< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

Stretnutie žien v Komárne s P. Lukáčom

Uplynulú nedeľu sme sa po letnej prestávke opäť stretli v kruhu našich žien. Ako každý mesiac, aj tentoraz do nášho spoločenstva zavítal vzácny hosť, brat profesor Pavol Lukáč z pražskej UK, kde prednáša fyziku.

 

Peter Krajcer, zborový farár, CZ ECAV Komárno | 13.10.2014

viac

Sústredenie spevokolu z Drienčan

V dňoch 12. – 14. septembra 2014 sa členky ženského spevokolu z CZ ECAV Drienčany zúčastnili na ďalšom, už v poradí piatom víkendovom sústredení spevokolu, tentoraz na Myjave v Cirkevnom centre voľného času Brestovec – U Svítkov.

 

Štefan a Terézia Gabčanovci, zboroví farári, CZ ECAV Drienčany a Budikovany | 2.10.2014

viac

Zo stretnutia žien Novohradského seniorátu

V nedeľu 21. septembra 2014 sa v Českom Brezove konalo slávnostné stretnutie žien Novohradského seniorátu. V obnovenom chráme Božom prítomných privítala domáca farárka Júlia Gabčová, zborová dozorkyňa Dana Stanová a spevokol.

 

Milica Jozafová, seniorálna koordinátorka NOS | 2.10.2014

viac

Zborový deň v Zem. Kostoľanoch 2014

Do Zemianskych Kostolian 20. septembra 2014 zavítali aj členovia zo všetkých filiálok cirkevného zboru – z Handlovej, Nitrianskeho Pravna i Prievidze, aby sa zúčastnili na zborovom dni.

 

Peter Majerík, Prievidza | 23.9.2014

viac

Spoločný zborový deň cirkevných zborov Piešťany a Vrbové

Cirkevné zbory ECAV Piešťany a Vrbové sa stretli na spoločných službách Božích v 13. nedeľu po Sv. Trojici 14. 9. 2014, aby prežili spoločný zborový deň. Tieto cirkevné zbory boli až do roku 1949 súčasťou jedného vrbovského cirkevného zboru. Na službách Božích kázal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Branislav Dolinský a Miroslav Jäger, zboroví farári | 23.9.2014

viac

Inštalácia zborového farára v Leviciach

V sobotu 20. septembra 2014 sa uskutočnila slávnosť inštalácie ThDr. Martina Rieckeho za zborového farára v Leviciach. Slovo Božie kázal brat biskup Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Mgr. Milan Krivda.

 

Martin Drdoš, dozorca CZ ECAV Levice | 22.9.2014

viac

10 rokov modlitieb za Rimavský seniorát

V Rimavskom senioráte je už 10 rokov modlitebná skupina, na ktorej sa každý utorok schádzajú farári Rimavského seniorátu. Spolu sa modlievajú za svoje cirkevné zbory, ako aj za seniorát. Pravidelne medzi nich chodieva aj brat senior Dušan German. Preto vzťahy vo farárskom kolektíve boli vždy úprimné.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 18.9.2014

viac

Inštalácia seniora Zvolenského seniorátu

Chrám Boží vo filiálke Dubové (CZ ECAV Ostrá Lúka) bol 2. augusta 2014 miestom inštalácie seniora Zvolenského seniorátu Jána Čábyho, domáceho zborového farára.

 

Renáta Rényeiová, CZ ECAV Ľubietová | 18.9.2014

viac

Strecha v novom šate

Vďaka finančnej podpore nemeckého partnera a prideleniu pomoci z fondov Pfarrerinnen und Pharrerhilfe sme v priebehu minulého týždňa vymenili strešnú krytinu na Evanjelickom a. v. farskom úrade v Rimavskom Brezove.

 

Janka Miháliková, zborová farárka, CZ Rimavské Brezovo | 17.9.2014

viac

760. výročie prvej písomnej zmienky o obci Babiná

Oslavy významného jubilea sa konali v Babinej počas prvého septembrového víkendu. Pripomenuli sme si ho aj na nedeľných službách Božích 7. septembra 2014 aj za účasti starostky obce Jany Gregušovej a poslancov obecného zastupiteľstva.

 

Roman Sarvaš, námestný farár, CZ ECAV Babiná | 17.9.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart