< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

V Dačovom Lome porastú stromy reformácie

V Cirkevnom zbore ECAV Dačov Lom zažili 28. júna výnimočnú udalosť. Na službách Božích zvestoval slovo Božie na základe pozvania námestného farára Juraja Macku generálny duchovný plk. Marian Bodolló. Po službách Božích zasadili tri stromy reformácie.

 

Peter Bornstein, Dačov Lom | 2.7.2015

viac

Juniáles v Lučenci pamätal na otcov rodín

V CZ ECAV Lučenec bola 3. júnová sobota 20. 6. 2015 výnimočná. V upravenej farskej záhrade sa konal juniáles, na ktorom sa stretli celé rodiny. Zišlo sa nás okolo stovky.

 

Ľudovít Hroboň, zborový farár, CZ ECAV Lučenec | 29.6.2015

viac

Zborový výlet do Kokavy nad Rimavicou

V nedeľu 21. júna 2015 sa cirkevníci levického zboru zúčastnili na zájazde do Kokavy nad Rimavicou a jej okolia. Zájazd na miesta, kde pôsobil predtým, ako prišiel do Levíc, organizoval brat farár Riecky.

 

Eva Olveczká, CZ ECAV Levice | 25.6.2015

viac

Petržalčania spievali na východe Slovenska

Zborový spevokol Laudate z CZ ECAV Bratislava-Petržalka podnikol v dňoch 19. − 21. júna 2015 zájazd na východ Slovenska, kde so svojím programom vystúpil v rámci Vranovských zborových slávností, v Evanjelickom a. v. kostole v Giraltovciach aj na nedeľných službách Božích v Hanušovciach nad Topľou.

 

Edita Škodová, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 25.6.2015

viac

CZ Krupina na výlete v Martine

Spolok Eleny Maróthy Šoltésovej, ktorý pracuje v CZ ECAV Krupina, 14. júna 2015 uskutočnil zborový poznávací výlet do Martina.

 

Anna Murínová, CZ ECAV Krupina | 22.6.2015

viac

Spojená pastorálna konferencia BAS a Brnianskeho seniorátu ČCE

V Ev. kostole vo Veľkých Levároch sa 9. 6. 2015 na slávnostných službách Božích s Večerou Pánovou zišlo bratstvo a sesterstvo dvoch susedných seniorátov za účasti dôstojného brata biskupa ZD Milana Krivdu. Kázňou slova Božieho na tému vzkrieseného a nás očakávajúceho Krista Pána poslúžil brat farár Štepán Hájek zo zboru ČCE Brno-Husovice.

 

Radoslav Danko, zborový farár, CZ ECAV Veľké Leváre | 22.6.2015

viac

Posviacka zvona na kostole v Iži

V nedeľu 14. júna 2015 sme si vo fílii Iža (CZ ECAV Komárno) pripomenuli 3. výročie posvätenia kostola. Slávnostným kazateľom na službách Božích bol brat generálny biskup ECAV Miloš Klátik. Posviacku nového zvona pri tejto príležitosti vykonala Mária Popičová, konseniorka Dunajsko-nitrianskeho seniorátu.

 

Mária Popičová, konseniorka DNS, administrujúca farárka | 18.6.2015

viac

Zborový deň CZ ECAV Tornaľa

Už tretí rok sa bratia a sestry z CZ ECAV Tornaľa stretávajú na zborovom dni. Za jeho organizáciou stojí vždy niektorá z fílií, keďže cirkevný zbor ich má niekoľko. Tento rok to boli bratia a sestry z matkocirkvi v Tornali za pomoci brata farára Marcela Ištvána a zborového dozorcu Daniela Poprockého.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ – Abovce | 16.6.2015

viac

Posviacka základného kameňa v Seredi

Prvá potrojičná nedeľa bola výnimočne radostnou pre spoločenstvo evanjelikov a. v. v Seredi, dcérocirkvi CZ Trnava. V tento deň sa začala viditeľne napĺňať túžba viacerých generácií seredských evanjelikov po vlastnom bohoslužobnom stánku, v minulosti opakovane zmarená nepriazňou doby a štátnej moci.

 

Kristián Kostecký, námestný farár, CZ ECAV Trnava | 16.6.2015

viac

Seniorálny deň Zvolenského seniorátu

V nedeľu 17. mája 2015 sa v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice vo Zvolene konal seniorálny deň Zvolenského seniorátu. Témou tohtoročného seniorálneho dňa bola osobnosť Ľudovíta Štúra pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.

 

Lívia Mojzsisová, námestná farárka, CZ ECAV Zvolen | 11.6.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart