< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

Inštalácia v Horných Zeleniciach

V Ev. a. v. chráme Božom v Horných Zeleniciach 10. decembra 2017 seniorka Bratislavského seniorátu Sidonia Horňanová inštalovala novú zborovú farárku Olinu Kolarovú. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup ECAV Miloš Klátik.

 

Olina Kolar, zborová farárka, CZ ECAV Horné Zelenice | 21.12.2017

viac

Adventná večiereň v Banskej Štiavnici

V piatkový večer 15. 12. 2017 sa uskutočnila adventná večiereň, ktorú viedol zborový kaplán Milan Bartko, spojená s vystúpením študentského speváckeho zboru z Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici.

 

Teodor Sitarčík, študent 3. ročníka, EG v Banskej Bystrici | 19.12.2017

viac

Predvianočná SPK Bratislavského seniorátu

V Evanjelickom dome starostlivosti v Bratislave sa 6. 12. 2017 uskutočnila Seniorálna pastorálna konferencia duchovných Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. Osobitne boli na ňu pozvaní sestry farárske vdovy a duchovní na dôchodku.

 

Sidonia Horňanová, seniorka BAS | 13.12.2017

viac

Oprava oltára v Mokrej Lúke pokračuje

Cirkevný zbor ECAV Mokrá Lúka vykonal v roku 2017 ďalšiu etapu reštaurátorských prác na hlavnom oltári v Evanjelickom kostole v Mokrej Lúke.

 

Predsedníctvo CZ Mokrá Lúka | 12.12.2017

viac

Brat generálny biskup v Trenčianskych Stankovciach

Prvá adventná nedeľa 3. 12. 2017 bola v CZ ECAV na Slovensku Trenčianske Stankovce výnimočná nielen začiatkom nového cirkevného roka, ale aj tým, že pozvanie na služby Božie ako slávnostný kazateľ prijal dôstojný brat generálny biskup doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., s manželkou Oľgou.

 

Jarmila a Milan Petrulovci, CZ ECAV Trenč. Stankovce | 6.12.2017

viac

Slávnostné príležitosti v CZ ECAV Myjava

V závere jubilejného roka 2017 si Cirkevný zbor ECAV v Myjave dôstojne pripomenul celocirkevné jubileá v rámci slávností a duchovných podujatí v chráme Božom, na ktorých účinkovali vzácni hostia, ako aj myjavský zborový spevokol.

 

Samuel Ján Mišiak, námestný farár, CZ ECAV Myjava | 5.12.2017

viac

Strom reformácie vo Svätom Petre

V 20. nedeľu po Svätej Trojici 29. októbra 2017 bola v rámci služieb Božích v Cirkevnom zbore ECAV Svätý Peter pri Komárne spomienka na Júliusa Daniela Mišiaka pri jeho nedožitých 95. narodeninách.

 

Samuel Ján Mišiak, Myjava | 4.12.2017

viac

Seniorátne stretnutie žien MYS 2017

Ženy Myjavského seniorátu si na svoje každoročné stretnutie vybrali príjemné novembrové nedeľné popoludnie, keď sa zišli v kostole Cirkevného zboru ECAV Senica-Čáčov.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 30.11.2017

viac

90. výročie posvätenia chrámu v Pliešovciach

V 19. nedeľu po Sv. Trojici 22. októbra 2017 si v Pliešovciach pripomínali 90. výročie posvätenia chrámu Božieho. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat biskup Milan Krivda.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce  | 14.11.2017

viac

Návšteva Žipovčanov na Rimave

Veľkým prianím žipovského brata farára Stanislava Halušku bolo navštíviť cirkevné zbory Drienčany, Budikovany a Hrušovo v Rimavskom senioráte. Dôvodom bol fakt, že od ordinácie v roku 2004 tu pôsobí ich rodáčka Terézia Gabčanová so svojím manželom Štefanom.

 

Terézia Gabčanová, námestná farárka, CZ ECAC Budikovany  | 13.11.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart