V Turanoch mali dôvod na radosť

Takmer štyristo veriacich prišlo na služby Božie v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Turanoch, ktoré boli venované záveru školského roka a vyhodnoteniu celozborovej súťaže k 500. výročiu reformácie.

Na ich úvode s veľkou radosťou, ale najmä s vďačnosťou Pánu Bohu sestra dozorkyňa Viera Jarošová privítala nových farárovcov Daniela a Ľubicu Gdovinovcov. Veľkú Božiu milosť sme prežívali už na volebnom konvente 4. júna 2017, keď bratia a sestry z Turian aj fílií si Mgr. Daniela Gdovina zvolili za svojho nového duchovného pastiera.

Súčasťou služieb Božích boli mládežnícke piesne, odovzdávanie vysvedčení našim žiakom, ktorí navštevovali základné školy v Turanoch i Krpeľanoch, vyhodnotenie celozborovej súťaže k 500. výročiu reformácie pod názvom „Reformácia očami dieťaťa“, ako aj požehnanie detí na prázdniny. Brat farár nás v kázni slova Božieho povzbudil slovami 73. žalmu: „Ja som však stále s Tebou, držíš ma za pravicu.“

Po ukončení služieb Božích boli všetci prítomní pozvaní do farskej záhrady, kde už rozvoniaval guľáš a chutné koláče. Pre deti boli prichystané rôzne atrakcie. Prežili sme úžasné chvíle, ktoré v nás budú ešte dlho rezonovať.

Ďakujeme všetkým bratom farárom a sestrám farárkam, sestre kaplánke i teológom, ktorí v našom chráme Božom zvestovali slovo Božie. Ďakujeme bratovi farárovi Pavlovi Tomkovi, ktorý náš cirkevný zbor administroval, ako aj bratovi farárovi Tomášovi Germanovi, ktorý vyučoval naše deti náboženstvo.

Deťom želáme požehnané chvíle prázdnin a našim novým duchovným prajeme veľa lásky, Božieho požehnania, aby sme spoločne mohli ho začať opäť budovať a rozvíjať život v cirkevnom zbore.

Viera Jarošová, zborová dozorkyňa, CZ ECAV Turany | 30.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart