< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40>

Spomienka na Dr. Karola Kuzmányho

Dňa 31. októbra 2004 bola slávnostne osadená busta Dr. Karola Kuzmányho pred Evanjelickým a. v. kostolom v Leviciach. Okrúhle 10. výročie tejto udalosti si pripomenuli levickí evanjelici na slávnostných službách Božích 31. októbra 2014.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 6.11.2014

viac

Vo Vrbovom sa skončil jubilejný rok chrámu

Presbyterstvo cirkevného zboru vo Vrbovom vyhlásilo pred rokom jubilejný rok 85. výročia pamiatky posvätenia chrámu, ktorý sa začal 6. 10. 2013 a bol ukončený 26. 10. 2014 slávnostnými službami Božími.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 3.11.2014

viac

K 20. výročiu posviacky Chrámu Svätej Trojice v Petržalke

V Bratislave-Petržalke si minulý víkend pripomenuli 20. výročie posvätenia chrámu Božieho. V sobotu 25. 10. sa konala slávnostná akadémia spojená s premiérou muzikálu "Činčet" a na nedeľných službách Božích 26. 10. kázal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Edita Škodová, presbyterka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 1.11.2014

viac

Pohrebná rozlúčka so zborovou dozorkyňou Ing. Vierou Pánikovou

Hlboko skormútení, ale do Božej vôle odovzdaní oznamujeme, že Pán života a smrti si 30. 9. 2014 v 56. roku života náhle povolal manželku, matku, svokru, babičku, sestru, príbuznú a zborovú dozorkyňu CZ ECAV Myjava Ing. Vieru Pánikovú.

 

Samuel Mišiak, zborový farár, CZ ECAV Myjava | 16.10.2014

viac

Dve výročia v CZ ECAV Šahy

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Šahy prežíval toho roku dve vzácne príležitosti, ktoré boli okrem Božej milosti spojené aj s osobou farára: 60. výročie založenia kňazskej stanice a 108. výročie pamiatky posvätenia chrámu Božieho.

 

Hana Peničková, zborová farárka, CZ ECAV Šahy | 16.10.2014

viac

Posledná rozlúčka s bývalou zborovou dozorkyňou

Pán života a smrti povolal k sebe našu spolusestru, bývalú dlhoročnú zborovú dozorkyňu CZ ECAV Zemianska Olča – Lipové Zuzanu Ďuračkovú. Zomrela po dlhej a ťažkej chorobe zmierená s Bohom aj ľuďmi v piatok 10. októbra 2014.

 

Peter Krajcer, farár-administrátor | 14.10.2014

viac

Návšteva Komárňancov v Nemecku

V dňoch 7. − 9. októbra sa malá delegácia z komárňanského cirkevného zboru zúčastnila na krátkej priateľskej návšteve v nemeckom evanjelickom cirkevnom zbore v Bühli.

 

Peter Krajcer, zborový farár, CZ ECAV Komárno | 13.10.2014

viac

Stretnutie žien v Komárne s P. Lukáčom

Uplynulú nedeľu sme sa po letnej prestávke opäť stretli v kruhu našich žien. Ako každý mesiac, aj tentoraz do nášho spoločenstva zavítal vzácny hosť, brat profesor Pavol Lukáč z pražskej UK, kde prednáša fyziku.

 

Peter Krajcer, zborový farár, CZ ECAV Komárno | 13.10.2014

viac

Sústredenie spevokolu z Drienčan

V dňoch 12. – 14. septembra 2014 sa členky ženského spevokolu z CZ ECAV Drienčany zúčastnili na ďalšom, už v poradí piatom víkendovom sústredení spevokolu, tentoraz na Myjave v Cirkevnom centre voľného času Brestovec – U Svítkov.

 

Štefan a Terézia Gabčanovci, zboroví farári, CZ ECAV Drienčany a Budikovany | 2.10.2014

viac

Zo stretnutia žien Novohradského seniorátu

V nedeľu 21. septembra 2014 sa v Českom Brezove konalo slávnostné stretnutie žien Novohradského seniorátu. V obnovenom chráme Božom prítomných privítala domáca farárka Júlia Gabčová, zborová dozorkyňa Dana Stanová a spevokol.

 

Milica Jozafová, seniorálna koordinátorka NOS | 2.10.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart