< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41>

Deň matiek v Krupine

V Cirkevnom zbore ECAV Krupina si sviatok matiek pripomenuli v nedeľu 10. mája 2015 popoludní na evanjelickej fare, kde sa stretlo 17 mamičiek so svojimi detičkami.

 

Anna Murínová, CZ ECAV Krupina | 15.5.2015

viac

Vo Vrbovom si pripomenuli koniec 2. svetovej vojny a farára Jozefa Bučka

Na 5. nedeľu po Veľkej noci 10. mája 2015 si na službách Božích vo Vrbovom pripomenuli 70. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Spomínali najmä na svojho farára Jozefa Bučka, ktorý sa oslobodenia nedožil.

 

Miroslav Jäger, zborový farár, CZ ECAV Vrbové | 15.5.2015

viac

SEJ si pripomenula rod Maróthyovcov

Na stretnutí Slovenskej evanjelickej jednoty, odbor Novohradský seniorát, v spolupráci s CZ ECAV Lučenec 26. apríla 2015 sme si pripomenuli vzácne postavy evanjelickej cirkvi a slovenského národa z rodu Maróthyovcov, ktoré sú späté aj s naším seniorátom.

 

Mária Hroboňová, Pavel J. Králik, Lučenec  | 30.4.2015

viac

V Petržalke privítali návštevu z Fínska

V Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke 26. apríla 2015 prijali návštevu evanjelikov z diecézy Mikkeli Evanjelickej luteránskej cirkvi vo Fínsku na čele s biskupom Seppom Häkkinenom, ktorý petržalským evanjelikom poslúžil kázňou slova Božieho.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 30.4.2015

viac

Na konvente Bratislavského seniorátu inštalovali seniorku Sidoniu Horňanovú

V sobotu 11. apríla 2015 na službách Božích na úvod výročného konventu Bratislavského seniorátu v Ev. a. v. chráme Božom v Dunajskej Lužnej bola slávnostne inštalovaná novozvolená sestra seniorka doc. ThDr. Sidonia Horňanová, PhD., zborová farárka CZ ECAV Modra-Kráľová.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.4.2015

viac

Inštalácia v Lučenci a strom reformácie

Prvá nedeľa po Veľkej noci 12. apríla 2015 bola radostnou udalosťou v živote Cirkevného zboru ECAV Lučenec. Na slávnostných službách Božích bol inštalovaný nový zborový farár Mgr. Ľudovít Hroboň.

 

Mária Hroboňová, námestná farárka, CZ ECAV Lučenec  | 14.4.2015

viac

99 rokov života sestry Anny Belicovej

Naša spolusestra Anna Belicová z Revúckej Lehoty (CZ ECAV Chyžné) sa 31. marca 2015 dožila vzácneho životného jubilea − 99 rokov. Za celý cirkevný zbor jej prajeme veľa Božieho požehnania, pevnej sily a nádeje, aby verne naďalej kráčala za Tým, ktorý je Svetlom našich životov − Pánom Ježišom Kristom

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 8.4.2015

viac

Biblická olympiáda GES ECAV

Na pôde Cirkevného zboru ECAV Revúca sa 27. marca 2015 konalo seniorálne kolo biblickej olympiády. V priestoroch Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej nás privítala domáca sestra farárka Mgr. Ing. Danica Hudecová.

 

Emília Völgyiová, koordinátorka biblickej olympiády GES | 8.4.2015

viac

Biskup Sabol navštívil Rimavský seniorát

Na pôde Rimavského seniorátu sme v pôstnom čase privítali dôstojného brata dištriktuálneho biskupa VD dištriktu Slavomíra Sabola, ktorý v popoludňajších hodinách v Rimavskej Sobote sa podelil so svojimi skúsenosťami a súčasnou situáciou, v ktorej sa nachádza kresťanský svet.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka, CZ ECAV Rimavská Sobota | 31.3.2015

viac

Z konventu Rimavského seniorátu

V sobotu 28. marca 2015 sa na pôde cirkevného zboru v Klenovci konal konvent Rimavského seniorátu. Konvent sa začal službami Božími, kde slávnostným kazateľom bol dištriktuálny brat biskup Milan Krivda.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka, CZ ECAV Rimavská Sobota | 31.3.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart