Zborový výlet zo Soli na Liptov

Každý rok na jeseň veriaci z CZ ECAV Soľ trávia spolu čas na zborovom výlete. Tento rok sme si vybrali región Liptova, ktorý je dôverne známy domácej sestre kaplánke Z. Kubačkovej, pretože v ňom prežila 20 rokov života.

V sobotu našou prvou zastávku bol rodný dom Rázusovcov vo Vrbici, časti Liptovského Mikuláša. V maličkom domčeku sme si vypočuli výklad o rodine, z ktorej pochádzajú významné osobnosti našej histórie, či literatúry, najmä o životných cestách evanjelického farára a spisovateľa Martina Rázusa a známej spisovateľky Márie Rázusovej-Martákovej, jeho sestry. Hoci pochádzali z neľahkých pomerov, predsa dokázali využiť potenciál, ktorý do nich Pán Boh ukryl v podobe rôznych talentov, ktoré využili na úžitok cirkvi. Potom naša cesta smerovala do významného strediska slovenskej histórie – do budovy, v ktorom kedysi sídlil spolok Tatrín, kde v 19. storočí Štúr, Hurban, Hodža a ďalší významní dejatelia písali naše dejiny. Spolok založili na podnet Ľ. Štúra; všestranne podporoval kultúrny život a vzdelanosť na Slovensku najmä vydávaním a distribúciou kníh v rodnom jazyku a podporou slovenských študentov. Vypočuli sme si aj informáciu o histórii evanjelickej školy, ktorá vznikla na pôde vtedajšieho liptovskomikulášskeho cirkevného zboru a ktorá významne ovplyvnila vzdelanosť v tomto meste. V 20. storočí však budova bola cirkvi odobratá a prebudovaná na galériu. Navštívili sme aj evanjelický chrám Boží, v ktorom pôsobil napr. Juraj Tranovský, významný tvorca duchovných piesní a zostavovateľ spevníka Cithara sanctorum.

Po obede sme chceli využiť čas nielen na spoznávanie našej evanjelickej histórie, ale aj krás, ktoré ponúka liptovská príroda. Vybrali sme sa preto do hlbín Demänovskej jaskyne slobody. Keďže počasie nám prialo, prešli sme sa i po Liptovskom Jáne, kde pramení prírodná minerálna voda. Niektorí využili možnosť kúpania v krytom bazéne. Večer nás privítali v evanjelickom kostole v Palúdzke. Stíšili sme sa na večerných službách Božích, na ktorých sa nám slovom Božím prihovorila domáca sestra farárka Janka Ďuranová. Porozprávala nám o histórii cirkevného zboru a vysvetlila nám symboliku nádherných fresiek, ktoré zdobia steny oltárnej časti kostola. Po pohostení, ktoré pre nás pripravili domáce sestry, a po vzájomných rozhovoroch, sme sa ubytovali v Janoškovom dome v Liptovskom Hrádku.

V nedeľu naša cesta smerovala do dreveného artikulárneho chrámu Božieho vo Svätom Kríži, kde nás privítala domáca sestra farárka Svetlana Dočkalová. V rámci služieb Božích sme sa stali svedkami Krstu svätého. Po službách Božích nám ochotné sestry porozprávali o histórii tohto chrámu, o jeho stavbe na pôvodnom mieste v Paludzi i o presťahovaní na súčasné miesto, ktoré zachránilo tento skvost.

Čas pred obedom sme využili na nákup literatúry v našej predajni Tranoscia v Liptovskom Mikuláši. Po spoločnom obede naša cesta smerovala domov. Vracali sme sa síce unavení, ale duchovne obohatení. Ďakujeme Pánu Bohu za Jeho požehnanie, za počasie, ktoré nám vyšlo, i za to, že nás sprevádzal počas celého výletu.

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 24.11.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart