< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39>

Inštalácia zborového farára vo Zvolene

V CZ ECAV Zvolen sa po 17 rokoch v decembri 2013 konala slávnosť inštalácie zborového farára. Cirkevný zbor si na volebnom konvente zvolil za svojho duchovného pastiera brata farára Mgr. Jána Mojzsisa.

 

Eleonóra Kostorová, poddozorkyňa CZ Zvolen | 3.3.2014

viac

Stretnutie žien v Komárne

Tretiu februárovú nedeľu 16. 2. 2014 sa v Cirkevnom zbore ECAV Komárno konalo stretnutie žien štyroch cirkevných zborov Dunajsko-nitrianskeho seniorátu pod vedením sestry Zuzany Antalovej.

 

Peter Krajcer, námestný farár, CZ ECAV Komárno | 3.3.2014

viac

Storočné jubilantky v Senici

Pripomínať ženám ich vek nebýva zvykom, ale začiatkom tohto roku v Senici urobili výnimku. Najskôr to bola storočná Jozefa Nemečkayová, potom stotriročná Margita Sadloňová. Zablahoželali im zástupcovia ev. a. v. cirkevného zboru na čele s farárom Jurajom Šefčíkom.

 

Oľga Zlochová, Senica | 27.2.2014

viac

Detský karneval v Kokave nad Rimavicou

V priestoroch evanjelickej fary v Kokave nad Rimavicou sa 15. februára konal detský karneval, ktorý má v našom zbore dlhoročnú tradíciu. Naše deti si pripravili množstvo zaujímavých masiek - ich kreativite sa skrátka nekládli medze.

 

Martin Riecky, zborový farár | 27.2.2014

viac

Pramene v púšti v Rimavskej Sobote

Nedeľa Deviatnik sa v cirkevnom zbore v Rimavskej Sobote niesla v duchu modlitieb za Egypt, ktorými sme sa zapojili do Svetového dňa modlitieb pod názvom „Pramene v púšti“.

 

Katarína Vicianová, CZ ECAV Rimavská Sobota | 21.2.2014

viac

Spomienka na Milana Rúfusa

V nedeľu 9. februára o 17.00 hod. sa v Malom kostole na Panenskej ul. v Bratislave konali služby Božie spojené so spomienkou na básnika Milana Rúfusa. Pripravili ich CZ ECAV Bratislava Staré Mesto a Združenie občanov ZHODA.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 6.2.2014

viac

Konfirmácia po 43-ročnej "prestávke"

V Ev. a. v. kostole v Kraskove sa 12. januára 2014 konala slávnosť konfirmácie – prvá po vyše štyridsiatich rokoch. Konfirmovaných bolo päť konfirmandov a kostol sa zaplnil šesťdesiatimi veriacimi.

 

Martin Riecky, administrátor cirkevného zboru Kraskovo | 27.1.2014

viac

Oprava Pamätnej fary P. E. Dobšinského

CZ ECAV Drienčany sa v letných mesiacoch 2013 pustil do druhej etapy opravy kultúrnej pamiatky – Pamätnej fary Pavla Emanuela Dobšinského. Realizovaná bola aj vďaka finančnej podpore 10 000 € od Ministerstva kultúry SR cez grantový program „Obnovme si svoj dom“.

 

CZ ECAV na Slovensku Drienčany  | 13.1.2014

viac

Organ v Sirku opäť ožil

V uplynulom roku 2013 sa CZ ECAV Sirk podujal k veľkému činu, a to k nutnej oprave chrámového organa v Sirku, ktorý bol nefunkčný a vo veľmi zlom stave.

 

Adriana Hrivnaková, námestná farárka v Sirku  | 8.1.2014

viac

Adventná radosť 2013 v Tomášovciach

V Evanjelickom a. v. kostole v Tomášovciach sa v rámci adventu konalo tohtoročné stretnutie evanjelických spevokolov Novohradského seniorátu pod názvom "Adventná radosť 2013".

 

Michal Gubo, zborový farár, CZ ECAV Tomášovce | 19.12.2013

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart