< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

Posviacka zvona na kostole v Iži

V nedeľu 14. júna 2015 sme si vo fílii Iža (CZ ECAV Komárno) pripomenuli 3. výročie posvätenia kostola. Slávnostným kazateľom na službách Božích bol brat generálny biskup ECAV Miloš Klátik. Posviacku nového zvona pri tejto príležitosti vykonala Mária Popičová, konseniorka Dunajsko-nitrianskeho seniorátu.

 

Mária Popičová, konseniorka DNS, administrujúca farárka | 18.6.2015

viac

Zborový deň CZ ECAV Tornaľa

Už tretí rok sa bratia a sestry z CZ ECAV Tornaľa stretávajú na zborovom dni. Za jeho organizáciou stojí vždy niektorá z fílií, keďže cirkevný zbor ich má niekoľko. Tento rok to boli bratia a sestry z matkocirkvi v Tornali za pomoci brata farára Marcela Ištvána a zborového dozorcu Daniela Poprockého.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ – Abovce | 16.6.2015

viac

Posviacka základného kameňa v Seredi

Prvá potrojičná nedeľa bola výnimočne radostnou pre spoločenstvo evanjelikov a. v. v Seredi, dcérocirkvi CZ Trnava. V tento deň sa začala viditeľne napĺňať túžba viacerých generácií seredských evanjelikov po vlastnom bohoslužobnom stánku, v minulosti opakovane zmarená nepriazňou doby a štátnej moci.

 

Kristián Kostecký, námestný farár, CZ ECAV Trnava | 16.6.2015

viac

Seniorálny deň Zvolenského seniorátu

V nedeľu 17. mája 2015 sa v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice vo Zvolene konal seniorálny deň Zvolenského seniorátu. Témou tohtoročného seniorálneho dňa bola osobnosť Ľudovíta Štúra pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia.

 

Lívia Mojzsisová, námestná farárka, CZ ECAV Zvolen | 11.6.2015

viac

Spomienkové služby Božie v Bukovci

Na Svätú Trojicu sme si na slávnostných službách Božích pripomenuli výročia narodenia dvoch významných kňazov, ktorí pôsobili v našom cirkevnom zbore, a to Júliusa Bodnára (130. výročie) a Vladimíra Roya (145. výročie). Slávnostným kazateľom bol brat biskup ZD Milan Krivda.

 

Dana Naďová, CZ ECAV Bukovec | 9.6.2015

viac

Za RNDr. Ľudovítom Kurucom, CSc.

Náhle po úraze nás 15. 5. 2015 opustil RNDr. Ľudovít Kuruc, CSc., bývalý riaditeľ Evanjelického lýcea v Bratislave (1991 – 2007), seniorálny dozorca Bratislavského seniorátu (1992 – 2000), zborový dozorca v rodnom cirkevnom zbore Vrbové, člen mnohých grémií v cirkvi (generálny presbyter, dištriktuálny presbyter, člen školských komisii a pod.).

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 9.6.2015

viac

Noc kostolov v Senici

V piatok 29. mája podvečer hlahol zvonov pozýval širokú verejnosť do evanjelického kostola na tohotoročnú Noc kostolov. Senický CZ patrí medzi zbory, ktoré sa pravidelne zapájajú do tejto aktivity, a tak bolo aj teraz pre všetkých prichádzajúcich prichystané duchovné posolstvo.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 2.6.2015

viac

Uvedenie nových funkcionárov BAS

V stredu 27. mája 2015 popoludní sa uskutočnilo prvé zasadnutie seniorálneho presbyterstva Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku pod novým vedením. Pred pracovným zasadnutím bol na službách Božích so spoveďou a s Večerou Pánovou vykonaný úvod nových predstaviteľov a funkcionárov BAS.

 

Sidonia Horňanová, seniorka BAS | 1.6.2015

viac

Služby Božie v piešťanských kúpeľoch

Začiatky bohoslužobného života v Piešťanoch si pripomenuli v Nedeľu po Vstúpení 17. mája 2015 na slávnostných misijných službách Božích, ktoré sa konali v Hudobnom pavilóne v Mestskom parku v Piešťanoch.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 28.5.2015

viac

Ženy DNS sa stretli v Pribete

Aj keď pribetský evanjelický chrám v bežnú nedeľu nie je zaplnený do posledného miesta, 17. mája 2015 praskal vo švíkoch. Konalo sa tu totiž seniorálne stretnutie žien Dunajsko-nitrianskeho seniorátu, na ktorom sa zúčastnilo takmer 150 sestier.

 

Štefan Kiss, CZ ECAV Nové Zámky | 26.5.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart