< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

Slávnosť posvätenia obnoveného chrámu Božieho v Českom Brezove

V 6. nedeľu po Svätej Trojici 27. júla 2014 sa konala slávnosť posvätenia obnoveného chrámu Božieho v Českom Brezove po vykonanej oprave exteriéru. Po službách Božích bol pred kostolom zasadený Strom reformácie.

 

Júlia Gabčová, ev. a. v. farárka, České Brezovo | 4.8.2014

viac

Zborový deň v Hontianskych Tesároch venovali Karolovi Braxatorisovi

Združený cirkevný zbor Hontianske Tesáre - Dvorníky si 13. júla 2014 spomínal na slávnostných službách Božích na svojho významného farára, kazateľa, národovca Karola Braxatorisa (1806 -1869) pri 145. výročí jeho úmrtia.

 

Mária Hroboňová, ev. farárka, CZ ECAV Hont. Tesáre - Dvorníky | 17.7.2014

viac

Dištriktuálny deň ZD ECAV 2014 na Branči

V sobotu 5. júla 2014 sa na zrúcaninách hradu Branč v okrese Senica sa uskutočnil Dištriktuálny deň Západného dištriktu ECAV, tradične venovaný pamiatke vierozvestcov Cyrila a Metoda, spomienke na Majstra Jána Husa, ako aj na evanjelických a reformovaných martýrov, ktorí tu boli väznení.

 

Martina Krivdová, tajomníčka VM, ZD ECAV na Slovensku, vm@zdecav.sk | 11.7.2014

viac

Konfirmácia v Babinci po 21-ročnej prestávke

Obec Babinec leží v okrese Rimavská Sobota. Je fíliou Cirkevného zboru ECAV Kraskovo a 5. júl 2014 sa pre ňu stal pamätným, pretože po 21-ročnej prestávke tu boli konfirmovaní traja chlapci a jedno dievča.

 

Martin Riecky, administrátor CZ Kraskovo | 9.7.2014

viac

Spomienka na Juraja Langsfelda v Kremnici

V CZ ECAV Kremnica si 22. júna 2014 pripomenuli pamiatku J. Langsfelda pri príležitosti 165. výročia jeho popravy 22. júna 1849 v Kremnici. Na spomienkových službách Božích sa zúčastnili predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, viceprimátor mesta Kremnica Igor Kríž, zástupcovia a obyvatelia obce Sučany.

 

Božena Schniererová, Kremnica | 9.7.2014

viac

Stretnutie duchovných Gemera a Malohontu

Už po druhýkrát sa stretli duchovní z dvoch seniorátov, nachádzajúcich sa na území bývalej historickej Gemersko-malohontskej župy. Pred rokom bolo miestom ich stretnutia Chyžné v Gemerskom senioráte, tohto roku bol 11. júna hostiteľom Rimavský seniorát a CZ zbor Rimavská Sobota.

 

Ondrej Majling, námestný farár, CZ Hrachovo | 25.6.2014

viac

Spomienka na banské nešťastie v Kremnici

V sobotu pred svätodušnými sviatkami 7. 6. 2014 sa v Kremnici stretli baníci z Kremnice i ďalších slovenských banských miest, aby si pripomenuli banské nešťastie v r. 1443 a uctili si pamiatku tých, ktorí sa stali jeho obeťou. Na pietnej spomienke sa zúčastnila i početná skupina obyvateľov mesta.

 

Jozef Pacek, námestný farár, CZ ECAV Kremnica | 24.6.2014

viac

Zborový deň CZ ECAV Tornaľa

V sobotňajší podvečer 7. júna 2014 bratia a sestry z Cirkevného zboru ECAV Tornaľa mohli skonštatovať: „... pekný deň sme prežili.“ V tento deň sa v dcérocirkvi Kráľ-Abovce konal náš zborový deň.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ-Abovce | 17.6.2014

viac

Dve správy z bratislavských zborov

Cirkevné zbory ECAV Bratislava Legionárska a Bratislava Dúbravka sa venujú starším členom aj deťom: Pamätajú aj na najstarších Obnovené priestory slúžia deťom s autizmom...

 

Martin Šefranko, zborový farár  | 4.6.2014

viac

Požehnaný čas na zborovom dni v Častej

V Cirkevnom zbore ECAV Bratislava Legionárska sa 1. júna 2014 uskutočnil zborový deň. Konal sa v stredisku Detskej misie v Častej. Jeho témou bolo Päť izieb v živote kresťana a spoločenstva.

 

Alena Popiková, CZ ECAV Bratislava Legionárska | 3.6.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart