Prednáškové popoludnie v Príbovciach

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Príbovce v spolupráci s iniciatívou Za lepšie Príbovce zorganizoval 29. apríla 2018 prednáškové popoludnie na tému „Život ženy v dnešných časoch“.

V úvode privítala prítomných Zuzana Nudzajová, poddozorkyňa CZnPríbovce. Po modlitbe farárky Zuzany Szabovej už nebránilo nič tomu, aby MUDr. Claudia Čuboňová a Mgr. Denisa Potančoková mohli odprednášať prítomným svoje prednášky.

Po skončení prednášok Zuzana Nudzajová poďakovala prítomným, ako aj prednášajúcim za ich účasť na nedeľnom popoludní. Zároveň poďakovala spoluorganizátorovi dnešného popoludnia, Mgr. Tomášovi Prevendarovi, zakladateľovi iniciatívy Za lepšie Príbovce. Na záver odovzdali prednášajúcim kyticu kvetov a popoludnie bolo ukončené v družnej debate pri pripravenom malom občerstvení.

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 5.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart