< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39>

Inštalácia v Lučenci a strom reformácie

Prvá nedeľa po Veľkej noci 12. apríla 2015 bola radostnou udalosťou v živote Cirkevného zboru ECAV Lučenec. Na slávnostných službách Božích bol inštalovaný nový zborový farár Mgr. Ľudovít Hroboň.

 

Mária Hroboňová, námestná farárka, CZ ECAV Lučenec  | 14.4.2015

viac

99 rokov života sestry Anny Belicovej

Naša spolusestra Anna Belicová z Revúckej Lehoty (CZ ECAV Chyžné) sa 31. marca 2015 dožila vzácneho životného jubilea − 99 rokov. Za celý cirkevný zbor jej prajeme veľa Božieho požehnania, pevnej sily a nádeje, aby verne naďalej kráčala za Tým, ktorý je Svetlom našich životov − Pánom Ježišom Kristom

 

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 8.4.2015

viac

Biblická olympiáda GES ECAV

Na pôde Cirkevného zboru ECAV Revúca sa 27. marca 2015 konalo seniorálne kolo biblickej olympiády. V priestoroch Gymnázia Martina Kukučína v Revúcej nás privítala domáca sestra farárka Mgr. Ing. Danica Hudecová.

 

Emília Völgyiová, koordinátorka biblickej olympiády GES | 8.4.2015

viac

Biskup Sabol navštívil Rimavský seniorát

Na pôde Rimavského seniorátu sme v pôstnom čase privítali dôstojného brata dištriktuálneho biskupa VD dištriktu Slavomíra Sabola, ktorý v popoludňajších hodinách v Rimavskej Sobote sa podelil so svojimi skúsenosťami a súčasnou situáciou, v ktorej sa nachádza kresťanský svet.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka, CZ ECAV Rimavská Sobota | 31.3.2015

viac

Z konventu Rimavského seniorátu

V sobotu 28. marca 2015 sa na pôde cirkevného zboru v Klenovci konal konvent Rimavského seniorátu. Konvent sa začal službami Božími, kde slávnostným kazateľom bol dištriktuálny brat biskup Milan Krivda.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka, CZ ECAV Rimavská Sobota | 31.3.2015

viac

Smrtná nedeľa v Komárne a Iži

Uplynulú nedeľu sme mali v našom cirkevnom zbore po roku opäť pašiové služby Božie. V kázni sme si pripomenuli ono pamätné zasadnutie židovskej rady z J 11, 47 − 53, keď sa rozhodlo o Ježišovej smrti.

 

Peter Krajcer, zborový farár, CZ ECAV Komárno | 25.3.2015

viac

Stretnutie žien v Komárne

V nedeľu 15. 3. 2014 sa v cirkevnom zbore v Komárne konalo pravidelné stretnutie evanjelických žien, ktorého sa zúčastňujú ženy zo štyroch cirkevných zborov nášho Dunajsko-nitrianskeho seniorátu. Hosťom tohto podujatia bol brat prof. ThDr. Juraj Bándy.

 

Peter Krajcer, zborový farár, CZ ECAV Komárno | 19.3.2015

viac

Pôstne stretnutie dôchodcov so Zpěvníkom evangelickým

Dňa 15. marca 2015 sa uskutočnilo v cirkevnom zbore v Leviciach pôstne stretnutie s dôchodcami, na ktorom sa zišlo 35 bratov a sestier.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ ECAV Levice | 18.3.2015

viac

„In memoriam 50” J. V. Hroboňa

V Písme svätom sa píše: „Spomínajte na svojich vodcov…“ V Rimavskej Sobote sme si pripomenuli službu evanjelického farára Jána Vladimíra Hroboňa, ktorý slúžil v našom cirkevnom zbore od roku 1949 až do svojej smrti v roku 1965.

 

Viktória Lisáková, zborová farárka, CZ ECAV Rimavská Sobota | 16.3.2015

viac

Pamiatka posvätenia chrámu Božieho v Komárne

Komárňanskí evanjelici si na službách Božích na Predpôstnu nedeľu 15. februára 2015 pripomenuli 217. výročie posviacky svojho chrámu Božieho. Kázňou slova Božieho pri tejto príležitosti poslúžil brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Peter Krajcer, zborový farár, CZ ECAV Komárno | 4.3.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart