< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

Rodinné služby Božie a karneval v Pliešovciach

V cirkevnom zbore v Pliešovciach sa pomaly začína stávať tradíciou, že posledná júnová nedeľa patrí rodinám a deťom. Takto to bolo aj túto poslednú júnovú nedeľu.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce | 4.7.2016

viac

Päť rokov spevokolu Krédo a zborový deň v Diakovciach

V evanjelickej modlitebni v Diakovciach sa v poslednú májovú nedeľu konal jubilejný koncert pri 5. výročí založenia speváckeho zboru Krédo. Dňa 19. júna 2016 sa tu uskutočnil zborový deň za účasti hostí z cirkevného zboru Dobrá Niva.

 

Zora Tuláková, námestná farárka, CZ ECAV Diakovce | 1.7.2016

viac

150 rokov kostola v Novej Lehote

V dcérocirkvi CZ ECAV Piešťany − v Novej Lehote − sme si 25. júna 2016 pripomenuli 150. výročie postavenia a 145. výročie posvätenia evanjelického kostola. Slávnostným kazateľom slova Božieho bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Branislav Dolinský, zborový farár, CZ ECAV Piešťany | 1.7.2016

viac

Za životom predkov v Novom Klenovci

V rámci projektu „V stopách histórie (za životom predkov)“ MO Matice slovenskej v Králi a dcérocirkev Kráľ-Abovce (CZ ECAV Tornaľa) zorganizovali spomienkovú slávnosť pri príležitosti 120. výročia posvätenia chrámu Božieho v obci Nový Klenovec (dnes Klenovec) na Zakarpatskej Ukrajine. Kostol bol posvätený v roku 1896.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ-Abovce | 30.6.2016

viac

Zborový deň CZ Tornaľa

„Cirkevný zbor ako rodina“ - tieto slová boli mottom zborového dňa Cirkevného zboru ECAV Tornaľa, ktorý sa tento rok uskutočnil v sobotu 4. júna 2016 vo fílii Rumince.

 

Zuzana Hrušková, dcérocirkev Kráľ-Abovce | 29.6.2016

viac

Oltárny krúžok žien v Nových Zámkoch si pripomenul 25. výročie vzniku

V utorok 14. júna 2016 si ženy z cirkevného zboru Nové Zámky pripomenuli 25. výročie založenia spoločenstva, ktoré azda ako jediné na Slovensku nesie názov Oltárny krúžok žien.

 

Štefan Kiss, CZ ECAV Nové Zámky | 24.6.2016

viac

Životné jubileum biskupa Západného dištriktu

V stredu 15. 6. 2016 sa z Božej milosti dožil 50 rokov života Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku. Pri tejto príležitosti sa v cirkevnom zbore v Lubine konalo stretnutie, na ktoré boli pozvané predsedníctvo cirkvi, predsedníctva dištriktov a predsedníctva seniorátov ZD.

 

Eva Juríková, seniorka POS, pos(at)ecav.sk | 20.6.2016

viac

Zlatá konfirmácia 2016 v Pliešovciach

„Dnes idem podpísať svoju krstnú zmluvu...“ − s touto odpýtankou odchádzajú všetci konfirmandi na svoju konfirmáciu do chrámu Božieho. Nás dnes tieto veršíky priviedli do pliešovského kostola, kde sme slávili našu zlatú konfirmáciu.

 

D. Osterová, zlatá konfirmandka, CZ ECAV Pliešovce | 18.6.2016

viac

Zborový deň Kremničanov v Lúčkach

Veriaci z cirkevného zboru v Kremnici sa 5. júna 2016 v 2. nedeľu po Svätej Trojici zhromaždili v opustenom chráme Božom v Lúčkach. Stretnutie sa začalo službami Božími, potom sa chystal spoločný obed a pripravené boli rôzne športové aktivity.

 

Regina Štefanovičová, CZ ECAV Kremnica | 18.6.2016

viac

Levičania v Nyíregyháze

V bezslávnostnej polovici cirkevného roka v predspeve prosíme Pána Boha o zoslanie Ducha svätého, ktorý by „... aj pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery zhromaždil.“ V takomto duchu jednoty viery sa uskutočnilo naše stretnutie s bratmi a sestrami z maďarskej Nyíregyházy v dňoch 4. a 5. júna 2016.

 

Iveta Kanisová, CZ ECAV Levice | 17.6.2016

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart