< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

SEJ si pripomenula rod Maróthyovcov

Na stretnutí Slovenskej evanjelickej jednoty, odbor Novohradský seniorát, v spolupráci s CZ ECAV Lučenec 26. apríla 2015 sme si pripomenuli vzácne postavy evanjelickej cirkvi a slovenského národa z rodu Maróthyovcov, ktoré sú späté aj s naším seniorátom.

 

Mária Hroboňová, Pavel J. Králik, Lučenec  | 30.4.2015

viac

V Petržalke privítali návštevu z Fínska

V Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke 26. apríla 2015 prijali návštevu evanjelikov z diecézy Mikkeli Evanjelickej luteránskej cirkvi vo Fínsku na čele s biskupom Seppom Häkkinenom, ktorý petržalským evanjelikom poslúžil kázňou slova Božieho.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.4.2015

viac

Na konvente Bratislavského seniorátu inštalovali seniorku Sidoniu Horňanovú

V sobotu 11. apríla 2015 na službách Božích na úvod výročného konventu Bratislavského seniorátu v Ev. a. v. chráme Božom v Dunajskej Lužnej bola slávnostne inštalovaná novozvolená sestra seniorka doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., zborová farárka CZ ECAV Modra-Kráľová.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.4.2015

viac

Inštalácia v Lučenci a strom reformácie

Prvá nedeľa po Veľkej noci 12. apríla 2015 bola radostnou udalosťou v živote Cirkevného zboru ECAV Lučenec. Na slávnostných službách Božích bol inštalovaný nový zborový farár Mgr. Ľudovít Hroboň.

 

Mária Hroboňová, námestná farárka, CZ ECAV Lučenec  | 14.4.2015

viac

99 rokov života sestry Anny Belicovej

Naša spolusestra Anna Belicová z Revúckej Lehoty (CZ ECAV Chyžné) sa 31. marca 2015 dožila vzácneho životného jubilea − 99 rokov. Za celý cirkevný zbor jej prajeme veľa Božieho požehnania, pevnej sily a nádeje, aby verne naďalej kráčala za Tým, ktorý je Svetlom našich životov − Pánom Ježišom Kristom

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 8.4.2015

viac

Biblická olympiáda GES ECAV

Na pôde Cirkevného zboru ECAV Revúca sa 27. marca 2015 konalo seniorálne kolo biblickej olympiády. V priestoroch Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej nás privítala domáca sestra farárka Mgr. Ing. Danica Hudecová.

 

Emília Völgyiová, koordinátorka biblickej olympiády GES | 8.4.2015

viac

Biskup Sabol navštívil Rimavský seniorát

Na pôde Rimavského seniorátu sme v pôstnom čase privítali dôstojného brata dištriktuálneho biskupa VD dištriktu Slavomíra Sabola, ktorý v popoludňajších hodinách v Rimavskej Sobote sa podelil so svojimi skúsenosťami a súčasnou situáciou, v ktorej sa nachádza kresťanský svet.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka, CZ ECAV Rimavská Sobota | 31.3.2015

viac

Z konventu Rimavského seniorátu

V sobotu 28. marca 2015 sa na pôde cirkevného zboru v Klenovci konal konvent Rimavského seniorátu. Konvent sa začal službami Božími, kde slávnostným kazateľom bol dištriktuálny brat biskup Milan Krivda.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka, CZ ECAV Rimavská Sobota | 31.3.2015

viac

Smrtná nedeľa v Komárne a Iži

Uplynulú nedeľu sme mali v našom cirkevnom zbore po roku opäť pašiové služby Božie. V kázni sme si pripomenuli ono pamätné zasadnutie židovskej rady z J 11, 47 − 53, keď sa rozhodlo o Ježišovej smrti.

 

Peter Krajcer, zborový farár, CZ ECAV Komárno | 25.3.2015

viac

Stretnutie žien v Komárne

V nedeľu 15. 3. 2014 sa v cirkevnom zbore v Komárne konalo pravidelné stretnutie evanjelických žien, ktorého sa zúčastňujú ženy zo štyroch cirkevných zborov nášho Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Hosťom tohto podujatia bol brat prof. ThDr. Juraj Bándy.

 

Peter Krajcer, zborový farár, CZ ECAV Komárno | 19.3.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart