Spomienka na Samuela Tomášika

V Chyžnom si pri 130. výročí úmrtia spomínali na Samuela Tomášika, evanjelického farára, spisovateľa a národovca (8. február 1813 − 10. september 1887).

Malinká, malebná obec Chyžné pod Kohútom ukrýva v sebe nesmierne bohatstvá. Nádherná príroda a kopce, ktoré sú okolo, dotvárajú nádherné prírodné scenérie. No obec je bohatá aj na vzácnych a významných ľudí, akým bol aj Samuel, Samo či Samčo Tomášik, na ktorého sme si v týchto dňoch spomínali pri 130. výročí jeho úmrtia. Kňaz, ktorý nesedel len na fare zo zloženými rukami, ale kňaz, ktorý nebol ľahostajný k veciam a ľuďom okolo seba. Neľahká rodinná situácia, ktorá je v kronikách zapísaná ako „viac smutná ako veselá“, a ťažký život na Gemeri neboli dôvodom na rezignáciu, ale práve naopak. na posilnenie jeho viery v Pána Boha.

Samo Tomášik pôsobil v cirkevnom zbore Chyžné 54 rokov. Najviac ho poznačila cesta do Prahy, kde počul len samú nemčinu, čo ho veľmi pohlo. Po návrate domov zložil známu hymnickú pieseň Hej, Slováci! Pri väčšine významných osobností je to tak, že väčšej úcty sa im dostane až po smrti a musíme povedať, že je to aj v prípade Samuela Tomášika. Tomášik ako kňaz a neskôr senior bol človek hlboko veriaci, tvorivý a horliaci za svoj národ. Keď zomrel, nikto na jeho pohrebe slovkom nespomenul významnosť jeho činov pre náš slovenský národ. Bol pochovaný len ako kňaz za účasti pár dedinčanov. Ako plynul čas, vypadol z povedomia slovenského národa a nájdeme o ňom len málo zmienok v učebniciach literatúry.

Aby sme znovu pripomenuli dôležitosť jeho odkazu, sme 9. septembra 2017 v spolupráci s Obecným úradom v Chyžnom a starostom obce Petrom Medvecom zorganizovali spomienkovú „cyklojazdu“ po pamätných miestach Sama Tomášika. Trasa viedla z Chyžného do jeho rodnej obce Gemerské Teplice a odtiaľ do Revúcej, do prvého evanjelického gymnázia, ktoré slávi 155 rokov od založenia.

V nedeľu 10. septembra 2017 sa v Chyžnom konali slávnostné služby Božie za účasti vzácnych hostí z blízkeho či vzdialeného okolia. Zvesťou slova Božieho poslúžil brat administrátor seniora Radovan Gdovin, liturgovali domáca sestra farárka Emília Völgyiová a sestra farárka z Mokrej Lúky Marta Klátiková. Po skončení služieb Božích sme sa v sprievode presunuli na cintorín k hrobu Sama Tomášika, kde nám zazneli nádherné piesne Aká si mi krásna a Hej, Slováci! v podaní učiteľského speváckeho zboru Quirin. V popoludňajších hodinách pokračoval slávnostný program vystúpením žiakov Základnej školy s materskou školou Sama Tomášika v Lubeníku s pásmom o živote Sama Tomášika. Nádherný umelecký zážitok poskytol učiteľský spevácky zbor Quirin z Revúcej, ktorý ukončil spomienkovú slávnosť.

Tomášik sa mohol vzdať, mohol rezignovať, byť ľahostajný, ale neurobil to. Možno aj to je jeho odkaz pre nás dnes, keď si cirkev bude pripomínať 500. výročie reformácie, aby sme si vieru v Pána Boha zachovali v každom čase a neboli ľahostajní k veciam, a hlavne k ľuďom okolo nás.

Emília Völgyiová, námestná farárka, CZ ECAV Chyžné | 17.9.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart