< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40>

Z konventu Bratislavského seniorátu v Pezinku

V sobotu 2. apríla 2016 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Pezinku konal výročný konvent Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku. Konventu predsedala sestra seniorka Sidonia Horňanová.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 6.4.2016

viac

Súťaž Duchovná pieseň v BAS

V Senci sa 31. marca 2016 konal 3. ročník súťaže Duchovná pieseň v Bratislavskom senioráte. Tento rok sa na ňom zúčastnilo 10 detí, čo je menej ako po minulé roky, ale neubralo to na kvalite výkonov.

 

Tibor Jančík, VMV BAS | 4.4.2016

viac

Seniorálne tvorivé dielne Hontu

Každý rok pred Veľkou nocou sa konajú v našom senioráte tvorivé dielne. Tento rok boli v sobotu pred Smrtnou nedeľou v CZ ECAV Pliešovce. Zišlo sa na nich vyše 180 ľudí, ktorí nielen tvorili, ale aj obzerali či nakupovali.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce  | 18.3.2016

viac

Evanjelici v Horši

Obec Horša patrí ako fília k CZ ECAV Levice. Horšania sa do roku 1821 schádzali na služby Božie v súkromnom dome alebo dochádzali nad Čankov, kam ako fília patrili. Po obdržaní povolenia v roku 1820 začali stavať chrám a v roku 1821 ho dokončili.

 

Mária Udvardy Liptáková, Horša | 14.3.2016

viac

Svetový deň modlitieb 2016 v Kremnici

Prvý marcový piatok 2016 sa ekumenickou bohoslužbou k Svetovému dňu modlitieb pripojili aj Kremničania. Zúčastnila sa nenej viac ako stovka veriacich z evanjelickej i rímskokatolíckej cirkvi.

 

Jozef Pacek, zborový farár, CZ ECAV Kremnica | 11.3.2016

viac

Stretnutie k SDM 2016 v Českom Brezove

Ako je už dlhšie zvykom, pri príležitosti Svetového dňa modlitieb sa stretajú najmä sestry z troch cirkevných zborov ECAV: Pondelok-Hrnčiarska Ves, Poltár a České Brezovo. V tomto roku sa stretnutie uskutočnilo v zborovej sieni v Českom Brezove.

 

Júlia Gabčová, ev. a. v. farárka, CZ ECAV České Brezovo | 9.3.2016

viac

Kázňové prípravky k pôstu a Veľkej noci 2016

V piatok 12. februára 2016 sa v zasadačke Biskupského úradu ZD ECAV vo Zvolene zišlo okolo 40 duchovných zo Západného dištriktu vrátane prednášajúcich na kázňových prípravkách venovaných pôstnemu obdobiu a blížiacim sa veľkonočným sviatkom.

 

Martina Krivdová, tajomníčka pre vnútornú misiu, vmv(at)zdecav.sk | 16.2.2016

viac

Stretnutia evanjelikov v Tlmačoch

Stretávanie sa veriacich CZ ECAV Levice v misijnom centre v Tlmačoch sa začalo koncom 90. rokov 20. storočia za pôsobenia brata farára Dobáka. Asi pätnásti sme sa začali stretávať v Dome smútku v Lipníku (pri sčítaní obyvateľov mesta Tlmače sa k ECAV prihlásilo do 200 ľudí).

 

Členovia CZ ECAV Levice | 2.2.2016

viac

Symbolické ukončenie Roka Ľ. Štúra 2015

Rok 2015 bol vyhlásený za Rok Ľudovíta Štúra. Počas neho sa konali rôzne podujatia pripravované rôznymi spoločenskými, kultúrnymi aj cirkevnými organizáciami a jeho symbolickým ukončením sa stala pietna spomienka 17. januára 2016 v Modre pri príležitosti 160. výročia smrti Ľ. Štúra.

 

Jan Oslík, zborový farár, CZ ECAV Modra | 22.1.2016

viac

I. etapa obnovy ohradného múru v Drienčanoch

Ohradný múr v Drienčanoch patrí spolu s ďalšími objektmi medzi pamiatkové objekty areálu kostola. Je pozostatkom stredovekého obranného múru a vymedzuje pôvodný cintorín pri kostole. Už v r. 1963 v čase vyhlásenia za Národnú kultúrnu pamiatku bol v dezolátnom stave a do súčasnosti na niektorých miestach už úplne zanikol.

 

Štefan Gabčan, zborový farár, CZ ECAV Drienčany | 18.1.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart