Spomienka na Dr. Martina Luthera v Sliači

V nedeľu 10. 11. 2013 sme si v Cirkevnom zbore ECAV Hronsek pripomenuli 530. výročie narodenia Dr. Martina Luthera. Spomienka sa konala v rámci služieb Božích v Evanjelickom a. v. kostole v Sliači.

Program služieb Božích doplnil príbeh zo života M. Luthera, ktorý pôsobivo stvárnili deti a evanjelická mládež. Do deja vstupoval piesňami a sólovým spevom domáci spevokol pod vedením sestry farárky Anny Jakušovej. Program bol veľmi oslovujúci vďaka všetkým, ktorí sa o to pričinili. Mnohí neskrývali dojatie a po skončení služieb Božích so slzami v očiach ďakovali za hlboký duchovný zážitok.

Ž. Slancová, CZ ECAV Hronsek | 15.11.2013

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart