< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

Stretnutia evanjelikov v Tlmačoch

Stretávanie sa veriacich CZ ECAV Levice v misijnom centre v Tlmačoch sa začalo koncom 90. rokov 20. storočia za pôsobenia brata farára Dobáka. Asi pätnásti sme sa začali stretávať v Dome smútku v Lipníku (pri sčítaní obyvateľov mesta Tlmače sa k ECAV prihlásilo do 200 ľudí).

 

Členovia CZ ECAV Levice | 2.2.2016

viac

Symbolické ukončenie Roka Ľ. Štúra 2015

Rok 2015 bol vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra. Počas neho sa konali rôzne podujatia pripravované rôznymi spoločenskými, kultúrnymi aj cirkevnými organizáciami a jeho symbolickým ukončením sa stala pietna spomienka 17. januára 2016 v Modre pri príležitosti 160. výročia smrti Ľ. Štúra.

 

Jan Oslík, zborový farár, CZ ECAV Modra | 22.1.2016

viac

I. etapa obnovy ohradného múru v Drienčanoch

Ohradný múr v Drienčanoch patrí spolu s ďalšími objektmi medzi pamiatkové objekty areálu kostola. Je pozostatkom stredovekého obranného múru a vymedzuje pôvodný cintorín pri kostole. Už v r. 1963 v čase vyhlásenia za Národnú kultúrnu pamiatku bol v dezolátnom stave a do súčasnosti na niektorých miestach už úplne zanikol.

 

Štefan Gabčan, zborový farár, CZ ECAV Drienčany | 18.1.2016

viac

Vianočné vystúpenie v Leviciach

Po prvýkrát v novodobej histórii Levíc prišlo vedenie mesta s požiadavkou, aby štyri najväčšie cirkevné spoločenstvá mali duchovný program počas vianočných trhov. Náš cirkevný zbor vystúpil so svojím vianočným programom na štvrtú adventnú nedeľu 20. decembra 2015.

 

Katarína Riecka, CZ ECAV Levice | 11.1.2016

viac

V Senici si pripomenuli Š. Pilárika a J. Bežu

Služby Božie v Senici na 3. adventnú nedeľu boli spomienkou na významných mužov v histórii cirkevného zboru: Štefana Pilárika pri 400. výročí jeho narodenia a Jána Bežu pri 110. výročí jeho úmrtia. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol generálny biskup ECAV Miloš Klátik.

 

Oľga Zlochová | 21.12.2015

viac

Generálny biskup v Myjave na záver Roka Ľudovíta Štúra a adventné koncerty

V 2. adventnú nedeľu 6. 12. 2015 si v CZ ECAV Myjava pripomenuli ukončenie Roku Ľudovíta Štúra. Slávnostným kazateľom bol brat generálny biskup doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. Okrem toho sa každú adventnú nedeľu konali predvianočné koncerty.

 

Monika Černeková, námestná farárka, CZ ECAV Myjava | 21.12.2015

viac

Seniorka roka je z Kremnice

Do celoslovenskej ankety „Senior roka“, bola v tomto roku kremnickým evanjelickým cirkevným zborom nominovaná pani Libuša Pajunková. Odborná porota ju vybrala a v pondelok 7. 12. 2015 jej v Zlatej sále Bojnického zámku odovzdali cenu „Senior roka“.

 

Jozef Pacek, zborový farár, CZ ECAV Kremnica | 9.12.2015

viac

Začiatok adventu v Bratislave-Prievoze

Začiatok adventu sa v CZ ECAV Bratislava-Prievoz niesol v duchu rodinných aktivít. V CZ ECAV Bratislava-Prievoz v piatok pred 1. adventnou nedeľou deti za pomoci svojich rodičov vyrábali adventné vence. Na 1. adventnú nedeľu po prvý raz vystúpil detský spevokol. Požehnaný advent veriacim zaželal generálny biskup Miloš Klátik.

 

Norbert Hajský, zborový farár, CZ ECAV Bratislava-Prievoz | 5.12.2015

viac

Vyšívaná reformácia v Púchove

V predposlednú nedeľu cirkevného roka 15. 11. 2015 sme v cirkevnom zbore v Púchove mali vzácnu návštevu. Privítali sme vedúcu Spoločenstva evanjelických žien na Slovensku sestru farárku Danielu Horínkovú, akad. maliarku prof. Janku Krivošovú, sestru Keplovú a sestru Fojtíkovú.

 

Emília Luhová, členka CZ ECAV Púchov | 1.12.2015

viac

20 rokov chrámu Božieho v Bánovciach

Evanjelici v Bánovciach nad Bebravou sa už 20 rokov schádzajú na službách Božích v bývalej židovskej synagóge, ktorá slúži ako evanjelický chrám. Okrúhle výročie jeho posvätenia si pripomenuli v poslednú nedeľu cirkevného roka 22. 11. 2015. Kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Beáta Chrenková, redaktorka, Evanjelický posol spod Tatier | 27.11.2015

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart