< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

Blahoželanie bratovi Mojmírovi Zúrikovi

Slovami 20. žalmu sa brat senior Rimavského seniorátu Dušan German s manželkou prihovoril jubilantovi - bratovi farárovi Mojmírovi Zúrikovi pri príležitosti jeho 90. narodenín v rodnom dome v Rimavskej Bani.

 

Janka Miháliková, zborová farárka, CZ ECAV Rimavské Brezovo | 1.10.2015

viac

Deň európskeho kultúrneho dedičstva v Púchove

V nedeľu 13. septembra 2015 sa náš cirkevný zbor stal súčasťou významného podujatia - Dňa európskeho kultúrneho dedičstva 2015. Pre záujemcov bol pripravený bohatý program, ktorý sa začal službami Božími.

 

Lenka Rišiaňová, evanjelická farárka, CZ ECAV Púchov | 1.10.2015

viac

Seniorálne stretnutie dorastu RIS 2015

"Miesto stretnutia" – to bola téma tohtoročného stretnutia dorastu Rimavského seniorátu, ktoré sa konalo v Evanjelickej základnej škole v Rimavskej Sobote v polovici septembra.

 

Janka Miháliková, zborová farárka, CZ ECAV Rimavské Brezovo | 1.10.2015

viac

Slávnostné stretnutie žien v Pôtri

V nedeľu 20. 9. 2015 popoludní sa konalo slávnostné stretnutie žien Novohradského seniorátu. Krásny kostol v Pôtri, z ktorého dýcha história niekoľkých storočí, zaplnilo asi 150 veriacich.

 

Milica Jozafová, koordinátorka SEŽ NOS | 1.10.2015

viac

Zborový deň v Púchove 2015

Radostným a požehnaným bol šiesty septembrový deň v našom cirkevnom zbore, keď sa s pomocou Božou uskutočnil tohtoročný zborový deň. Mali sme na ňom pripravený bohatý program.

 

Lenka Rišiaňová, evanjelická farárka, CZ ECAV Púchov | 14.9.2015

viac

Ďakovný deň v Sládkovičove

V 14. nedeľu po svätej Trojici 6. septembra 2015 sme si pripomínali 60 rokov odvtedy, ako nám Pán Boh daroval Boží chrám, ktorý bol vystavaný po presídlení z Maďarska v roku 1947.

 

Andrea Lukačovská, zborová farárka, CZ ECAV Sládkovičovo | 11.9.2015

viac

Turnaj o pohár biskupa ZD 2015

V Brezovej pod Bradlom sa 1. septembra 2015 konal tohtoročný dištriktuálny futbalový turnaj o pohár biskupa ZD ECAV na Slovensku. Stretnutie sa začalo úvodnou pobožnosťou v chráme Božom.

 

Lívia Lichancová, zborová farárka, CZ ECAV Brezová pod Bradlom  | 9.9.2015

viac

Jubileum najstaršej členky CZ Kremnica

Po roku sme sa 19. augusta 2015 opäť stretli v priateľskej atmosfére DD a DSS v Kremnici, aby sme spoločne s pani Helenkou Majerovou oslávili jej už 104. narodeniny. Teta Ilka je najstaršou obyvateľkou mesta, a zároveň najstaršou členkou cirkevného zboru v Kremnici.

 

Jozef Pacek, zborový farár, CZ ECAV Kremnica | 28.8.2015

viac

110. výročie chrámu Božieho v Piešťanoch

11. nedeľa po Svätej Trojici bola pre CZ ECAV Piešťany radostnou a slávnostnou. Na službách Božích sme si pripomenuli 110. výročie posvätenia tunajšieho kostola, ktorý slúži evanjelikom v matkocirkvi Piešťany, ale i v okolitých obciach.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 26.8.2015

viac

David Jurech vo Zvolene o Janovi Husovi

V nedeľu 5. júla 2015, keď sme si aj v našich kostoloch pripomínali Sviatok Cyrila a Metoda a na druhý deň 600 rokov od upálenia Jana Husa, zavítal do nášho cirkevného zboru vo Zvolene vzácny hosť brat farár David Jurech z CZ ECAV v Prahe, zástupca superintendenta ECAV v Českej republike.

 

Eleonóra Kostorová, poddozorkyňa CZ ECAV Zvolen  | 21.8.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart