< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

Zlatá konfirmácia 2016 v Pliešovciach

„Dnes idem podpísať svoju krstnú zmluvu...“ − s touto odpýtankou odchádzajú všetci konfirmandi na svoju konfirmáciu do chrámu Božieho. Nás dnes tieto veršíky priviedli do pliešovského kostola, kde sme slávili našu zlatú konfirmáciu.

 

D. Osterová, zlatá konfirmandka, CZ ECAV Pliešovce | 18.6.2016

viac

Zborový deň Kremničanov v Lúčkach

Veriaci z cirkevného zboru v Kremnici sa 5. júna 2016 v 2. nedeľu po Svätej Trojici zhromaždili v opustenom chráme Božom v Lúčkach. Stretnutie sa začalo službami Božími, potom sa chystal spoločný obed a pripravené boli rôzne športové aktivity.

 

Regina Štefanovičová, CZ ECAV Kremnica | 18.6.2016

viac

Levičania v Nyíregyháze

V bezslávnostnej polovici cirkevného roka v predspeve prosíme Pána Boha o zoslanie Ducha svätého, ktorý by „... aj pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil.“ V takomto duchu jednoty viery sa uskutočnilo naše stretnutie s bratmi a sestrami z maďarskej Nyíregyházy v dňoch 4. a 5. júna 2016.

 

Iveta Kanisová, CZ ECAV Levice | 17.6.2016

viac

Petržalskí seniori na tradičnom výlete

Tohtoročný výlet starších členov CZ ECAV Bratislava-Petržalka v sobotu 28. mája smeroval do cirkevných zborov ECAV Zemianske Podhradie, Dolné Srnie, Moravské Lieskové a Stará Turá.

 

Edita Škodová, presbyterka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 10.6.2016

viac

Dolná zem v kontexte služby cirkvi

V stredu 18. mája 2016 sa v priestoroch zborového domu Cirkevného zboru ECAV Myjava konala Seniorálna pastorálna konferencia ECAV, určená duchovným zo šestnástich cirkevných zborov Myjavského seniorátu.

 

Eva Bachletová, publicistka | 7.6.2016

viac

Svätodušné a trojičné slávnosti na Myjave

Slávnostnú atmosféru tretej výročnej slávnosti cirkevného roka 15. mája 2016 umocnila v zaplnenom chráme Božom v Myjave návšteva brata dištriktuálneho biskupa Mgr. Milana Krivdu.

 

Samuel Ján Mišiak, námestný farár, CZ ECAV Myjava | 27.5.2016

viac

Z konventu Západného dištriktu ECAV 2016

V sobotu 14. mája 2016 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v CZ ECAV Dobrá Niva vo Zvolenskom senioráte konal výročný konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku za uplynulý rok 2015.

 

Martina Krivdová, tajomníčka pre vnútornú misiu, vmv(at)zdecav.sk | 25.5.2016

viac

Deň matiek v Pliešovciach a Zaježovej

Služby Božie v Nedeľu po Vstúpení 8. mája 2016 v Pliešovciach i Zaježovej venovali aj oslave Dňa matiek. S programom vystúpili deti z detskej besiedky.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce  | 12.5.2016

viac

Z konventu Bratislavského seniorátu v Pezinku

V sobotu 2. apríla 2016 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Pezinku konal výročný konvent Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. Konventu predsedala sestra seniorka Sidonia Horňanová.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.4.2016

viac

Súťaž Duchovná pieseň v BAS

V Senci sa 31. marca 2016 konal 3. ročník súťaže Duchovná pieseň v Bratislavskom senioráte. Tento rok sa na ňom zúčastnilo 10 detí, čo je menej ako po minulé roky, ale neubralo to na kvalite výkonov.

 

Tibor Jančík, VMV BAS | 4.4.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart