Reštaurovanie kazateľnice v Mokrej Lúke

CZ ECAV Mokrá Lúka v roku 2018 vďaka finančnej podpore z MK SR cez program Obnovme svoj dom začalo reštaurátorské práce na kazateľnici v Evanjelickom a. v. kostole v Mokrej Lúke.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Mokrá Lúka úprimne ďakuje Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky za podporu pri záchrane kultúrneho dedičstva. CZ sa na týchto nákladoch podieľa 5 %-nou spoluúčasťou.

Predsedníctvo CZ ECAV Mokrá Lúka | 30.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart