V Príbovciach mládež vystriedala dospelosť

V Ev. a. v. kostole v Príbovciach tradične na Sviatok Svätej Trojice, ktorý tento rok pripadol na 27. mája 2018, potvrdzujú konfirmandi svoju krstnú zmluvu. Tento rok sa v tento deň na jubilejnej slávnosti „zlatej konfirmácie“ rokoch stretli jubilujúci konfirmandi.

V roku 1968 pristúpilo pred oltár v chráme Božom v Príbovciach tridsať detí, aby potvrdili svoju krstnú zmluvu (žiaľ, že v tomto roku sme nemali ani jedného konfirmanda). Je zaujímavé, že v dobe uvoľnenej politickej situácie v terajšom Československu, demokratizácie spoločnosti a pokusu o opatrnú reformu socialistického politického systému dali rodičia do knihy konfirmácií zapísať iba 23 detí. Dnes sa na tejto slávnosti stretli iba traja z nich: dve ženy a jeden muž. Niektorí sa nemohli zúčastniť zo zdravotných alebo iných dôvodov, siedmi už odišli do večnosti.

Slávnostné služby Božie mala zborová farárka Zuzana Szabóová. Po jej príhovore bol symbolicky obnovený konfirmačný sľub konfirmandov, ktorým sa tak znovu prihlásili k Pánu Ježišovi a našej evanjelickej cirkvi. Všetkým jubilantom bol odovzdaný Pamätný list, ktorý im bude pripomínať tento slávnostný deň. K jubilujúcim konfirmandom sa prihovoril aj zborový dozorca Peter Šalát a Ivan Remeň.

Všetkých prítomných povzbudili a potešili svojím spevom deti navštevujúce hodiny evanjelického náboženstva v ZŠ Benice pod vedením Zuzany Szabóovej.

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 4.6.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart