< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

Športový deň 2015 v Sládkovičove

„Stavajme život na dobrom základe“ - pod týmto mottom sa 21. 7. 2015 na farskom dvore v Sládkovičove konalo príjemné podujatie. Deti, mládež, rodičia, starí rodičia – spolu asi 60 členov zboru - prišlo prežiť spoločenstvo veriacich, súťažiť, zabaviť sa a stráviť spoločné chvíle.

 

Zuzana Kovácsová, Sládkovičovo | 7.8.2015

viac

Návšteva O. Koča st. vo Zvolene

V Kostole Svätej Trojice vo Zvolene v 6. nedeľu po Sv. Trojici 12. júla 2015 domáci brat farár Ján Mojzsis na začiatku hlavných služieb Božích privítal vzácneho hosťa − brata farára Ondreja Koča st.

 

Zuzana Mrenicová, predsedníčka VMV, CZ ECAV Zvolen | 6.8.2015

viac

135. výročie narodenia M. R. Štefánika

Cirkevný zbor ECAV Košariská − Priepasné v spolupráci s obcou Košariská a ďalšími spoluorganizátormi si v dňoch 25. − 26. 7. 2015 pripomenuli 135. výročie narodenia košariského rodáka gen. Dr. Milana Rastiaslava Štefánika.

 

Ivan Durec, CZ ECAV Košariská − Priepasné | 1.8.2015

viac

Spomienka na emer. biskupa Jána Midriaka

V 6. nedeľu po Svätej Trojici 12. júla 2015 sa pred evanjelickou zvonicou v Môťovej (CZ ECAV Zvolen) konali služby Božie, v rámci ktorých sme si zaspomínali aj na vzácneho človeka, výborného kazateľa a rodáka z Môťovej dôstojného brata biskupa Mgr. Jána Midriaka.

 

Eleonóra Kostorová, poddozorkyňa CZ ECAV Zvolen | 31.7.2015

viac

Zborový deň v Leviciach

Náš zborový deň, na ktorý sme boli pozvaní všetci bez rozdielu, sa konal v sobotu 4. júla 2015. Bolo nám spolu veľmi dobre; škoda, že mnohých odradilo veľké teplo a neodhodlali sa prísť medzi nás.

 

Oľga Kristínová, CZ ECAV Levice | 21.7.2015

viac

Vzácne životné jubileum v Častkove

V 6. nedeľu po Svätej Trojici 12. júla 2015 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Častkove boli slávnostné služby Božie venované aj bratovi farárovi na dôchodku Mgr. Branislavovi Kolénymu pri príležitosti jeho životného jubilea - 85 rokov.

 

Viera Juríčková, zborová dozorkyňa CZ ECAV Častkov | 21.7.2015

viac

Štvrťstoročnica v Žiari nad Hronom

V 3. nedeľu po Svätej Trojici 21. júna 2015 si evanjelici v Žiari nad Hronom na službách Božích pripomenuli 25 rokov, odkedy sa začali stretávať a organizovať aj v tomto meste, kedysi filiálke, dnes dcérocirkvi Cirkevného zboru ECAV Kremnica.

 

Jozef Pacek, zborový farár, CZ ECAV Kremnica | 14.7.2015

viac

V Púchove sa opäť rozhorela Husova vatra

V 5. nedeľu po Sv. Trojici si evanjelici v púchovskom zbore pripomenuli dva významné sviatky: Sviatok Cyrila a Metoda, ktorý pripadol na túto nedeľu, ale aj Sviatok Majstra Jana Husa, keďže v pondelok 6. júla uplynulo už 600 rokov od jeho upálenia.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 13.7.2015

viac

Dištriktuálny deň ZD ECAV a 600. výročie upálenia Majstra Jana Husa

Hrad Branč a 5. júl sú už mnoho rokov neoddeliteľne späté. Pre mnohých znamenajú možnosť stretnúť sa s bratmi a so sestrami zo Západného dištriktu ECAV pri službách Božích a rozjímať nad duchovným odkazom spojeným s týmto miestom.

 

Milan Petrula, CZ ECAV Trenčianske Stankovce | 10.7.2015

viac

V Brezovej k 600. výročiu upálenia Jana Husa

Pri príležitosti 600. výročia mučeníckej smrti Majstra Jana Husa a pri 93. výročí odhalenia Husovho pomníka v Brezovej pod Bradlom, ktorý je jediným Husovým pomníkom na Slovensku, sa v Brezovej pod Bradlom uskutočnilo niekoľko podujatí.

 

Lívia Lichancová, zborová farárka, CZ ECAV Brezová pod Bradlom | 10.7.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart