< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

Deň matiek a skúška konfirmandov v Myjave

V rámci služieb Božích v myjavskom chráme Božom 13. mája 2018 pozdravili deti z besiedky z príležitosti Dňa matiek svoje, ale aj všetky prítomné mamičky a babičky hodnotným programom básní a piesní. Zároveň sa zboru predstavili tohtoroční konfirmandi.

 

S. J. Mišiak, námestný farár, CZ ECAV Myjava | 16.5.2018

viac

Posviacka organa v Horných Zeleniciach

Vo 4. nedeľu po Veľkej noci (Cantate) sa v CZ Horné Zelenice konali slávnostné služby Božie s posviackou zreštaurovaného organa. Kráľovský hudobný nástroj na podnet sestry farárky Lenky Sedláčkovej a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR k svojim 165. narodeninám znovu nadobudol pôvodnú kvalitu.

 

Olina Kolar, zborová farárka, CZ ECAV Horné Zelenice | 9.5.2018

viac

Uvedenie presbyterov v Malej Čalomiji

Počas služieb Božích na 4. nedeľu po Veľkej noci − Cantate (Spievajte) boli v CZ Malá Čalomija slávnostné uvedení do úradu dvaja noví presbyteri: Jaroslav Čika a Ján Šimko, ktorí zároveň zložili slávnostný sľub.

 

Mária Čiková, Malá Čalomija | 5.5.2018

viac

Spomienka na bratov farárov v Maškovej

V nedeľu 8. apríla 2018 sme si na službách Božích v CZ ECAV Mašková pripomenuli 200. výročie narodenia farára Karola Dedinského. O týždeň, 15. apríla, sme si pripomenuli maškovského rodáka Daniela Maróthyho.

 

Dušan Chovanec, námestný farár, CZ Mašková | 25.4.2018

viac

Inštalácia zborovej farárky v Pukanci

Po takmer ročnom pôsobení a úspešnej voľbe za zborovú farárku v Cirkevnom zbore ECAV Pukanec bola do úradu v nedeľu 8. apríla 2018 slávnostne uvedená Mgr. Jana Lauková.

 

Zorica Horáková, zborová farárka, CZ Bátovce | 11.4.2018

viac

Kvetná nedeľa v Poltári

V Evanjelickom chráme Božom v Poltári na Kvetnú nedeľu 25. marca 2018 kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup Západného dištriktu Milan Krivda.

 

Vladimíra Balcová, zborová kaplánka, CZ Poltár | 6.4.2018

viac

Konvent Bratislavského seniorátu 2018

Tohtoročný seniorálny konvent Bratislavského seniorátu sa konal v sobotu 17. marca 2018 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Bratislave-Prievoze. Zúčastnilo sa na ňom 138 konventuálov, dištriktuálny biskup ZD ECAV Milan Krivda a ďalší hostia.

 

Edita Škodová, delegátka za CZ Bratislava-Petržalka | 20.3.2018

viac

V Dubovom si pripomenuli Samuela Bielka

Život a dielo vzácneho učiteľa, kantora a kronikára obce Dubové Samuela Bielka si pri 110. výročí jeho narodenia pripomenuli veriaci v tamojšom evanjelickom kostole v nedeľu 25. 2. 2018 na slávnostných službách Božích.

 

Ján Čáby, zborový farár, senior ZVS  | 8.3.2018

viac

Pôstne zastavenie v Poltári

V 3. pôstnu nedeľu 4. marca 2018 vo večerných hodinách sa v Evanjelickom chráme Božom v Poltári uskutočnilo pôstne zastavenie pri slove a hudbe. Organové skladby predniesol Janko Siroma.

 

Vladimíra Balcová, zborová kaplánka, CZ Poltár | 7.3.2018

viac

Evanjelici MYS sa stretli v Bukovci

Predovšetkým vďaka Pánu Bohu a organizačnému výboru sme sa mohli zúčastniť na už 2. evanjelickom plese Myjavského seniorátu, ktorý sa konal 9. februára 2018 v Kultúrnom dome v Bukovci.

 

Miriam Bukovčanová, Myjavský seniorát | 20.2.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart