< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>

Za životom predkov v Novom Klenovci

V rámci projektu „V stopách histórie (za životom predkov)“ MO Matice slovenskej v Králi a dcérocirkev Kráľ-Abovce (CZ ECAV Tornaľa) zorganizovali spomienkovú slávnosť pri príležitosti 120. výročia posvätenia chrámu Božieho v obci Nový Klenovec (dnes Klenovec) na Zakarpatskej Ukrajine. Kostol bol posvätený v roku 1896.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ-Abovce | 30.6.2016

viac

Zborový deň CZ Tornaľa

„Cirkevný zbor ako rodina“ - tieto slová boli mottom zborového dňa Cirkevného zboru ECAV Tornaľa, ktorý sa tento rok uskutočnil v sobotu 4. júna 2016 vo fílii Rumince.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ-Abovce | 29.6.2016

viac

Oltárny krúžok žien v Nových Zámkoch si pripomenul 25. výročie vzniku

V utorok 14. júna 2016 si ženy z cirkevného zboru Nové Zámky pripomenuli 25. výročie založenia spoločenstva, ktoré azda ako jediné na Slovensku nesie názov Oltárny krúžok žien.

 

Štefan Kiss, CZ ECAV Nové Zámky | 24.6.2016

viac

Životné jubileum biskupa Západného dištriktu

V stredu 15. 6. 2016 sa z Božej milosti dožil 50 rokov života Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku. Pri tejto príležitosti sa v cirkevnom zbore v Lubine konalo stretnutie, na ktoré boli pozvané predsedníctvo cirkvi, predsedníctva dištriktov a predsedníctva seniorátov ZD.

 

Eva Juríková, seniorka POS, pos(at)ecav.sk | 20.6.2016

viac

Zlatá konfirmácia 2016 v Pliešovciach

„Dnes idem podpísať svoju krstnú zmluvu...“ − s touto odpýtankou odchádzajú všetci konfirmandi na svoju konfirmáciu do chrámu Božieho. Nás dnes tieto veršíky priviedli do pliešovského kostola, kde sme slávili našu zlatú konfirmáciu.

 

D. Osterová, zlatá konfirmandka, CZ ECAV Pliešovce | 18.6.2016

viac

Zborový deň Kremničanov v Lúčkach

Veriaci z cirkevného zboru v Kremnici sa 5. júna 2016 v 2. nedeľu po Svätej Trojici zhromaždili v opustenom chráme Božom v Lúčkach. Stretnutie sa začalo službami Božími, potom sa chystal spoločný obed a pripravené boli rôzne športové aktivity.

 

Regina Štefanovičová, CZ ECAV Kremnica | 18.6.2016

viac

Levičania v Nyíregyháze

V bezslávnostnej polovici cirkevného roka v predspeve prosíme Pána Boha o zoslanie Ducha svätého, ktorý by „... aj pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil.“ V takomto duchu jednoty viery sa uskutočnilo naše stretnutie s bratmi a sestrami z maďarskej Nyíregyházy v dňoch 4. a 5. júna 2016.

 

Iveta Kanisová, CZ ECAV Levice | 17.6.2016

viac

Petržalskí seniori na tradičnom výlete

Tohtoročný výlet starších členov CZ ECAV Bratislava-Petržalka v sobotu 28. mája smeroval do cirkevných zborov ECAV Zemianske Podhradie, Dolné Srnie, Moravské Lieskové a Stará Turá.

 

Edita Škodová, presbyterka, CZ ECAV Bratislava-Petržalka | 10.6.2016

viac

Dolná zem v kontexte služby cirkvi

V stredu 18. mája 2016 sa v priestoroch zborového domu Cirkevného zboru ECAV Myjava konala Seniorálna pastorálna konferencia ECAV, určená duchovným zo šestnástich cirkevných zborov Myjavského seniorátu.

 

Eva Bachletová, publicistka | 7.6.2016

viac

Svätodušné a trojičné slávnosti na Myjave

Slávnostnú atmosféru tretej výročnej slávnosti cirkevného roka 15. mája 2016 umocnila v zaplnenom chráme Božom v Myjave návšteva brata dištriktuálneho biskupa Mgr. Milana Krivdu.

 

Samuel Ján Mišiak, námestný farár, CZ ECAV Myjava | 27.5.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart