Sľub presbyterov v Príbovciach

V nedeľu 15. 4. 2018, teda presne po šiestich rokoch, sa uskutočnili v ECAV Príbovce slávnostné služby Božie, počas ktorých odovzdali do rúk Pánových štyroch novozvolených funkcionárov cirkevného zboru, ktorí zároveň zložili aj sľub.

Zvolení do funkcií boli počas výročného konventu cirkevného zboru v Príbovciach konaného ešte 18. 2. 2018. Počas konventu boli vo svojich funkciách potvrdení aj ďalší zboroví funkcionári CZ, ktorí pokračujú v ďalšom šesťročnom volebnom období. Predsedníctvo ECAV Príbovce sa zároveň poďakovalo končiacim presbyterom za ich dlhoročnú a nezištnú prácu na Pánovej vinici v prospech našej Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ako aj CZ Príbovce a udelil im pri tejto príležitosti „Čestné uznanie“. Naše poďakovanie patrilo pre poddozorkyňu Andreu Vybošťokovú, kurátora Pavla Kamiena a presbyterov Ruženu Gašparíkovú, Jelu Veterníkovú, Vieru Lukášikovú, Vladimíra Bušfyho, Vlastu Bakovú, Evu Urbanovú, Elenu Selkovú, Ladislava Letricha, Ivanu Galbavú, Annu Karabovú, Jozefa Šaláta, Vieru Krškovú, ako aj pre Jána Franeka in memoriam.

Novému presbyterstvu želáme hojnosť Božieho požehnania, múdrosti a pokoja do náročných rokov práce. Zároveň všetkých prosíme o modlitby, podporu a spoluprácu pri napĺňaní predsavzatí a túžob, ktoré si s pomocou Nášho Pána nesieme do budúcnosti nášho zboru.

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 19.4.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart