< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

CZ Senné oslávil 90. výročie posvätenia chrámu Božieho

V nedeľu 8. novembra 2015 sme si na službách Božích v Sennom pripomenuli významnú udalosť − 90 rokov od posvätenia chrámu Božieho. Pri tejto príležitosti sme pred kostolom zasadili náš Strom reformácie.

 

Zuzana Lipovská, CZ ECAV Senné | 12.11.2015

viac

Poďakovali svojmu duchovnému pastierovi

Cirkevníci CZ ECAV Klenovec na službách Božích 25. októbra 2015 poďakovali za dlhoročnú službu bratovi farárovi Dušanovi Germanovi, seniorovi Rimavského seniorátu, ktorý sa rozhodol, že odíde do dôchodku. Pôsobil v klenovskom cirkevnom zbore vyše 28 rokov.

 

Cirkevníci Cirkevného zboru ECAV Klenovec | 11.11.2015

viac

Ocenenie spevokolu Zvon

V pondelok 26. 10. 2015 sa v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach uskutočnil slávnostný galavečer Flores Musarum (Kvety múz), v rámci ktorého predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška odovzdal ocenenia významným osobnostiam a kolektívom Trenčianskeho kraja z oblasti kultúry - medzi nimi aj evanjelickému spevokolu ZVON.

 

Ján Bunčák, zborový farár, CZ ECAV Trenčín | 28.10.2015

viac

Zborový deň v Teranoch 2015

V 12. nedeľu po Svätej Trojici 23. augusta 2015 sme sa zišli na zborovom dni dvoch zborov: CZ ECAV Terany a CZ ECAV Dudince. Zborový deň sa už pravidelne každoročne koná v Teranoch Pod horou.

 

Dušan Hučka, evanjelický farár, CZ ECAV Terany | 14.10.2015

viac

Zlatá konfirmácia v Teranoch

V 13. nedeľu po Sv. Trojici 30. 8. 2015 sme si v CZ ECAV Terany pripomenuli konfirmáciu 30. 8. 1964 a 28. 8. 1965, keď pod vedením brata farára Jána Sleziaka vyznalo vieru v Trojjediného Pána Boha a sľúbilo vernosť Spasiteľovi Ježišovi Kristovi a evanjelickej cirkvi 24 chlapcov a dievčat.

 

Dušan Hučka, evanjelický farár, CZ ECAV Terany | 14.10.2015

viac

Horná Mičiná si pripomenula 230. výročie posvätenia chrámu

Veriaci z Hornej Mičinej a obcí Dolná Mičiná, Môlča, Čerín a Čačín si v nedeľu 20. septembra 2015 pripomenuli 230. výročie posvätenia tolerančného Božieho chrámu v Hornej Mičinej. Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik.

 

Janka Martincová, CZ ECAV Horná Mičiná | 14.10.2015

viac

Zborový deň v Petržalke v krojoch

Na sviatok Poďakovania za úrody zeme v nedeľu 4. októbra 2015 v CZ ECAV Bratislava-Petržalka aj v tomto roku pripravili zároveň i zborový deň. Slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou spestrili petržalskí evanjelici, ktorí prišli do kostola netradične – v krojoch.

 

Edita Škodová, presbyterka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 11.10.2015

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Tomášovciach

Cirkevný zbor Tomášovce si 4. októbra 2015 pripomenul 20. výročie posvätenia chrámu Božieho. Na slávnostných službách Božích poslúžil zvesťou slova Božie dôstojný brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Michal Gubo, zborový farár, CZ ECAV Tomášovce | 9.10.2015

viac

Pamiatka posvätenia chrámu v Málinci

Dňa 4. októbra 2015 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Málinci konali slávnostné služby Božie pri príležitosti 220. výročia posvätenia chrámu Božieho. Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup Miloš Klátik.

 

Ivan Mucha, zborový farár CZ ECAV Málinec, senior NOS | 9.10.2015

viac

Slávnosti v Bánovciach nad Bebravou

Dvestoročnicu narodenia Ľudovíta Štúra si 13. septembra 2015 pripomenuli aj pri jeho prvej, najväčšej a podľa mnohých i najvydarenejšej soche, ktorá sa nachádza v Bánovciach nad Bebravou.

 

Beata Chrenková, Evanjelický posol spod Tatier | 2.10.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart