Zborový deň CZ 2017 v CZ ECAV Tornaľa

V sobotu 3. júna 2017 sa uskutočnil v poradí piaty zborový deň CZ ECAV Tornaľa, tentoraz v Nižných Valiciach v anglickom parku, ktorý patrí k barokovému kaštieľ z roku 1843.

„Ó, Bože, Tvoja príroda skvelá je ako veľkolepý chrám. Na organ srdca vrúcne hrám a spievať Tebe na česť by chcela.“ Slová básne Daniely Horínkovej presne opisujú miesto konania tohoročného zborového dňa Cirkevného zboru ECAV Tornaľa. Za jeho prípravou a organizáciou sme našli bratov a sestry z fílie Nižné Valice, brata farára Marcela Ištvána a zborového dozorcu Daniela Poprockého.

Aj evanjelické služby Božie sa konali v sobotu dopoludnia v tomto parku, kde sa stretli bratia a sestry z matkocirkvi Tornaľa a z jednotlivých fílií: Kráľ, Abovce, Rumince, Lenka, Číž, Chrámec, Valice, Chanava. Všetkých prítomných privítal domáci zborový farár Marcel Ištván, ktorý na službách Božích liturgoval spolu s br. farárom Pálom Gerlaim z Tokaja v Maďarsku. Slovo Božie nám zvestoval Ondrej Majling, farár CZ ECAV Hrachovo, ktorý svoju kázeň založil na 1. až 9. verši z 11. kapitoly 1. knihy Mojžišovej. Na príklade budovania babylonskej veže poukázal na budovanie spoločenstva cirkevného zboru, v ktorom prebýva živý Boh. Vyslovil prianie, aby sme boli ako zbor jednomyseľní, aby sme boli v zbore aktívni, aby sme oslavovali Boha, ktorý premieňa naše životy. Veriacim maďarskej národnosti sa prihovoril Pál Gerlai. Ej tento rok piesne z Evanjelického spevníka doprevádzala hudobná skupina Crossroads z Banskej Bystrice.

Poludnie strávené v tieni mohutných stromov vzájomnými rozhovormi sa nám nezdalo horúce. Zato deti a mládež si slnečné lúče užili dosýta pri rôznych športových aktivitách: skákanie v hrade, hranie vodného futbalu, hranie spoločenských hier či GPS hry alebo bublinková šou, ktorú nám predviedli Kristínka a Klárika Dovalové z Badína.

Popoludňajší program otvoril svojím vystúpením spevokol z dcérocirkvi ECAV Kráľ-Abovce domáceho cirkevného zboru. Vystriedal ich hosť tohoročného zborového dňa - Daniel Kaczmarczyk s manželkou Zuzanou, ktorí predstavili prácu misijnej organizácie Wycliffe Global Alliance, jej pobočky v Českej republike a oboznámili nás s prácou misionárov vo svete. Slovo hovorené opäť vystriedala hudba a spev, keď svoje piesne uviedol brat farár Roman Dovala s dcérami Kristínkou a Klárikou z CZ ECAV Badín. Program zborového dňa uzatvárala svojím vystúpením hudobná skupina Crossroads z Banskej Bystrice, ktorá zaspievala piesne z vlastnej autorskej dielne.

V mene všetkých účastníkov z jednotlivých fílií CZ Tornaľa ďakujeme nášmu nebeskému Otcovi za požehnanie, ktoré sa nám v tento deň dostalo, pretože domov sme sa rozchádzali naplnení mnohými duchovnými zážitkami. Vyslovujeme poďakovanie aj organizátorom a bratom, sestrám z fílie Nižné Valice za vynikajúce občerstvenie, starostlivosť i za nápad uskutočniť zborový deň „v chráme prírody“. Zborový deň CZ ECAV Tornaľa bol zrealizovaný s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja v rámci projektu „Podpora a rozvoj športových a duchovno-kultúrnych aktivít pre deti, mládež, rodiny i starších“.

Aktivity pokračovali i na druhý deň. Hudobná skupina Crossroads vystúpila v nedeľu 4. 6. 2017 na 1. slávnosť svätodušnú na mládežníckych službách Božích, ktoré sa konali v Evanjelickom kostole v Králi. Výkladom slova Božieho poslúžil Daniel Kaczmarczyk z Českého Tešína.

Fotografie: Marcel Ištván

Zuzana Hrušková, dcérocirkev ECAV Kráľ-Abovce | 21.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart