< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>

Slávnostné stretnutie žien Novohradského seniorátu

V nedeľu 9. 9. 2018 v popoludňajších hodinách sa v Kalinove konalo slávnostné stretnutie Spoločenstva evanjelických žien Novohradského seniorátu. Stretnutie sa začalo službami Božími v krásnom starobylom chráme Božom.

 

Milica Jozafová, koordinátorka SEŽ NOS | 25.9.2018

viac

160. výročie posvätenia chrámu v Kopaniciach

Dňa 16. 9. 2018 sa v CZ ECAV Hodruša-Hámre konala slávnosť 160. výročia posvätenia Evanjelického a. v. chrámu v Kopaniciach. Kázňou slova Božieho poslúžil dôstojný brat biskup ZD Milan Krivda.

 

Milan Bartko, zborový kaplán, CZ ECAV Banská Štiavnica | 19.9.2018

viac

Školenie kantorov Hontianskeho seniorátu

V sobotu 15. 9. 2018 sa v Evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici od rána až do večerných hodín ozývala organová hudba. Hontiansky seniorát tu zorganizoval seniorálne stretnutie a školenie kantorov seniorátu.

 

Milan Bartko, zborový kaplán, CZ ECAV Banská Štiavnica | 19.9.2018

viac

Ocenenie sa dobrú spoluprácu

Pri príležitosti 50. výročia znovunadobudnutia štatútu mesta Vrbové a 25. výročia samostatnosti Slovenskej republiky zborová farárka Mgr. Dana Murínová prevzala pamätnú medailu za dobrú spoluprácu s mestom Vrbové.

 

Dana Murínová, zborová farárka, CZ ECAV Vrbové | 12.9.2018

viac

Zborový deň v Prašníku-Pustej Vsi

V CZ ECAV Vrbové sa 9. 9. 2018, t. j. na 15. nedeľu po Svätej Trojici, konal zborový deň na tému „Bremeno ustarostenosti". Veriaci sa zišli v Božej prírode v amfiteátri v Prašníku-Pustej Vsi.

 

Dana Murínová, zborová farárka, CZ ECAV Vrbové | 11.9.2018

viac

Slávnosť v CZ Žemberovce

V popoludňajších hodinách v 11. nedeľu po Svätej Trojici 12. 8. 2018 sa v Evanjelickom chráme Božom v Žemberovciach uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti uvedenia novej zborovej dozorkyne sestry Milady Jakalovej.

 

Marta Bieliková, poddozorkyňa, CZ ECAV Žemberovce | 30.8.2018

viac

Úvod nových seniorálnych presbyterov BAS

Dňa 6. júna sa pred prvým zasadnutím seniorálneho presbyterstva Bratislavského seniorátu ECAV na Slovensku v novom zložení konal úvod jeho nových členov seniorálneho presbyterstva, zvolených na seniorálnom konvente 17. marca 2018.

 

Sidonia Horňanová, seniorka BAS | 21.8.2018

viac

Sobota v Pondelku

Deň obce sa v Hrnčiarskej Vsi tradične začína v chráme Božom: jeden rok v evanjelickom kostole v Pondelku, ďalší rok v rímskokatolíckom vo Veľkej Suchej. V sobotu 21. júla 2018 sa začal službami Božími v Evanjelickom chráme Božom v Pondelku.

 

Milica Jozafová, dozorkyňa, CZ ECAV Pondelok | 30.7.2018

viac

Spomienka na Andreja Lanštjaka

Pri 110. výročí úmrtia Andreja Lanštjaka si pamiatku svojho bývalého farára pri jeho vynovenej hrobke v Siladiciach uctili vďační cirkevníci z CZ ECAV Horné Zelenice.

 

Olina Kolar, zborová farárka, CZ ECAV Horné Zelenice | 26.7.2018

viac

Požehnané popoludnie v Prietrži

SEŽ pri CZ ECAV Senica pripravilo pre svojich cirkevníkov nevšedné popoludnie v Prietrži. Pozvali sme naň aj deti, ktoré sa počas školského roka stretávali na detskej besiedke, takže sa tu stretli tri generácie.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 18.7.2018

viac

< | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44>


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart