< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

Ženy DNS sa stretli v Pribete

Aj keď pribetský evanjelický chrám v bežnú nedeľu nie je zaplnený do posledného miesta, 17. mája 2015 praskal vo švíkoch. Konalo sa tu totiž seniorálne stretnutie žien Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, na ktorom sa zúčastnilo takmer 150 sestier.

 

Štefan Kiss, CZ ECAV Nové Zámky | 26.5.2015

viac

Deň matiek v Pliešovciach a Zaježovej

Služby Božie v Pliešovciach na 2. májovú nedeľu už viac rokov venujeme Dňu matiek. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď nás svojím vystúpením potešili deti z materskej školy a zo základnej školy s detským spevokolom Svetielka.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce  | 20.5.2015

viac

Inštalácia zborového farára v Kremnici

V sobotu 2. mája 2015 sa konala slávnosť inštalácie brata farára Jozefa Paceka za zborového farára Cirkevného zboru ECAV Kremnica. Evanjelický chrám Boží v Kremnici zaplnilo temer 400 veriacich.

 

Božena Schniererová, presbyterka, CZ ECAV Kremnica  | 18.5.2015

viac

Deň matiek v Krupine

V Cirkevnom zbore ECAV Krupina si sviatok matiek pripomenuli v nedeľu 10. mája 2015 popoludní na evanjelickej fare, kde sa stretlo 17 mamičiek so svojimi detičkami.

 

Anna Murínová, CZ ECAV Krupina | 15.5.2015

viac

Vo Vrbovom si pripomenuli koniec 2. svetovej vojny a farára Jozefa Bučka

Na 5. nedeľu po Veľkej noci 10. mája 2015 si na službách Božích vo Vrbovom pripomenuli 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Spomínali najmä na svojho farára Jozefa Bučka, ktorý sa oslobodenia nedožil.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 15.5.2015

viac

SEJ si pripomenula rod Maróthyovcov

Na stretnutí Slovenskej evanjelickej jednoty, odbor Novohradský seniorát, v spolupráci s CZ ECAV Lučenec 26. apríla 2015 sme si pripomenuli vzácne postavy evanjelickej cirkvi a slovenského národa z rodu Maróthyovcov, ktoré sú späté aj s naším seniorátom.

 

Mária Hroboňová, Pavel J. Králik, Lučenec  | 30.4.2015

viac

V Petržalke privítali návštevu z Fínska

V Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke 26. apríla 2015 prijali návštevu evanjelikov z diecézy Mikkeli Evanjelickej luteránskej cirkvi vo Fínsku na čele s biskupom Seppom Häkkinenom, ktorý petržalským evanjelikom poslúžil kázňou slova Božieho.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.4.2015

viac

Na konvente Bratislavského seniorátu inštalovali seniorku Sidoniu Horňanovú

V sobotu 11. apríla 2015 na službách Božích na úvod výročného konventu Bratislavského seniorátu v Ev. a. v. chráme Božom v Dunajskej Lužnej bola slávnostne inštalovaná novozvolená sestra seniorka doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., zborová farárka CZ ECAV Modra-Kráľová.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.4.2015

viac

Inštalácia v Lučenci a strom reformácie

Prvá nedeľa po Veľkej noci 12. apríla 2015 bola radostnou udalosťou v živote Cirkevného zboru ECAV Lučenec. Na slávnostných službách Božích bol inštalovaný nový zborový farár Mgr. Ľudovít Hroboň.

 

Mária Hroboňová, námestná farárka, CZ ECAV Lučenec  | 14.4.2015

viac

99 rokov života sestry Anny Belicovej

Naša spolusestra Anna Belicová z Revúckej Lehoty (CZ ECAV Chyžné) sa 31. marca 2015 dožila vzácneho životného jubilea − 99 rokov. Za celý cirkevný zbor jej prajeme veľa Božieho požehnania, pevnej sily a nádeje, aby verne naďalej kráčala za Tým, ktorý je Svetlom našich životov − Pánom Ježišom Kristom

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 8.4.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart