Reštaurovanie oltára v Mokrej Lúke

V Evanjelickom a. v. kostole v Mokrej Lúke zavŕšili ďalšiu etapu reštaurovania hlavného oltára vďaka podpore z Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Mokrá Lúka vyslovuje poďakovanie MK SR, ktoré cez program Obnovme svoj dom poskytlo v r. 2018 finančnú čiastku na ďalšiu etapu reštaurovania hlavného oltára v Evanjelickom kostole v Mokrej Lúke. Cirkevný zbor sa na týchto prácach podieľal 5 %-nou spoluúčasťou.

Predsedníctvo CZ ECAV Mokrá Lúka | 30.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart