< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

Posviacka obnovenej zborovej miestnosti v CZ Bukovec

V 3. adventnú nedeľu sme v našom cirkevnom zbore privítali vznešeného brata seniora Miroslava Hvožďaru, ktorý vykonal posviacku našej zborovej miestnosti.

 

Ján Sadloň, námestný farár, CZ ECAV Bukovec | 27.12.2014

viac

Predvianočné stretnutie jubilantov v CZ Krupina

V Krupine sa v 4. adventnú nedeľu konala milá slávnosť. Dvadsať členov cirkevného zboru, ktorí sa v 2. polroku dožili životného okrúhleho jubilea nad 60 rokov, sa zišlo na predvianočnom stretnutí jubilantov.

 

Anna Murínová, CZ ECAV Krupina | 27.12.2014

viac

Stretnutie spevokolov v Málinci

Dňa 13. decembra 2014 sa konalo seniorátne stretnutie spevokolov cirkevných zborov Novohradského seniorátu v Málinci. Stretnutie otvoril domáci farár a senior Ivan Mucha pozdravom a modlitbou.

 

Ivan Boženík, zborový farár, CZ ECAV Dobroč | 15.12.2014

viac

Modlitebné stretnutie DNS v Leviciach

Dňa 13. decembra 2014 sa v priestoroch cirkevného zboru v Leviciach uskutočnilo modlitebné stretnutie Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Zúčastnili sa ňom ordinovaní, ako aj neordinovaní členovia cirkvi.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 15.12.2014

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Senici

Zapálenie prvej sviečky na adventnom venci v cirkevnom zbore v Senici znamenalo nielen začiatok cirkevného roka, ale aj spomienku na posviacku kostola, ktorý bol posvätený pred 230 rokmi práve v prvú adventnú nedeľu.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 11.12.2014

viac

Stretnutie imobilných dôchodcov

V CZ ECAV Levice sa 7. 11. 2014 konalo stretnutie imobilných dôchodcov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých a už nemôžu prísť do chrámu Božieho. Preto sme sa rozhodli, že ich privezieme na stretnutie do zborového centra, kde pre nich pripravíme duchovný program.

 

Martin Riecky, zborový farár | 8.12.2014

viac

Slávnostné služby Božie v Drietome

Na slávnostných službách Božích 9. 11. 2014 sme si s veriacimi v Drietome pripomenuli 65. výročie posviacky nášho chrámu Božieho v Drietome. Pri tejto milej a radostnej príležitosti nám kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Dušan Vaňko, námestný farár, CZ ECAV Trenčín | 2.12.2014

viac

230. výročie posvätenia chrámu v Lubine

Lubinskí evanjelici si v 23. nedeľu po Svätej Trojici 23. 11. 2014 pripomenuli 230. výročie posvätenia svojho chrámu Božieho. Na slávnostných službách Božích kázal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Eva Juríková, zborová farárka, seniorka Považského seniorátu | 28.11.2014

viac

„Život, viera, umenie“ v Kremnici

16. novembra 2014 popoludní zaplnilo vyše sto ľudí Evanjelický chrám Boží v Kremnici. Nielen evanjelici, ale i ďalší obyvatelia Kremnice sa stretli na prezentácii publikácie Život, viera, umenie od Slavomíry Očenášovej-Štrbovej.

 

Jozef Pacek, námestný farár, CZ ECAV Kremnica | 27.11.2014

viac

Po stopách Ľudovíta Štúra

Veriaci z cirkevného zboru v Ostrej Lúke pri príležitosti blížiaceho sa 200. výročia narodenia Ľ. Štúra navštívili v poslednú októbrovú nedeľu miesta, ktoré sú spojené s Ľ. Štúrom, ale aj s A. Ostrolúckou.

 

Ján Čáby, zborový farár, senior Zvolenského seniorátu  | 11.11.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart