Stretnutie žien Gemerského seniorátu k 500. výročiu reformácie

Nedeľné popoludnie 21. 5. 2017 bolo venované seniorálnemu stretnutiu evanjelických žien z Gemera, ktoré sa nieslo v duchu blížiaceho sa 500. výročia reformácie. Stretnutie sa konalo v sále Kultúrneho domu v Rožňavskom Bystrom.

Prítomných najskôr pozdravila starostka obce Želmíra Gonosová, ktorá potom v krátkosti priblížila históriu obce. Moderátorskými vstupmi celé podujatie sprevádzala zborová kaplánka Zuzana Poláková. Vzácnym hosťom bola velebná sestra farárka Anna Polcková z CZ Bratislava Staré Mesto, ktorá si pre ženy z Gemerského seniorátu pripravila podnetnú prednášku pod názvom „Luther a Lutherka“ o Kataríne von Bora, jej živote, radostiach i strastiach pod Sestra farárka oboznámila domácich viery i hostí s poznatkami, ktoré prispeli k ich celkovému obohateniu.

Pekným doplnením programu boli piesne v podaní sestier Kataríny a Zuzany Birkovej z filiálky Rakovnica a folklórneho súboru „Bystränky“. Srdečné poďakovanie za umelecký zážitok patrí aj Miroslave Mackovej, ktorá predniesla báseň Milana Rúfusa Čas voľby. Oficiálnu časť programu ukončil záverečnou modlitbou a udelením požehnania administrátor konseniora Radovan Gdovin z CZ Dobšiná. Všetci účastníci odchádzali zo stretnutia aj s drobným darčekom v podobe záložky do Biblie, ktorá im bude pripomínať toto krásne podujatie.

Zuzana Poláková, zborová kaplánka, CZ ECAV Rožňavské Bystré | 29.5.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart