< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39>

Stretnutie rodín HOS v Teranoch

V prvú nedeľu po Veľkej noci 23.apriIa 2017 o 15 hodine sa stretli v Teranoch rodiny z Hontianskeho seniorátu. Podujatie moderovala sestra seniorálna dozorkyňa Miroslava Balková.

 

Dušan Hučka a Margita Paulínyová, CZ ECAV Terany  | 30.5.2017

viac

Slávnostné uvedenie knihy o Lišove

Dňa 29. 4. 2017 sa v Lišove konali slávnostné služby Božie, na ktorých bola uvedená do života kniha Anny Ľuptákovej a Miloslava Naďa „Lišov − monografia obce“. Zároveň sme si pripomenuli 475. výročie reformácie v Lišove.

 

Dušan Hučka a Margita Paulínyová, CZ ECAV Terany | 30.5.2017

viac

Myjavskí evanjelici s úctou spomínali

Myjavský cirkevný zbor si 19. marca 2017 s úctou spomenul na dvoch významných kňazov, narodených v ten istý deň – Dr. Jozefa Miloslava Hurbana aj turolúckeho farára Karola Ľudovíta Semiana – pri 200. výročí ich narodenia.

 

Samuel Ján Mišiak, námestný farár, CZ ECAV Myjava | 3.5.2017

viac

K 160. výročiu narodenia Terézie Vansovej

V nedeľu 23. 4. 2017 sme si v Cirkevnom zbore ECAV Rimavská Píla v spolupráci s obcou a MO Matice slovenskej v Tisovci pripomenuli 160. výročie narodenia Terézie Vansovej.

 

Lýdia Naďová, duchovná správkaňa, EG vTisovci | 3.5.2017

viac

K 70. výročiu návratu Slovákov do vlasti

V CZ ECAV Levice si v nedeľu 23. apríla 2017 na slávnostných službách Božích pripomenuli 70. výročie návratu Slovákov, presídlených v 17. a 18. storočí na územie dnešného Maďarska, do vlasti v roku 1947.

 

Ľudmila Jancíková, CZ ECAV Levice | 27.4.2017

viac

Stretnutie kurátorov Bratislavského seniorátu

V rokovacej miestnosti Evanjelického domu starostlivosti v Bratislave sa v sobotu 1. apríla 2017 konalo seniorálne stretnutie kurátorov, predsedov hospodárskeho výboru a dozorcov s názvom „Podajme si ruku“. Na stretnutí bolo prítomných 17 účastníkov z deviatich cirkevných zborov Bratislavského seniorátu.

 

Dušan Havalda, seniorálny presbyter BAS | 12.4.2017

viac

Spomienka na J. M. Hurbana v Leviciach

V nedeľu 19. marca 2017 sa v Evanjelickom chráme v Leviciach konali služby Božie pri príležitosti 200. výročia narodenia J. M. Hurbana. Potom bol v areáli kostola odhalený pomník s jeho bustou.

 

Emília Jakubíková, Levice | 30.3.2017

viac

V Kálnici si uctili veľkého syna nášho národa

V Kálnici, filiálke CZ ECAV Beckov, 18. marca 2017 inštalovali pamätnú tabuľu, ktorá je venovaná Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi, evanjelickému farárovi a veľkej osobnosti našich národných dejín.

 

Ružena Bandurová, Kálnica | 23.3.2017

viac

Opustili nás dvaja horliví dozorcovia

Hneď na začiatku tohto roka, keď si človek kladie mnohé predsavzatia a plány, prijali sme smutnú správu, že Pán života a smrti si povolal k sebe do večnosti dlhoročných zborových dozorcov Pavla Slaninu z CZ ECAV Lišov a Ivana Šimka z CZ ECAV Horné Rykynčice.

 

Dušan Hučka, zborový farár, CZ Terany, administrátor CZ Lišov a CZ Horné Rykynčice | 31.1.2017

viac

Oslavy 200. výročia narodenia Dr. J. M. Hurbana

CZ ECAV Hlboké dáva do pozornosti všetkým členom ECAV na Slovensku, ako aj všetkým občanom Slovenska, že si tento rok pripomíname 200. výročie narodenia Dr. J. M. Hurbana, ktorému budú venované podujatia 19. marca 2017 v Beckove a 17. septembra 2017 v Hlbokom.

 

Juraj Šefčík, administrátor zboru; Peter Válka, zborový dozorca; Miloš Čobrda, zborový kurátor a starosta obce Hlboké | 27.1.2017

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart