< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>

V Dubovom si pripomenuli Samuela Bielka

Život a dielo vzácneho učiteľa, kantora a kronikára obce Dubové Samuela Bielka si pri 110. výročí jeho narodenia pripomenuli veriaci v tamojšom evanjelickom kostole v nedeľu 25. 2. 2018 na slávnostných službách Božích.

 

Ján Čáby, zborový farár, senior ZVS  | 8.3.2018

viac

Pôstne zastavenie v Poltári

V 3. pôstnu nedeľu 4. marca 2018 vo večerných hodinách sa v Evanjelickom chráme Božom v Poltári uskutočnilo pôstne zastavenie pri slove a hudbe. Organové skladby predniesol Janko Siroma.

 

Vladimíra Balcová, zborová kaplánka, CZ Poltár | 7.3.2018

viac

Evanjelici MYS sa stretli v Bukovci

Predovšetkým vďaka Pánu Bohu a organizačnému výboru sme sa mohli zúčastniť na už 2. evanjelickom plese Myjavského seniorátu, ktorý sa konal 9. februára 2018 v Kultúrnom dome v Bukovci.

 

Miriam Bukovčanová, Myjavský seniorát | 20.2.2018

viac

Poďakovanie Pavlovi Čerfeľovi

CZ ECAV Prietrž (Myjavský seniorát) 28. januára 2018 ďakoval za 27-ročné pôsobenie pánu farárovi Mgr. Pavlovi Čerfeľovi, odchádzajúcemu do dôchodku. Zároveň mu blahoželal k 70. narodeninám, ktorých sa dožil 25. januára.

 

Zora Rýzková, zborová dozorkyňa | 2.2.2018

viac

Slávnostné služby Božie v Hnúšti

V poslednú nedeľu po Zjavení Krista Pána mudrcom 21. 1. 2018 sa uskutočnili slávnostné služby Božie v Evanjelickom a.v. kostole v Hnúšti. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat biskup Západného dištriktu Mgr. Milan Krivda.

 

Viera Sihelská, CZ ECAV Hnúšťa | 30.1.2018

viac

Oprava fasády kostola a veže v Pliešovciach

V roku 2017 sme v Pliešovciach realizovali opravu fasády evanjelického kostola a veže. Kostol bol postavený a posvätený v roku 1927 a je národnou kultúrnou pamiatkou.

 

Katarína Zaťková, zborová farárka, CZ ECAV Pliešovce | 30.1.2018

viac

Zreštaurovanie organa v Zeleniciach

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podporilo finančnou dotáciou 18-tisíc eur tretiu etapu reštaurovania národnej kultúrnej pamiatky − organa Ignáca Fazekaša z roku 1856 v Ev. kostole v Horných Zeleniciach.

 

Olina Kolar, zborová farárka, CZ ECAV Horné Zelenice | 24.1.2018

viac

Záchrana pamiatok v Drienčanoch pokračuje

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Drienčany aj v roku 2017 pokračoval v obnove národnej kultúrnej pamiatky, keď bol schválený projekt s názvom „III. etapa obnovy múru ohradného v Drienčanoch – dezolátny stav“, č. MK-3735/2017/1.1.

 

Štefan Gabčan, námestný farár, CZ ECAV Drienčany | 18.1.2018

viac

V Slizkom pokračovali práce na kostole

Ministerstvo kultúry SR podporilo Cirkevnému zboru ECAV Budikovany v roku 2017 viacero projektov. Jedným z nich bol projekt s názvom “Projektová dokumentácia statického zabezpečenia krovu a výmena poškodených klampiarskych prvkov – HAVARIJNÝ STAV“ na Evanjelickom kostole v Slizkom, č. MK-3750/2017/1.1.

 

Terézia Gabčanová, námestná farárka, CZ ECAV Budikovany | 18.1.2018

viac

Oprava strechy na kostole v Budikovanoch

Tretím podporeným projektom Cirkevného zboru ECAV Budikovany cez dotáciu Ministerstva kultúry SR v programe „Obnovme si svoj dom“ bola v roku 2017 „Výmena strešnej krytiny na Evanjelickom kostole v Budikovanoch – HAVARIJNÝ STAV“, č. MK-3939/2017/1.1.

 

Terézia Gabčanová, námestná farárka, CZ ECAV Budikovany | 18.1.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart