Reštaurovanie oltára v Mokrej Lúke

V roku 2016 bola na oltári Ev. a. v. kostola v Mokrej Lúke vykonaná tretia etapa reštaurátorských prác, hradená z finančných prostriedkov Ministerstva kultúry SR v programe Obnovme svoj dom a za 5 % spoluúčasti cirkevného zboru.

Ďakujeme všetkým, ktorým nie je ľahostajný stav vzácneho kultúrneho dedičstva po našich predkoch a ktorí sa snažia zachovať ho aj pre budúce generácie.

Dúfame, že ak v roku 2017 získame ďalšie finančné prostriedky, zavŕšime reštaurátorské práce a na Gotickej ceste, na ktorej sa nachádza i Mokrá Lúka, pribudne vzácny šperk v podobe zreštaurovaného oltára.

Predsedníctvo CZ ECAV Mokrá Lúka | 8.12.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart