V Košiciach pribudol evanjelický kostol

V nedeľu 30. septembra 2018 sa konala posviacka nového kostola v Košiciach na Toryskej ulici, ktorý bude slúžiť Cirkevnému zboru ECAV Košice-Terasa, kam patria evanjelici zo západných mestských častí Košíc.

Kostol bol vybudovaný podľa projektu Ing. Arch. Mariána Ferja a okrem priestorov chrámu disponuje kanceláriami farského úradu, zborovej siene, priestormi pre mamičky s deťmi, detskú besiedku a služobný byt. Zaujímavosťou kostola je veža, ktorá však nie je zvonicou, ale v noci bude svietiť príslušnými liturgickými farbami v súlade s cirkevným rokom. Náklady na výstavbu presiahli milión eur, čo z veľkej časti bolo financované z predaja nehnuteľného majetku materského CZ ECAV Košice na Mlynskej ulici, ktorý stál aj za myšlienkou výstavby nového kostola.

Nový evanjelický kostol zaujímavo dotvára trojlístok kresťanských chrámov na Toryskej ulici, kde sa nachádza aj Rímskokatolícky chrám sv. Gorazda a spoločníkov a Gréckokatolícky kostol sv. apoštolov Petra a Pavla.

História evanjelických kostolov v Košiciach sa začala okolo roku 1528, keď veriaci navštevovali služby Božie v priestoroch kostolov, ktoré stáli na mieste dnešného Dómu sv. Alžbety a Kaplnky sv. Michala. Prvý drevený kostol bol postavený v areáli cintorína na Žriedlovej ulici v roku 1687, ale zničil ho požiar. Ďalšie kostoly na tom istom mieste boli postavené v rokoch 1713 a 1724. Evanjelický kostol na Mlynskej ulici bol vybudovaný podľa projektu známeho architekta Juraja Kitzlinga a posvätený bol roku 1816.

Zdroj: TASR

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 8.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart