< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

V Brezovej k 600. výročiu upálenia Jana Husa

Pri príležitosti 600. výročia mučeníckej smrti Majstra Jana Husa a pri 93. výročí odhalenia Husovho pomníka v Brezovej pod Bradlom, ktorý je jediným Husovým pomníkom na Slovensku, sa v Brezovej pod Bradlom uskutočnilo niekoľko podujatí.

 

Lívia Lichancová, zborová farárka, CZ ECAV Brezová pod Bradlom | 10.7.2015

viac

Husovská vatra v Hrachove

Región Gemera a Malohontu bol v minulosti oblasťou, kde vďaka predchádzajúcemu pôsobeniu nasledovníkov Majstra Jana Husa – bratríkov našla reformácia pripravenú pôdu. Na tento odkaz pamätali aj evanjelici z Rimavského seniorátu, ktorí sa v predvečer 600. výročia upálenia Majstra Jana Husa zhromaždili v Evanjelickom chráme v Hrachove.

 

Ondrej Majling, námestný farár, CZ ECAV Hrachovo | 9.7.2015

viac

Jana Husa si pripomenuli aj v Petržalke

600. výročie mučeníckej smrti predreformátora Jana Husa, českého farára a profesora, si v pondelok 6. júla 2015 pripomenuli aj v CZ ECAV Bratislava-Petržalka koncertom mládežníckej skupiny Žiarovky, ktorý mal názvom „Zapáľ sa“.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 9.7.2015

viac

V Leviciach k 600. výročiu upálenia J. Husa

Evanjelici v Leviciach si 6. júla 2015 pripomenuli 600. výročie upálenia majstra Jana Husa spomienkovým stretnutím, ktoré sa začalo pred evanjelickým kostolom zapálením symbolickej Husovej hranice a spevom husitskej hymny "Kdož jste Boží bojovníci" v podaní spevokolu Domovina.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 9.7.2015

viac

Misijné služby Božie v Myjave

Počas Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava 2015 sa v nedeľu 5. júla 2015 konali misijné služby Božie, na ktorých sa v tomto roku prezentoval aj Cirkevný zbor ECAV Myjava.

 

Monika Černeková, námestná farárka, CZ ECAV Myjava | 7.7.2015

viac

Inštalácia zborového farára v Bukovci

V sobotu 20. júna 2015 sa v chráme Božom v Bukovci konala slávnosť inštalácie brata farára Jána Sadloňa, ktorého si cirkevný zbor na volebnom konvente jednohlasne zvolil za svojho duchovného pastiera.

 

Dana Naďová, CZ ECAV Bukovec | 6.7.2015

viac

Slávnosť v cirkevnom zbore v Sucháni

V Cirkevnom zbore ECAV Sucháň sme 21. júna 2015 v 3. nedeľu po Svätej Trojici (Deň otcov) mali slávnostné služby Božie spoločne u aj s Cirkevným zborom ECAV Dačov Lom, na ktorých sme si pripomenuli 125. výročie smrti Pavla Dacsu.

 

Juraj Macko, administrátor CZ ECAV Sucháň | 3.7.2015

viac

V Uderinej spomínali na Júliusa Bodnára

Uderinskí evanjelici a rodáci prežívali v 4. nedeľu po Svätej Trojici 28. 6. 2015 dve vzácne príležitosti na slávnostných službách Božích, kde si pripomenuli 175. výročie pamiatky posvätenia chrámu, ako aj 145. výročie narodenia a 80. výročie úmrtia rodáka Júliusa Bodnára.

 

Zlatica Mániková, zborová presbyterka, CZ ECAV Uderiná | 3.7.2015

viac

V Dačovom Lome porastú stromy reformácie

V Cirkevnom zbore ECAV Dačov Lom zažili 28. júna výnimočnú udalosť. Na službách Božích zvestoval slovo Božie na základe pozvania námestného farára Juraja Macku generálny duchovný plk. Marian Bodolló. Po službách Božích zasadili tri stromy reformácie.

 

Peter Bornstein, Dačov Lom | 2.7.2015

viac

Juniáles v Lučenci pamätal na otcov rodín

V CZ ECAV Lučenec bola 3. júnová sobota 20. 6. 2015 výnimočná. V upravenej farskej záhrade sa konal juniáles, na ktorom sa stretli celé rodiny. Zišlo sa nás okolo stovky.

 

Ľudovít Hroboň, zborový farár, CZ ECAV Lučenec | 29.6.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart