Poďakovanie za úrodu v Závažnej Porube

V nedeľu 30. septembra 2018 v Evanjelickom chráme Božom v Závažnej Porube ďakovali Pánu Bohu za požehnanú úrodu zeme.

„Vďaka Ti, Bože, nebeský Otče,
za krásu sveta, za každý plod,
za plné klasy, za poľné kvieťa,
za dary zeme, lesov a vôd.“

Slová jednej z nábožných piesní, ktoré zazneli, hovoria za nás všetkých. Vyjadrujú našu vďačnosť a poďakovanie za tohtoročnú požehnanú úrodu zeme. Jej dary bohato zdobili oltár a priniesli ich aj členovia Folklórnej skupiny Poludnica. Modlitbou sa prítomní poďakovali nielen za materiálne, ale aj za duchovné požehnanie.

Fotografie: Katarína Devečková

Katarína Devečková, CZ Závažná Poruba | 2.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart