014

viac

Pramene v púšti v Rimavskej Sobote

Nedeľa Deviatnik sa v cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote niesla v duchu modlitieb za Egypt, ktorými sme sa zapojili do Svetového dňa modlitieb pod názvom „Pramene v púšti“.

 

Katarína Vicianová, CZ ECAV Rimavská Sobota | 21.2.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart