< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

Horná Mičiná si pripomenula 230. výročie posvätenia chrámu

Veriaci z Hornej Mičinej a obcí Dolná Mičiná, Môlča, Čerín a Čačín si v nedeľu 20. septembra 2015 pripomenuli 230. výročie posvätenia tolerančného Božieho chrámu v Hornej Mičinej. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Janka Martincová, CZ ECAV Horná Mičiná | 14.10.2015

viac

Zborový deň v Petržalke v krojoch

Na sviatok Poďakovania za úrody zeme v nedeľu 4. októbra 2015 v CZ ECAV Bratislava-Petržalka aj v tomto roku pripravili zároveň i zborový deň. Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou spestrili petržalskí evanjelici, ktorí prišli do kostola netradične – v krojoch.

 

Edita Škodová, presbyterka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 11.10.2015

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Tomášovciach

Cirkevný zbor Tomášovce si 4. októbra 2015 pripomenul 20. výročie posvätenia chrámu Božieho. Na slávnostných službách Božích poslúžil zvesťou slova Božie dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Michal Gubo, zborový farár, CZ ECAV Tomášovce | 9.10.2015

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Málinci

Dňa 4. októbra 2015 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Málinci konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 220. výročia posvätenia chrámu Božieho. Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ivan Mucha, zborový farár CZ ECAV Málinec, senior NOS | 9.10.2015

viac

Slávnosti v Bánovciach nad Bebravou

Dvestoročnicu narodenia Ľudovíta Štúra si 13. septembra 2015 pripomenuli aj pri jeho prvej, najväčšej a podľa mnohých i najvydarenejšej soche, ktorá sa nachádza v Bánovciach nad Bebravou.

 

Beata Chrenková, Evanjelický posol spod Tatier | 2.10.2015

viac

Stretnutie artikulárnych zborov 2015

Stalo sa dobrou tradíciou, že prvá polovica septembra patrí stretnutiam artikulárnych zborov. Dňa 13. septembra 2015 sa konal už IV. ročník. Zástupcovia piatich artikulárnych zborov - Istebné, Leštiny, Svätý Kríž, Kežmarok a Hronsek - prijali pozvanie do Hronseku.

 

Ž. Slancová, CZ ECAV Hronsek | 2.10.2015

viac

Zborový deň v Pliešovciach

30. septembra 2015 bola v našom pliešovskom cirkevnom zbore milá slávnosť, ktorú sme organizovali spolu s miestnym obecným úradom. Prišli medzi nás naši rodáci, ktorých zo Zaježovej a Javoria pred mnohými rokmi vysťahovali, aby mohol byť vytvorený vojenský priestor Lešť.

 

Presbyterka CZ ECAV Pliešovce  | 1.10.2015

viac

Posilnenie Božím slovom

Cirkevníci z cirkevného zboru v Piešťanoch na čele s predsedníctvom Mgr. Branislavom Dolinským a MUDr. Pavlom Masarykom, CSc., navštívili v sobotu 19. 9. 2015 zariadenie Alzheimer-centrum v Piešťanoch.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 1.10.2015

viac

Blahoželanie bratovi Mojmírovi Zúrikovi

Slovami 20. žalmu sa brat senior Rimavského seniorátu Dušan German s manželkou prihovoril jubilantovi - bratovi farárovi Mojmírovi Zúrikovi pri príležitosti jeho 90. narodenín v rodnom dome v Rimavskej Bani.

 

Janka Miháliková, zborová farárka, CZ ECAV Rimavské Brezovo | 1.10.2015

viac

Deň európskeho kultúrneho dedičstva v Púchove

V nedeľu 13. septembra 2015 sa náš cirkevný zbor stal súčasťou významného podujatia - Dňa európskeho kultúrneho dedičstva 2015. Pre záujemcov bol pripravený bohatý program, ktorý sa začal službami Božími.

 

Lenka Rišiaňová, evanjelická farárka, CZ ECAV Púchov | 1.10.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart