Seniorálne stretnutie mamičiek ŠZS

Víkend 26. – 27. 9. 2015 bol pre Šarišsko-zemplínsky seniorát požehnaný, pretože sa počas neho konali dve veľké stretnutia. V sobotu popoludní 26. 9. 2015 to bolo seniorálne stretnutie mamičiek s témou „Deti a disciplína vo výchove, ktoré sa konalo na fare v Hanušovciach nad Topľou.

Témou nám poslúžila pedagogička Šárka Klusová, manželka farára ČCE v Třinci. Spoločne sme uvažovali nad spôsobmi výchovy, ktoré neudávajú deťom žiadne hranice, dotkli sme sa trendu „nevýchovy“ a sestra Šárka nám z Božieho slova ukázala, aké možnosti nám v tejto veci ponúka Pán Boh. V diskusii sme si vymenili praktické skúsenosti o vychovávaní detí k zodpovednosti, spoločne sme sa modlili a uctievali sme nášho Pána Boha piesňami.

Seniorálne stretnutia mamičiek sa v ŠZS konajú od roku 2012 pravidelne dvakrát do roka pod vedením kaplánky Anny Činčurákovej Tipulovej, koordinátorky SEŽ, s cieľom vytvoriť spoločenstvo pre mamičky, ktoré ak chcú veľa dávať svojim deťom, musia aj veľa prijímať a učiť sa.

Na tomto stretnutí sa zúčastnilo asi 30 mamičiek z rôznych zborov spolu s deťmi, ktoré mali vo vedľajšej miestnosti detskú besiedku, zabezpečenú pracovníkmi CZ ECAV Hanušovce nad Topľou.

Anna Činčuráková Tipulová, kaplánka CZ Kuková, koordinátorka práce SEŽ ŠZS | 15.10.2015

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart