< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

Spomienkové služby Božie v Bukovci

Na Svätú Trojicu sme si na slávnostných službách Božích pripomenuli výročia narodenia dvoch významných kňazov, ktorí pôsobili v našom cirkevnom zbore, a to Júliusa Bodnára (130. výročie) a Vladimíra Roya (145. výročie). Slávnostným kazateľom bol brat biskup ZD Milan Krivda.

 

Dana Naďová, CZ ECAV Bukovec | 9.6.2015

viac

Za RNDr. Ľudovítom Kurucom, CSc.

Náhle po úraze nás 15. 5. 2015 opustil RNDr. Ľudovít Kuruc, CSc., bývalý riaditeľ Evanjelického lýcea v Bratislave (1991 – 2007), seniorálny dozorca Bratislavského seniorátu (1992 – 2000), zborový dozorca v rodnom cirkevnom zbore Vrbové, člen mnohých grémií v cirkvi (generálny presbyter, dištriktuálny presbyter, člen školských komisii a pod.).

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 9.6.2015

viac

Noc kostolov v Senici

V piatok 29. mája podvečer hlahol zvonov pozýval širokú verejnosť do evanjelického kostola na tohotoročnú Noc kostolov. Senický CZ patrí medzi zbory, ktoré sa pravidelne zapájajú do tejto aktivity, a tak bolo aj teraz pre všetkých prichádzajúcich prichystané duchovné posolstvo.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 2.6.2015

viac

Uvedenie nových funkcionárov BAS

V stredu 27. mája 2015 popoludní sa uskutočnilo prvé zasadnutie seniorálneho presbyterstva Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku pod novým vedením. Pred pracovným zasadnutím bol na službách Božích so spoveďou a s Večerou Pánovou vykonaný úvod nových predstaviteľov a funkcionárov BAS.

 

Sidonia Horňanová, seniorka BAS | 1.6.2015

viac

Služby Božie v piešťanských kúpeľoch

Začiatky bohoslužobného života v Piešťanoch si pripomenuli v Nedeľu po Vstúpení 17. mája 2015 na slávnostných misijných službách Božích, ktoré sa konali v Hudobnom pavilóne v Mestskom parku v Piešťanoch.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 28.5.2015

viac

Ženy DNS sa stretli v Pribete

Aj keď pribetský evanjelický chrám v bežnú nedeľu nie je zaplnený do posledného miesta, 17. mája 2015 praskal vo švíkoch. Konalo sa tu totiž seniorálne stretnutie žien Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, na ktorom sa zúčastnilo takmer 150 sestier.

 

Štefan Kiss, CZ ECAV Nové Zámky | 26.5.2015

viac

Deň matiek v Pliešovciach a Zaježovej

Služby Božie v Pliešovciach na 2. májovú nedeľu už viac rokov venujeme Dňu matiek. Nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď nás svojím vystúpením potešili deti z materskej školy a zo základnej školy s detským spevokolom Svetielka.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce  | 20.5.2015

viac

Inštalácia zborového farára v Kremnici

V sobotu 2. mája 2015 sa konala slávnosť inštalácie brata farára Jozefa Paceka za zborového farára Cirkevného zboru ECAV Kremnica. Evanjelický chrám Boží v Kremnici zaplnilo temer 400 veriacich.

 

Božena Schniererová, presbyterka, CZ ECAV Kremnica  | 18.5.2015

viac

Deň matiek v Krupine

V Cirkevnom zbore ECAV Krupina si sviatok matiek pripomenuli v nedeľu 10. mája 2015 popoludní na evanjelickej fare, kde sa stretlo 17 mamičiek so svojimi detičkami.

 

Anna Murínová, CZ ECAV Krupina | 15.5.2015

viac

Vo Vrbovom si pripomenuli koniec 2. svetovej vojny a farára Jozefa Bučka

Na 5. nedeľu po Veľkej noci 10. mája 2015 si na službách Božích vo Vrbovom pripomenuli 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Spomínali najmä na svojho farára Jozefa Bučka, ktorý sa oslobodenia nedožil.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 15.5.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart