< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

Z predvianočnej nálady v Jelšave

V piatok pred 3. adventnou nedeľou sa vo dvore jelšavského evanjelického farského úradu opäť uskutočnila tradičná prezentácia vianočných výrobkov a v kostole konalo predvianočné vystúpenie detí, ktoré uviedol domáci farár Ivan Bojna.

 

Alena Sabonová, CZ ECAV Jelšava | 14.1.2015

viac

„Pohania pred kráľom“ v Lazoch pod M.

Žiaci II. stupňa základnej školy navštevujúci evanjelickú náboženskú výchovu nacvičili pre návštevníkov služieb Božích i detskej besiedky v Nedeľu misie 11. januára 2015 divadelnú scénku od autora Štefana Kissa s názvom „Pohania pred kráľom“.

 

Peter Fabok, zborový farár, CZ ECAV Lazy pod M. | 14.1.2015

viac

Slávnostná príležitosť v Dobroči

V Cirkevnom zbore ECAV Dobroč sa 7. decembra 2014 konali služby Božie pri príležitosti posvätenia nových bohoslužobných nádob k Večeri Pánovej. Posvätenie vykonal brat generálny biskup Miloš Klátik. Spovedným príhovorom napomenul a povzbudil brat senior Ivan Mucha.

 

Ivan Boženík, zborový farár, CZ ECAV Dobroč | 5.1.2015

viac

Reštaurátorský výskum kazateľnice v Hostišovciach

Cirkevný zbor ECAV Budikovany, filiálka Hostišovce, v roku 2014 podával projekt cez Ministerstvo kultúry SR na reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie kazateľnice v Evanjelickom a. v. kostole v Hostišovciach.

 

Terézia Gabčanová, zborová farárka, CZ ECAV Budikovany | 30.12.2014

viac

Posviacka obnovenej zborovej miestnosti v CZ Bukovec

V 3. adventnú nedeľu sme v našom cirkevnom zbore privítali vznešeného brata seniora Miroslava Hvožďaru, ktorý vykonal posviacku našej zborovej miestnosti.

 

Ján Sadloň, námestný farár, CZ ECAV Bukovec | 27.12.2014

viac

Predvianočné stretnutie jubilantov v CZ Krupina

V Krupine sa v 4. adventnú nedeľu konala milá slávnosť. Dvadsať členov cirkevného zboru, ktorí sa v 2. polroku dožili životného okrúhleho jubilea nad 60 rokov, sa zišlo na predvianočnom stretnutí jubilantov.

 

Anna Murínová, CZ ECAV Krupina | 27.12.2014

viac

Stretnutie spevokolov v Málinci

Dňa 13. decembra 2014 sa konalo seniorátne stretnutie spevokolov cirkevných zborov Novohradského seniorátu v Málinci. Stretnutie otvoril domáci farár a senior Ivan Mucha pozdravom a modlitbou.

 

Ivan Boženík, zborový farár, CZ ECAV Dobroč | 15.12.2014

viac

Modlitebné stretnutie DNS v Leviciach

Dňa 13. decembra 2014 sa v priestoroch cirkevného zboru v Leviciach uskutočnilo modlitebné stretnutie Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Zúčastnili sa ňom ordinovaní, ako aj neordinovaní členovia cirkvi.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 15.12.2014

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Senici

Zapálenie prvej sviečky na adventnom venci v cirkevnom zbore v Senici znamenalo nielen začiatok cirkevného roka, ale aj spomienku na posviacku kostola, ktorý bol posvätený pred 230 rokmi práve v prvú adventnú nedeľu.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 11.12.2014

viac

Stretnutie imobilných dôchodcov

V CZ ECAV Levice sa 7. 11. 2014 konalo stretnutie imobilných dôchodcov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých a už nemôžu prísť do chrámu Božieho. Preto sme sa rozhodli, že ich privezieme na stretnutie do zborového centra, kde pre nich pripravíme duchovný program.

 

Martin Riecky, zborový farár | 8.12.2014

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart