< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

Dištriktuálny deň ZD ECAV 2018 na Branči

Dňa 5. júla 2018 sa opäť stretli evanjelici zo širokého okolia, ale aj z iných kútov Slovenka na zrúcaninách hradu Branč, kde sa tradične konal Dištriktuálny deň ZD ECAV na Slovensku.

 

Martina Krivdová, tajomníčka vnútornej misie, vmv(at)zdecav.sk | 9.7.2018

viac

Večer v kostole a služby Božie na koniec školského roka v Babinej

V piatok 22. 6. 2018 o 18.00 hod. sa v Evanjelickom a. v. kostole v Babinej konalo misijné podujatie s názvom „Večer v kostole“ a vo 4. nedeľu po Sv. Trojici sa uskutočnili služby Božie venované ukončeniu náboženskej výučby a školského roka 2017/2018.

 

Roman Sarvaš, námestný farár CZ ECAV Babiná  | 2.7.2018

viac

Levičania na návšteve v Sliezsku

Evanjelici z CZ ECAV Levice v dňoch 2. – 3. júna 2018 navštívili niekoľko cirkevných zborov Sliezskej cirkvi evanjelickej a. v. v Českej republike.

 

Alžbeta Solmošiová, CZ ECAV Levice | 20.6.2018

viac

Jubilejná konfirmácia v Kšinnej

Na jubilejnej konfirmácii po 60-tich rokoch sa v 1. nedeľu po Svätej Trojici 3. 6. 2018 v chráme Božom v Kšinnej zišlo 16 z 32 konfirmandov, ktorí 11. 5. 1958 v tomto chráme potvrdili svoju krstnú zmluvu.

 

Jozef Adame, Jozefína Bašková a Štefánia Botková | 15.6.2018

viac

Noc kostolov 2018 v Banskej Štiavnici

V piatok 25. 5. 2018 sa uskutočnil 8. ročník Noci kostolov, počas ktorej boli otvorené mnohé kostoly a modlitebne na Slovensku. Banská Štiavnica je, a to nielen počas tejto noci, jedným z najžiarivejších miest na mape lásky, porozumenia a vzájomnej spolupatričnosti kresťanov.

 

Janka Bernáthová, CZ Banská Štiavnica  | 29.5.2018

viac

Deň matiek a skúška konfirmandov v Myjave

V rámci služieb Božích v myjavskom chráme Božom 13. mája 2018 pozdravili deti z besiedky z príležitosti Dňa matiek svoje, ale aj všetky prítomné mamičky a babičky hodnotným programom básní a piesní. Zároveň sa zboru predstavili tohtoroční konfirmandi.

 

S. J. Mišiak, námestný farár, CZ ECAV Myjava | 16.5.2018

viac

Posviacka organa v Horných Zeleniciach

Vo 4. nedeľu po Veľkej noci (Cantate) sa v CZ Horné Zelenice konali slávnostné služby Božie s posviackou zreštaurovaného organa. Kráľovský hudobný nástroj na podnet sestry farárky Lenky Sedláčkovej a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR k svojim 165. narodeninám znovu nadobudol pôvodnú kvalitu.

 

Olina Kolar, zborová farárka, CZ ECAV Horné Zelenice | 9.5.2018

viac

Uvedenie presbyterov v Malej Čalomiji

Počas služieb Božích na 4. nedeľu po Veľkej noci − Cantate (Spievajte) boli v CZ Malá Čalomija slávnostné uvedení do úradu dvaja noví presbyteri: Jaroslav Čika a Ján Šimko, ktorí zároveň zložili slávnostný sľub.

 

Mária Čiková, Malá Čalomija | 5.5.2018

viac

Spomienka na bratov farárov v Maškovej

V nedeľu 8. apríla 2018 sme si na službách Božích v CZ ECAV Mašková pripomenuli 200. výročie narodenia farára Karola Dedinského. O týždeň, 15. apríla, sme si pripomenuli maškovského rodáka Daniela Maróthyho.

 

Dušan Chovanec, námestný farár, CZ Mašková | 25.4.2018

viac

Inštalácia zborovej farárky v Pukanci

Po takmer ročnom pôsobení a úspešnej voľbe za zborovú farárku v Cirkevnom zbore ECAV Pukanec bola do úradu v nedeľu 8. apríla 2018 slávnostne uvedená Mgr. Jana Lauková.

 

Zorica Horáková, zborová farárka, CZ Bátovce | 11.4.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart