< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

Misijné služby Božie v Myjave

Počas Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2015 sa v nedeľu 5. júla 2015 konali misijné služby Božie, na ktorých sa v tomto roku prezentoval aj Cirkevný zbor ECAV Myjava.

 

Monika Černeková, námestná farárka, CZ ECAV Myjava | 7.7.2015

viac

Inštalácia zborového farára v Bukovci

V sobotu 20. júna 2015 sa v chráme Božom v Bukovci konala slávnosť inštalácie brata farára Jána Sadloňa, ktorého si cirkevný zbor na volebnom konvente jednohlasne zvolil za svojho duchovného pastiera.

 

Dana Naďová, CZ ECAV Bukovec | 6.7.2015

viac

Slávnosť v cirkevnom zbore v Sucháni

V Cirkevnom zbore ECAV Sucháň sme 21. júna 2015 v 3. nedeľu po Svätej Trojici (Deň otcov) mali slávnostné služby Božie spoločne u aj s Cirkevným zborom ECAV Dačov Lom, na ktorých sme si pripomenuli 125. výročie smrti Pavla Dacsu.

 

Juraj Macko, administrátor CZ ECAV Sucháň | 3.7.2015

viac

V Uderinej spomínali na Júliusa Bodnára

Uderinskí evanjelici a rodáci prežívali v 4. nedeľu po Svätej Trojici 28. 6. 2015 dve vzácne príležitosti na slávnostných službách Božích, kde si pripomenuli 175. výročie pamiatky posvätenia chrámu, ako aj 145. výročie narodenia a 80. výročie úmrtia rodáka Júliusa Bodnára.

 

Zlatica Mániková, zborová presbyterka, CZ ECAV Uderiná | 3.7.2015

viac

V Dačovom Lome porastú stromy reformácie

V Cirkevnom zbore ECAV Dačov Lom zažili 28. júna výnimočnú udalosť. Na službách Božích zvestoval slovo Božie na základe pozvania námestného farára Juraja Macku generálny duchovný plk. Marian Bodolló. Po službách Božích zasadili tri stromy reformácie.

 

Peter Bornstein, Dačov Lom | 2.7.2015

viac

Juniáles v Lučenci pamätal na otcov rodín

V CZ ECAV Lučenec bola 3. júnová sobota 20. 6. 2015 výnimočná. V upravenej farskej záhrade sa konal juniáles, na ktorom sa stretli celé rodiny. Zišlo sa nás okolo stovky.

 

Ľudovít Hroboň, zborový farár, CZ ECAV Lučenec | 29.6.2015

viac

Zborový výlet do Kokavy nad Rimavicou

V nedeľu 21. júna 2015 sa cirkevníci levického zboru zúčastnili na zájazde do Kokavy nad Rimavicou a jej okolia. Zájazd na miesta, kde pôsobil predtým, ako prišiel do Levíc, organizoval brat farár Riecky.

 

Eva Olveczká, CZ ECAV Levice | 25.6.2015

viac

Petržalčania spievali na východe Slovenska

Zborový spevokol Laudate z CZ ECAV Bratislava-Petržalka podnikol v dňoch 19. − 21. júna 2015 zájazd na východ Slovenska, kde so svojím programom vystúpil v rámci Vranovských zborových slávností, v Evanjelickom a. v. kostole v Giraltovciach aj na nedeľných službách Božích v Hanušovciach nad Topľou.

 

Edita Škodová, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 25.6.2015

viac

CZ Krupina na výlete v Martine

Spolok Eleny Maróthy Šoltésovej, ktorý pracuje v CZ ECAV Krupina, 14. júna 2015 uskutočnil zborový poznávací výlet do Martina.

 

Anna Murínová, CZ ECAV Krupina | 22.6.2015

viac

Spojená pastorálna konferencia BAS a Brnianskeho seniorátu ČCE

V Ev. kostole vo Veľkých Levároch sa 9. 6. 2015 na slávnostných službách Božích s Večerou Pánovou zišlo bratstvo a sesterstvo dvoch susedných seniorátov za účasti dôstojného brata biskupa ZD Milana Krivdu. Kázňou slova Božieho na tému vzkrieseného a nás očakávajúceho Krista Pána poslúžil brat farár Štepán Hájek zo zboru ČCE Brno-Husovice.

 

Radoslav Danko, zborový farár, CZ ECAV Veľké Leváre | 22.6.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart