< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

Slávnostné služby Božie v Drietome

Na slávnostných službách Božích 9. 11. 2014 sme si s veriacimi v Drietome pripomenuli 65. výročie posviacky nášho chrámu Božieho v Drietome. Pri tejto milej a radostnej príležitosti nám kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Dušan Vaňko, námestný farár, CZ ECAV Trenčín | 2.12.2014

viac

230. výročie posvätenia chrámu v Lubine

Lubinskí evanjelici si v 23. nedeľu po Svätej Trojici 23. 11. 2014 pripomenuli 230. výročie posvätenia svojho chrámu Božieho. Na slávnostných službách Božích kázal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Eva Juríková, zborová farárka, seniorka Považského seniorátu | 28.11.2014

viac

„Život, viera, umenie“ v Kremnici

16. novembra 2014 popoludní zaplnilo vyše sto ľudí Evanjelický chrám Boží v Kremnici. Nielen evanjelici, ale i ďalší obyvatelia Kremnice sa stretli na prezentácii publikácie Život, viera, umenie od Slavomíry Očenášovej-Štrbovej.

 

Jozef Pacek, námestný farár, CZ ECAV Kremnica | 27.11.2014

viac

Po stopách Ľudovíta Štúra

Veriaci z cirkevného zboru v Ostrej Lúke pri príležitosti blížiaceho sa 200. výročia narodenia Ľ. Štúra navštívili v poslednú októbrovú nedeľu miesta, ktoré sú spojené s Ľ. Štúrom, ale aj s A. Ostrolúckou.

 

Ján Čáby, zborový farár, senior Zvolenského seniorátu  | 11.11.2014

viac

120 rokov chrámu Božieho v Sáse

Dňa 28. 10. 2014 uplynulo 120 rokov od posvätenia Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Sáse. Toto významné jubileum si cirkevný zbor pripomenul na slávnostných službách Božích v nedeľu 2. 11. 2014. Slávnostným kazateľom bol Milan Krivda, biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku.

 

Elena Fujeríková, zborová farárka, CZ ECAV Sása | 7.11.2014

viac

Spomienka na Dr. Karola Kuzmányho

Dňa 31. októbra 2004 bola slávnostne osadená busta Dr. Karola Kuzmányho pred Evanjelickým a. v. kostolom v Leviciach. Okrúhle 10. výročie tejto udalosti si pripomenuli levickí evanjelici na slávnostných službách Božích 31. októbra 2014.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 6.11.2014

viac

Vo Vrbovom sa skončil jubilejný rok chrámu

Presbyterstvo cirkevného zboru vo Vrbovom vyhlásilo pred rokom jubilejný rok 85. výročia pamiatky posvätenia chrámu, ktorý sa začal 6. 10. 2013 a bol ukončený 26. 10. 2014 slávnostnými službami Božími.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 3.11.2014

viac

K 20. výročiu posviacky Chrámu Svätej Trojice v Petržalke

V Bratislave-Petržalke si minulý víkend pripomenuli 20. výročie posvätenia chrámu Božieho. V sobotu 25. 10. sa konala slávnostná akadémia spojená s premiérou muzikálu "Činčet" a na nedeľných službách Božích 26. 10. kázal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, presbyterka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 1.11.2014

viac

Pohrebná rozlúčka so zborovou dozorkyňou Ing. Vierou Pánikovou

Hlboko skormútení, ale do Božej vôle odovzdaní oznamujeme, že Pán života a smrti si 30. 9. 2014 v 56. roku života náhle povolal manželku, matku, svokru, babičku, sestru, príbuznú a zborovú dozorkyňu CZ ECAV Myjava Ing. Vieru Pánikovú.

 

Samuel Mišiak, zborový farár, CZ ECAV Myjava | 16.10.2014

viac

Dve výročia v CZ ECAV Šahy

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Šahy prežíval toho roku dve vzácne príležitosti, ktoré boli okrem Božej milosti spojené aj s osobou farára: 60. výročie založenia kňazskej stanice a 108. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho.

 

Hana Peničková, zborová farárka, CZ ECAV Šahy | 16.10.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart