< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

Z konventu Rimavského seniorátu

V sobotu 28. marca 2015 sa na pôde cirkevného zboru v Klenovci konal konvent Rimavského seniorátu. Konvent sa začal službami Božími, kde slávnostným kazateľom bol dištriktuálny brat biskup Milan Krivda.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka, CZ ECAV Rimavská Sobota | 31.3.2015

viac

Smrtná nedeľa v Komárne a Iži

Uplynulú nedeľu sme mali v našom cirkevnom zbore po roku opäť pašiové služby Božie. V kázni sme si pripomenuli ono pamätné zasadnutie židovskej rady z J 11, 47 − 53, keď sa rozhodlo o Ježišovej smrti.

 

Peter Krajcer, zborový farár, CZ ECAV Komárno | 25.3.2015

viac

Stretnutie žien v Komárne

V nedeľu 15. 3. 2014 sa v cirkevnom zbore v Komárne konalo pravidelné stretnutie evanjelických žien, ktorého sa zúčastňujú ženy zo štyroch cirkevných zborov nášho Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Hosťom tohto podujatia bol brat prof. ThDr. Juraj Bándy.

 

Peter Krajcer, zborový farár, CZ ECAV Komárno | 19.3.2015

viac

Pôstne stretnutie dôchodcov so Zpěvníkom evangelickým

Dňa 15. marca 2015 sa uskutočnilo v cirkevnom zbore v Leviciach pôstne stretnutie s dôchodcami, na ktorom sa zišlo 35 bratov a sestier.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 18.3.2015

viac

„In memoriam 50” J. V. Hroboňa

V Písme svätom sa píše: „Spomínajte na svojich vodcov…“ V Rimavskej Sobote sme si pripomenuli službu evanjelického farára Jána Vladimíra Hroboňa, ktorý slúžil v našom cirkevnom zbore od roku 1949 až do svojej smrti v roku 1965.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka, CZ ECAV Rimavská Sobota | 16.3.2015

viac

Pamiatka posvätenia chrámu Božieho v Komárne

Komárňanskí evanjelici si na službách Božích na Predpôstnu nedeľu 15. februára 2015 pripomenuli 217. výročie posviacky svojho chrámu Božieho. Kázňou slova Božieho pri tejto príležitosti poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Peter Krajcer, zborový farár, CZ ECAV Komárno | 4.3.2015

viac

Z predvianočnej nálady v Jelšave

V piatok pred 3. adventnou nedeľou sa vo dvore jelšavského evanjelického farského úradu opäť uskutočnila tradičná prezentácia vianočných výrobkov a v kostole konalo predvianočné vystúpenie detí, ktoré uviedol domáci farár Ivan Bojna.

 

Alena Sabonová, CZ ECAV Jelšava | 14.1.2015

viac

„Pohania pred kráľom“ v Lazoch pod M.

Žiaci II. stupňa základnej školy navštevujúci evanjelickú náboženskú výchovu nacvičili pre návštevníkov služieb Božích i detskej besiedky v Nedeľu misie 11. januára 2015 divadelnú scénku od autora Štefana Kissa s názvom „Pohania pred kráľom“.

 

Peter Fabok, zborový farár, CZ ECAV Lazy pod M. | 14.1.2015

viac

Slávnostná príležitosť v Dobroči

V Cirkevnom zbore ECAV Dobroč sa 7. decembra 2014 konali služby Božie pri príležitosti posvätenia nových bohoslužobných nádob k Večeri Pánovej. Posvätenie vykonal brat generálny biskup Miloš Klátik. Spovedným príhovorom napomenul a povzbudil brat senior Ivan Mucha.

 

Ivan Boženík, zborový farár, CZ ECAV Dobroč | 5.1.2015

viac

Reštaurátorský výskum kazateľnice v Hostišovciach

Cirkevný zbor ECAV Budikovany, filiálka Hostišovce, v roku 2014 podával projekt cez Ministerstvo kultúry SR na reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kazateľnice v Evanjelickom a. v. kostole v Hostišovciach.

 

Terézia Gabčanová, zborová farárka, CZ ECAV Budikovany | 30.12.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart